'Hvis vi kan hjælpe eleverne med at forstå, hvordan de tænker, og hvordan de kan bruge tanker til at styre deres adfærd og følelser, er vi nået langt', siger læringschef Mikkel Nørgaard fra Dansk Skoleskak.
"Hvis vi kan hjælpe eleverne med at forstå, hvordan de tænker, og hvordan de kan bruge tanker til at styre deres adfærd og følelser, er vi nået langt", siger læringschef Mikkel Nørgaard fra Dansk Skoleskak.

Skak sætter hjernen på skemaet hos elever med særlige behov

Med et nyt projekt vil Dansk Skoleskak hjælpe elever i specialtilbud til øget trivsel og viden om deres mentale sundhed. Ved hjælp af bræt og brikker arbejder materialet Hjernen på Skemaet blandt andet med selvregulering, selvfølelse, samarbejde og koncentration.

Publiceret

Hjernen på Skemaet

  • Hjernen på Skemaet anvender skoleskak og spilbaseret læring tilat udvikle elevernes mentale bevidsthed, parathed og sundhed.Materialet bygger på erfaringerne fra læringsprogrammerne Skak+Matog Skoleskak for Alle.
  • Dansk Skoleskak tilbyder tre pakker til forskellige priser.Betalingen skal sikre, at skolerne bruger Hjernen på Skemaet iminimum 40 lektioner om året pr. hold/klasse i tre år.
  • Priserne holdes nede af støtte fra Det ObelskeFamiliefond, som har været optaget af, at indsatsen henvender sigtil specialområdet.
  • Til gengæld får skolerne undervisningsmaterialer ogkompetenceudvikling af lærerne på en årlig efteruddannelsesdag,mens undervisere på skoler, som ikke har beskæftiget sig medskoleskak før, får en to dages uddannelse til skoleskaklærer.
  • Skolerne får også tilknyttet en læringskonsulent fra DanskSkoleskak, som hjælper med at forankre Hjernen på Skemaet, og defår adgang til Skolernes Skakdag 2022-2024 og til finalen i DenStore Hjernedyst.
  • Dansk Skoleskak uddanner desuden hvert år fem af skolens ældreelever til såkaldte Playmasters, som laver skakaktiviteter forandre elever.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Dansk Skoleskak har haft succes med projektet Skoleskak for Alle, som skal få elever med ADHD, autisme og generelle indlæringsvanskeligheder til at føle sig inkluderet. Nu er organisationen klar med et nyt projekt, hvor ambitionen er bruge bønder, tårne og springere til at styrke trivslen og den mentale sundhed hos elever i specialtilbud.

"Skoleskak for Alle var både for elever i specialtilbud og for almene elever, hvor vores nye Hjernen på Skemaet alene er for specialklasser, specialhold, specialskoler, dagbehandlingstilbud og domsanbragte unge", fortæller læringschef Mikkel Nørgaard fra Dansk Skoleskak.

Skak skal få elever med særlige behov til at føle sig inkluderet

Skoleskak er taknemmeligt, fordi al information er kendt, fremhæver han.

"Der er ikke en uberegnelig terning, og man er heller ikke afhængig af, hvilket kort der bliver vendt fra bunken. Der kan sagtens være træk, man ikke får øje på, men så skyldes det, at man ikke tænkte længe nok, inden man trak. Der er ingen skjulte dagsordener, og samtidig giver skak feedback i form af konsekvenser i spillet. Men konsekvenserne er ikke værre, end at du taber og må begynde forfra med et nyt spil".

Eleverne skal alene forholde sig til brikkerne på brættet

Det nye undervisningsmateriale er rettet mod elever med kognitive forstyrrelser og arbejder blandt andet med selvregulering, selvfølelse, samarbejde, koncentration og fokus.

"Vi vil komme tæt på begrebet mental sundhed i børnehøjde, så vi højner elevernes bevidsthed om, hvad mental sundhed er, og hvad det kræver af den enkelte og af fællesskabet at være mentalt sund. Den slags kompetencer vil materialet stimulere, og lærerne vil arbejde med elevernes forståelse af, hvad for eksempel kost, søvn, motion og skærmtid betyder for, hvordan de har det", siger Mikkel Nørgaard.

I skoleskak hilser spillerne respektfuldt på hinanden, de koncentrerer sig om opgaven, de har respekt for, at modstanderen har brug for tid til at tænke sig om, og i det omfang at de taler sammen om spillet, foregår det afdæmpet.

"Fordi vi er på specialområdet, er det en bonus, at eleverne agerer i en social udveksling, uden at de behøver aflæse hinandens kropssprog. De skal alene forholde dig til brikkerne på brættet", uddyber Mikkel Nørgaard.

Arm- og hjerneskak giver anledning til at tale om følelser

Lærere og pædagoger er afgørende for, at eleverne udvikler sig ved hjælp af skoleskak, når de anvender Hjernen på Skemaet i ugentlige timer, emneuger og på Skolernes Skakdag. Derfor kommer de på kursus i, hvordan de kan bruge skak til at stimulere elevernes trivsel og mentale sundhed.

Speciallærer: Skak er en god øvebane for elever med autisme

Et eksempel er den alternative øvelse arm- og hjerneskak, hvor eleverne spiller mod hinanden to og to. På hvert hold er den ene hjernen, mens den anden er armen, så når hjernen siger "Springer skal flyttes", skal armen både vælge springer og beslutte, hvor den skal flyttes hen.

"Armen skal gætte, hvilket træk hjernen ser for sig. Det giver mange muligheder for at tale med eleverne om deres oplevelser og følelser under spillet: Blev hjernen frustreret over, at armen ikke gjorde som tilsigtet? Var armen nervøs for, om den gjorde det rigtige? Eller er armen måske imponeret over, at hjernen så noget, armen ikke selv havde set? På den måde kommer eleverne til at tale om følelser, og de oplever at komme ind i medspillerens hoved", siger Mikkel Nørgaard.

Elever med ADHD kan tale om deres frustrationer under spillet

Dansk Skoleskak har haft arm- og hjerneskak på programmet i mange år, så didaktikken er forfinet.

"Vi er blevet bedre til at vejlede lærerne om, hvad de kan tale med eleverne om, og vi har flere gode råd om, hvordan man kan tilpasse spillet. Hvis man har elever med ADHD, som har svært ved at håndtere frustrationer, kan man for eksempel snakke med dem undervejs i spillet fremfor at vente til bagefter", siger Mikkel Nørgaard.

Han har haft elever med autisme til at spille arm- og hjerneskak, som blev så glade for formen, at de ville spille alle former for spil på den måde.

Skak skaber fællesskab mellem autister og almene elever

"Det skyldes både, at det er en genkendelig metode og en måde at lave social udveksling på. Tidligere havde eleverne kun spillet Uno og siddet hver for sig med en computerspil, men her lykkedes det at bringe andre spil ind som brobygning i undervisningen", siger Mikkel Nørgaard.

Også for elever med en iq under normalområdet

Dansk Skoleskak satser på at få 40 skoler med i Hjernen på Skemaet.

"Hjernen på skemaet er for elever i alle aldre og også for elever med en iq under normalområdet. Vi tilbyder tre niveauer, og man kan nemt tilpasse opgaverne til eleverne. Vi har blandt andet haft elever med Downs syndrom til at spille skak, og en talehøreklasse bruger skak til sproglig udvikling", fortæller Mikkel Nørgaard.

Skoleskak kan blandt andet udvide elevernes aktive ordforråd og deres forståelse for konkrete begreber: Jeg stiller min bonde foran, bagved eller ved siden af tårnet.

Forsker: Skoleskak baner vej til bedre inklusion

"Skak skaber også et sprog for det, der foregår mellem ørerne", siger læringschefen.

Eleverne kan lære at bruge tankerne til at styre deres adfærd

Mikkel Nørgaard giver et eksempel på en dialog mellem en lærer og en elev:

"Jeg kan se, at han tog din bonde. Hvordan har du det med det?"

"Det bliver jeg sur over".

"Hvornår bliver du ellers sur? Og hvad gør du, når du bliver sur? Nå, men du har stadig syv bønder tilbage. Dit træk har godt nok kostet en bonde, men det handler om at se muligheder, selv om du er sur".

"Hvis vi kan hjælpe eleverne med at forstå, hvordan de tænker, og hvordan de kan bruge tanker til at styre deres adfærd og følelser, er vi nået langt", siger Mikkel Nørgaard.

Hjernen på Skemaet går i gang efter sommerferien, og foreløbig har fire skoler skrevet under på en samarbejdsaftale med Dansk Skoleskak. Du kan læse mere via dette link:

Powered by Labrador CMS