Skolerne har forskellige rammer og forskellige elevsammensætninger, og derfor er det helt forskelligt, hvilken undervisning de har kunnet levere til eleverne både i denne her nedlukning og tilbage i foråret. Derfor foreslår vi en fleksibel løsning”, siger formand for DLF's undervisningsudvalg Regitze Flannov.

DLF om sommerens eksamen: Lad standpunktskaraktererne være afgørende

Vores vigtigste opgave er at få de unge godt videre. Derfor bør det i år være elevernes standpunktskarakterer, der afgør deres videre færd i uddannelsessystemet og ikke prøverne, lyder Danmarks Lærerforenings opfordring til ministeriet.

Publiceret

DLF'S ANBEFALINGER

- Det er vigtigst at sikre, at alle unge kommer bedst muligtvidere i uddannelsessystemet

- Hav særligt fokus på udsatte og sårbare unge

- Aflys prøverne i de praktisk-musiske valgfag, men tillad evt.vejledende prøver lokalt

- Tilbyd tilpassede centralt udarbejdede prøver i så mange fagsom muligt

- Gør prøveresultaterne vejledende

- Gør det frivilligt at gå til prøve, hvis der er usikkerhed omden enkelte elevs retsstilling

- Tillad interne censorer for at reducere smitterisikoen

- Giv alle elever mulighed for individuel vejledning, selvom deer uddannelsesparate.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Det er en kerneopgave at få eleverne bedst muligt videre i uddannelsessystemet, og det bør en politisk udmelding om sommerens afgangseksamen afspejle.

Sådan lyder det fra Danmarks Lærerforening, der har overbragt foreningens anbefalinger om prøvernes skæbne til undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

"En hovedopgave som lærere er, at vi skal have vores elever godt videre i uddannelsessystemet, og det er vigtigt, at vi sikrer eleverne retssikkerhed. Derfor skal der findes en løsning, der tager afsæt i det", siger formand for foreningens undervisningsudvalg Regitze Flannov.

Hvis eksamen aflyses: Se hvad det vil betyde for karaktererne

Modtaget meget forskellige tilbagemeldinger

Danmarks Lærerforening har spurgt alle sine lokale lærerkredse samt de faglige foreninger, der repræsenterer hvert af skolens prøvefag. Og det er på baggrund af deres tilbagemeldinger, at foreningen har oversendt en række anbefalinger til Pernille Rosenkrantz-Theil.

"Tilbagemeldingerne viser, at det er enormt forskelligt fra fag til fag, fra klasse til klasse og fra skole til skole. Skolerne har forskellige rammer og forskellige elevsammensætninger, og derfor er det helt forskelligt, hvilken undervisning de har kunnet levere til eleverne både i denne her nedlukning og tilbage i foråret. Derfor foreslår vi en fleksibel løsning", siger Regitze Flannov.

Religionslærerne skal tage stilling til sommerens eksamen 

Prøver bør ikke afgøre deres fremtid

Modsat sidste forår mener Lærerforeningen, at der bør afholdes prøver til sommer. Men antallet af prøver bør begrænses, og de prøver, der afholdes, bør indholdsmæssigt tilpasses. Og så bør prøvekaraktererne ikke afgøre elevernes mulighed for at komme ind på en ungdomsuddannelse.

"Vi anbefaler, at man helt aflyser prøverne i de praktisk-musiske valgfag. Tilbagemeldingerne er meget klare på, at det simpelthen har været for svært at give fagene retfærdighed under nødundervisningen. Og vi hører også, at prøverne i idræt og den tværfaglige naturfagsprøve vil være udfordret", siger hun og fortsætter:

"Og så synes vi, at det er helt afgørende, at man lader prøvekaraktererne være vejledende og i stedet gør den afsluttende standpunktskarakter til baggrund for deres indstilling til ungdomsuddannelserne", siger hun.

Sådan ændrede karaktererne sig, da skolen blev prøveløs: 12.000 færre 12-taller

Prioriter undervisning fremfor prøver

Flere parter frygter, at mange elever står tilbage med et fagligt efterslæb, når de på et tidspunkt får mulighed for at vende tilbage til deres klasselokaler. Derfor opfordrer Regitze Flannov undervisningsministeren til at prioritere undervisning frem for prøver.

"Når vi kommer til tilbage i skole, bør man prioritere tiden til at undervise og få afvikle noget af den undervisning, der har været svær at afvikle online i stedet for fx at afholde den normale læseferie. Og så bør man tilpasse prøverne i så mange fag som muligt, som man ude på skolerne kan vælge at afvikle, så de unge prøver at komme til prøve".

Dansk Skoleidræt anbefaler reduceret idrætsprøve til sommer 

Danmarks Lærerforeningen opfordrer desuden Undervisningsministeriet til hurtigst muligt at melde ud, hvilke prøver man centralt vil gennemføre, og hvilke dele af prøverne der skal gennemføres.

"Alle har meldt tilbage, at det er helt afgørende, at der bliver meldt noget ud nu. Det skaber stor utryghed blandt eleverne, at der ikke er en afklaring, og lærerne har også brug for afklaring, så de ved, hvordan de skal fokusere deres undervisning".

10. klasse-lærere: Vi håber på en form for prøve i år