På Skelgårdsskolen i Tårnby var eleverne til valgfagsprøve trods restriktionerne.

Lempelser i årets prøver hjælper ikke valgfagene

Lærerne kan lave færre prøvespørgsmål eller udelade forløb til afgangsprøven til sommer. Men det hjælper ikke meget i de praktisk-musiske fag, fortæller de fire formænd for de faglige foreninger. Hvorfor har de ikke lyttet til os, der ved, hvad det drejer sig om, siger de.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Det er respektløst. Undervisningsministeriet har slet ikke fornemmelse for, hvordan man arbejder med valgfagene".

Sådan siger håndværk og designlærer på Samsøgades Skole i Aarhus Mark Skiffard.

Han mener, at det er helt urimeligt over for eleverne, at de skal op til eksamen i et fag, hvor de kun har fået 60 procent af deres undervisningstid - forudsat at ikke mere undervisning aflyses inden sommeren.

I sidste uge kom Undervisningsministeriet med en ny vejledning til sommerens prøver, der giver mulighed for at lempe på antallet af prøvespørgsmål eller udelade forløb.

Men det er ikke til megen hjælp, mener han.

Her er ministeriets vejledning til sommerens mundtlige prøver

"Jeg synes ikke, at Undervisningsministeriet er skarpe på at få meldt noget ud her. De er tavse. De har givet en vejledning med one size fits all. Jeg synes godt, de kunne komme med noget andet. Derfor må vi råbe vagt i gevær. De kan nå det endnu, men snart er løbet kørt", siger Mark Skiffard.

De har ikke lært at spille på deres instrumenter

Prøverne i de fire praktisk-musiske valgfag musik, madkundskab, billedkunst og håndværk og design er ikke ens. Fx kan muligheden for færre prøveoplæg godt give mening i madkundskab og musik, hvor eleverne trækker et emne, men ikke i håndværk og design, hvor alle elever får samme oplæg.

Men de fire foreningers formænd er rørende enige om, at lempelserne ikke løser udfordringerne for fagene. For eleverne mangler ikke et bestemt emne, de mangler praktisk erfaring i fagene, siger de.

"I musik har vi den udfordring, at 50 procent af prøven handler om at spille på instrumenter sammen. Så kan du godt fjerne et indholdsområde, men det hjælper jo ikke på, at eleverne ikke har lært at spille på deres instrumenter", siger formand for Musiklærerforeningen Karen Johansen.

Hun undrer sig over, at ministeriet ikke har lyttet til deres anbefalinger.

"Vi formænd for de praktisk-musiske fag gik jo sammen og skrev en række anbefalinger til ministeriet for kort tid siden. Jeg synes, det er meget ærgerligt, at man ikke lytter til dem, der ved, hvad det drejer sig om. Vi har jo drøftet det med vores medlemmer og sat os ind i udfordringerne".

Faglige foreninger i fælles udmelding til ministeren: Lad skolerne selv bestemme

At eleverne mange steder har mistet 40 procent af undervisningen gælder for alle fire fag.

Mange steder er der slet ikke blevet undervist under nedlukningerne, og da eleverne kom tilbage på skolerne, blev faglokalerne mange steder inddraget til klasselokaler eller garderober.

De øgede rengøringskrav, hold på tværs af klasser og skoler og forbuddet mod at synge har også spændt ben for fagene.

Ingen eksempler fra praktisk-musiske fag

Formand for Den Faglige Forening Håndværk og Design Irene Egeskov Andersen peger også på, at eleverne er gået glip af meget af den praktiske undervisning.

"Vores elever mangler at have haft mulighed for at øve sig i at save lige, så de kan samle delene til et produkt, og at de kan håndtere symaskinen, så sømmen ligger lige og præcist. De mangler træning. Vi har jo ikke kunnet træne i online undervisning - og mange timer har været helt aflyst".

"På vores skole fik vi at vide, at vi ikke skulle undervise online i håndværk og design. Jeg skulle i stedet koncentrere mig om matematik online i 4. klasse. En del af bedømmelsen i prøven er fx, hvordan eleverne færdes i faglokalet, om de har styr på redskaberne og på sikkerheden. Især i håndværk og design handler det om øvelse, øvelse, øvelse. Det er det, der skal til. Vi skal have fokus på sikkerheden", fortæller hun.

Valgfagseksamen: Det sværeste for eleverne er at prioritere tiden

Irene Egeskov Andersen undrer sig over, at vejledningen fra ministeriet giver to eksempler, der ligner hinanden - i dansk og i naturfag, men intet eksempel fra de praktisk-musiske fag.

"Hvis vi skal køre en prøve igennem ud fra det, der står i den vejledning, så vil ingen elever få karakterer over 7. Og det er deres allerførste prøve".

Hun talte med sit valghold i går, som var første gang efter sidste nedlukning, og eleverne var noget slukørede over, at prøven ikke bliver aflyst.

Hun mener også selv, at det vil være bedst for de fleste elever, hvis prøven bliver aflyst, så hun håber stadig på en ny melding fra ministeriet.

Usikkerhed om hvad vejledningen betyder

Der er lærere, som har gennemført prøven her i vinterterminen, som fortæller, at det er gået godt. Derfor vil de fire formænd også helst holde muligheden åben, så skolerne selv kan vælge, hvad de vil gøre.

"I madkundskab trækker eleverne et emne, så der giver det fin nok mening, at vi kan reducere i antallet af oplæg, men det ville jo have givet mere mening, hvis det var meldt ud for længe siden, så vi kunne have taget højde for det hen ad vejen. Vi ville gerne være lyttet mere til", siger formand for Foreningen for Madkundskab Lone Carlsen.

Madkundskabslærer: Gennemfør afgangsprøven - det er en stor fornøjelse

I billedkunst peger formand Lykke Østrup Andersen på, at hun har et utal af ubesvarede spørgsmål efter at have læst vejledningen.

"Jeg skal minimum have undervist i fire udtryksformer på to år, men må jeg så nøjes med kun at have undervist i to udtryksformer eller...? Er det reduceret pensum? Må jeg nøjes med kun at give eleverne to udtryksformer til lodtrækning? Pensum? I valgfaget arbejder vi med Kompetenceområderne, Kompetencemål og færdigheds- og vidensområderne. Er pensum det samme som, mindst fire udtryksformer over to år? Eller er pensum plane, rumlige og digitale billeder?", skriver Lykke Østrup Andersen i et blogindlæg.

Blog: Ministeriets vejledning til sommerprøverne lader de praktiskmusiske valgfag i stikken

Læs mere

Vejledning til afholdelse af prøverne

Åbent brev fra de fire faglige foreninger