»Jeg er blevet bedre til at registrere hændelserne i hverdagen. Vi skal have en fælles definition af vold og trusler, og det taler vi om nu. Ledelsen prioriterer det også«, fortæller lærer Rikke Nyholm Sørensen (til højre).

»Vi skal have en klar definition af vold«

Medarbejdere og ledelse øver sig på at blive bedre til at registrere de voldsomme hændelser, siger lærer.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

En klar definition af, hvad vold og trusler kan være, det er et ønske fra Rikke Nyholm Sørensen, der har været lærer på Toften i syv år.

»Det er dét, vi arbejder på nu efter Arbejdstilsynets besøg. Jeg er blevet bedre til at registrere hændelserne i hverdagen. Arbejdstilsynet sagde klart, at vi ikke må negligere de voldsomme hændelser, vi oplever, men der har været en tendens til, at vi accepterer det, fordi det er hverdag her. Selv om jeg godt ved, at der er en risiko for, at det hober sig op. Nu er vi blevet meget bedre til at registrere det. Jeg øver mig, og ledelsen prioriterer det«.

Rikke Nyholm Sørensen arbejdede tidligere i kommunens heldagsklasse, men den blev lukket for syv år siden, og både elever og medarbejdere blev flyttet til Toften. Hun har altid arbejdet med specialbørnene.

»Der er sket et skred på de syv år, jeg har været her. I begyndelsen havde vi børn med ADHD, som vi havde noget uddannelse i at arbejde med. De elever, vi får nu, er langt hårdere ramt. De er ofte tidligt skadede, og der er stor utilregnelighed i deres måde at agere på. De er meget sværere at rumme«.

De tidligt skadede børn boede tidligere på særlige pædagogiske opholdssteder.

Hun fortæller, at afdeling Toften ligger på en gang, hvor også skolens børnehaveklasser og andre klasser har lokaler. Det gør det ekstra svært for alle parter.

»Der bliver hurtigt lidt Odense Banegård over det, og det er meget svært for Toftens elever. De forsøger at blive i klassen, og ofte vil vi netop gerne have en elev ud af klassen, så han kan få lidt luft og komme væk fra de andre. Ellers reagerer alle på hinanden«, forklarer hun.

På kursus i nedtrapning af vold: Fastholdelse må aldrig blive en slåskamp

Nultolerance ved grimt sprog

I hvert fald et par gange om ugen må medarbejderne skille to elever, der slås.

»Børnene er fyldt op af noget hjemmefra, inden de møder her. Vi har elever, der aldrig er truende eller udadreagerende, men vi har også nogle, der ofte reagerer voldsomt. Og den psykiske vold er hård. De slår med ord og kalder os alt muligt. Men vi er for nedadgående, når det gælder fastholdelser. Det er det, vi arbejder på at undgå. Vi vil gerne vise dem, at det gode avler det gode«, siger Rikke Nyholm Sørensen.

Toften arbejder lige nu med nultolerance overfor grimt sprog. Eleverne bliver sendt til ledelsen, og konsekvensen er, at de kan blive bortvist en dag eller to. Det har allerede hjulpet.

Eleverne reagerer mest voldsomt, når der kommer nye elever til Toften.

»75 procent af vores elever kommer fra al­menskolen. De har slået sig kraftigt i folkeskolen, før de kommer til os. Tidligere fik vi eleverne fra små, og det var lettere at arbejde med. De elever, der har været ude i folkeskolens almene klasser, dem kan vi ikke inkludere senere. I hvert fald kun meget få af dem. Deres selvværd er simpelt hen knækket, og det er problematisk«.

I Toften oplever de især, at elever med ADHD og tidligt skadede går meget dårligt i spænd. Det bobler konstant imellem de elevgrupper, så de prøver at dele børnene op i mindre hold efter deres primærdiagnose.

Rikke Nyholm Sørensen har selv oplevet at være sygemeldt på sin tidligere arbejdsplads efter et overfald fra en elev. Og på Toften oplever de også indimellem sygemeldinger efter en voldsom hændelse.

»Vi er i gang med en fælles definition af vold og trusler. Der er en stor gråzone - hvad vil vi finde os i, og hvad vil vi ikke acceptere. Vi er ikke helt enige, og derfor arbejder vi med at skærpe det her efter Arbejdstilsynets besøg. Jeg har store forventninger til, at vi får afklaret det bedre«.

Toften har et samarbejde med en konsulent, der er psykolog og specialist i ADHD. Hende holder de møde med en gang om måneden. Men Rikke Nyholm Sørensen kunne også godt tænke sig at få egentlig supervision.