Ved at bruge smartphones i undervisningen behøver lærerne ikke bruge så meget tid på at løse konflikter blandt eleverne, konkluderer Socialstyrelsen.

Smartphones kan støtte elever med ADHD og autisme

Smartphones kan give børn og unge med autisme og ADHD mere struktur på skoledagen og samtidig hjælpe med at reducere konflikter, viser et forsøg. Måske kan man også spare på støtten, men det er svært at implementere teknologien i praksis.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Der var høje forventninger om, at 22 elever med ADHD eller Aspergers Syndrom kunne få en mere struktureret hverdag, da Socialstyrelsen i skoleåret 2011-12 udstyrede dem med smartphones. Håbet var, at telefonerne kunne reducere deres behov for støtte.

"Med en smartphone som hjælpemiddel bliver eleverne forhåbentlig så meget mere selvstændige, at de på sigt kan undvære noget af den støtte, de har i dag. Det vil både give dem en højere livskvalitet og bedre muligheder i fremtiden, hvis de i højere grad kan klare sig selv", forklarede fuldmægtig Lise Skov Pedersen fra Socialstyrelsen til folkeskolen.dk.

Smartphones skal gøre liveet lettere for elever med ADHD eller Aspergers

Teknologien kan frigive resurser

Nu er forsøgsprojekt med elever fra 6. til 9. klasse på Østerhøjskolen i Ballerup og Uglegårdsskolen i Solrød evalueret. Det har vist sig så at være så svært at implementere teknologien, at det ikke er muligt at sige med sikkerhed, i hvilket omfang telefonerne kan bidrage til at reducere elevernes behov for pædagogisk støtte i hverdagen.

Kun på den ene skole har enkelte lærere implementeret de arbejdsgange, som blev beskrevet i projektet. Lærerne har oprettet en kalender, så eleverne kan forudse, hvilke aftaler, timer og lektier de har. Kalenderen kan også være med til at synliggøre tiden, så eleverne bedre kan gennemskue, hvor lang tid ting tager, så de for eksempel kommer ud af døren i tide til at nå bussen. Nogle elever bruger desuden telefonen til at mindske stressniveauet i timerne, for eksempel ved at høre musik.

"Til sammen har de fire lærere og to pædagoger sparet 118 minutter over 14 dage. Det svarer til 8,4 minutter pr. dag eller 1,4 minut. pr. lærer pr. dag. Besparelsen er opnået ved færre forstyrrelser og en-til-en situationer med eleverne i undervisningen", sammenfatter evalueringen.

En livline, når konflikter er under opsejling

Selv om besparelsen er minimal, indikerer tallene, at teknologien kan frigive resurser, som i dag bruges på konflikter, mener Socialstyrelsen.

"Så kan lærerne koncentrere sig om andre former for støtte, der er mere rettet mod undervisningen. Det kan give eleverne større udbytte af undervisningen og en mere tryg skolegang. Det vurderes derfor, at telefonerne kan være en god pædagogisk støtteforanstaltning for eleverne".

Flere af medvirkende lærere har oplevet, at konflikterne med eleverne har ændret karakter. Flere elever kontakter lærerne via sms, hvis de er frustrerede eller er på vej ind i en konflikt. Det betyder, at lærerne hurtigere kan hjælpe eleverne af med frustrationen og løse konflikterne, inden de eskalerer.

"Lærerne giver udtryk for, at det har en positiv effekt på arbejdsglæden, når der er færre konflikter, fordi det er meget energikrævende at skulle løse konflikter. Lærerne oplever, at konfliktløsning tager meget energi ud af klassen og flytter fokus væk fra det faglige indhold i undervisningen. At der er færre tunge konflikter har i nogen grad frigjort energi til at arbejde med nogle af elevernes knapt så påtrængende problemstillinger, som før har været nedprioriteret", konstaterer Socialstyrelsen.

Telefonerne bør introduceres som en skal-opgave

Socialstyrelsen har en række anbefalinger til, hvordan man bedre kan implementere smartphones i undervisningen. Blandt andet skal lærerne skal have tid til at bruge teknologien, så ledelsen skal prioritere opgaven. Faktisk bør telefonerne introduceres som en skal-opgave, og ledelsen skal gå forrest og vise medarbejderne, hvordan de får mest muligt ud af telefonerne.

Det er også en god ide at afdække lærernes it-kompetencer inden projektstart, så det ikke går som i forsøgsprojektet, hvor undervisning og support var for avanceret i forhold til lærernes it-niveau. Og så er det altafgørende at vælge en driftssikker telefon, som mestrer de samme funktioner, som eleverne oplever, at kammeraternes telefoner kan.

På Østerhøjskolen i Ballerup arbejder man videre med ideen om at strukturere elevernes tid med kalendere. Det er tanken, at alle elever og lærere på skolen kan have glæde af teknologien, og da smartphones er blevet mere udbredte, vil man i højere grad bruge elevernes egne telefoner. Man har blandt andet tanker om, at elevintra på sigt kan indeholde en funktion, så skoleskemaet kan downloades til elevernes telefoner med automatiske opdateringer ved ændringer.

Læs mere

Evalueringen af Socialstyrelsens projekt medsmartphones til børn og unge med autisme eller ADHD