Dansklærerforening: Drop retskrivningsprøven til sommer

Den mundtlige og skriftlige prøve i dansk kan fint gennemføres til sommer – enten virtuelt eller fysisk, lyder det fra dansklærernes faglige forening, men prøverne i retskrivning i 9. klasse og i sprogbrug i 10. klasse bør udelades, lyder det i et høringssvar.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Danmarks Lærerforeningen har spurgt samtlige faglige foreninger til deres anbefalinger til undervisningsministeren i forhold til, om det giver mening at gennemføre afgangsprøver i de forskellige fag til sommer. Mens de praktisk-musiske fags foreninger kæmper hårdt for at få aflyst prøverne, fordi eleverne har mistet for meget undervisning, ser det anderledes ud i dansk, hvor man mener, at både den skriftlige og den mundtlige prøve bør afholdes.

DLF om sommerens eksamen: Lad standpunktskaraktererne være afgørende

"Begge prøveformer kan afholdes både virtuelt og fysisk. De skriftlige prøver i dansk kan med modifikationer gennemføres, både hjemme og på skolerne, med de vilkår vi har nu", skriver Dansklærerforeningens Folkeskolesektions bestyrelse i et høringssvar til DLF.

Men retskrivningsprøven i 9. klasse og prøven i sprogbrug i 10. klasse mener de bør udelades, fordi eleverne i forvejen bliver vurderet på retskrivning og tegnsætning i skriftlig fremstilling og modtagerrettet kommunikation.

"De kompetencer, eleverne bruger i retskrivningsprøven og sprogbrug, er indeholdt i vurderingskriterierne for prøven i skriftlig fremstilling/modtagerrettet kommunikation. Hvis retskrivningsprøven og sprogbrug udelades, vil det frigive tid til et grundigere arbejde med læsestrategier og skriftlig fremstilling/modtagerrettet kommunikation, også når der laves nødundervisning", lyder det fra Dansklærerforeningen.

Lemp kravene til antallet af genrer

Foreningen mener også, at der er behov for en modifikation af prøvekravene i den mundtlige prøve, så man dropper kravet om at opgive et specifikt antal genrer indenfor æstetiske tekster og brugs- og fagtekster.

"Dette års afgangsklasser er i særlig grad påvirket af nødundervisningens vilkår, både fra forårets nedlukning og den nuværende. I formålet for danskfaget står der: Eleverne skal i faget dansk fremme deres oplevelse og forståelse af litteratur og andre æstetiske tekster, fagtekster, sprog og kommunikation som kilder til udvikling af personlig og kulturel identitet. Faget skal fremme elevernes indlevelsesevne og deres æstetiske, etiske og historiske forståelse. Derfor skal vi holde fast i, at eleverne fortsat skal til prøve i et alsidigt sammensat stof, men vægten skal lægges på fordybelsen i og perspektiveringen af teksterne, altså kvalitet frem for kvantitet".