Grafen viser udviklingen i henholdsvis manuelle, analoge indmeldelser (orange) og digitale indmeldelser (blå) af ordblinde hos Nota. Som det fremgår, begynder stigningen i digitale indmeldelser at tage i fart i februar og når i maj, små tre måneder efter Corona-nedlukningen, tre fjerdedele.
Grafen viser udviklingen i henholdsvis manuelle, analoge indmeldelser (orange) og digitale indmeldelser (blå) af ordblinde hos Nota. Som det fremgår, begynder stigningen i digitale indmeldelser at tage i fart i februar og når i maj, små tre måneder efter Corona-nedlukningen, tre fjerdedele.

Corona-nedlukning har sat skub i digital indmeldelse i Nota

Lærere og læsevejledere har været træge til at tilmelde ordblinde elever til nationalbiblioteket Nota digitalt. Det har nedlukningen af Danmark ændret på. Nu meldes tre ud af fire ind via tilmeldingsportalen, og det har fået Nota til at fremskynde digital indmeldelse for elever med andre diagnoser.

Publiceret

Om Nota

  • Nota er nationalt bibliotek for mennesker medlæsevanskeligheder.
  • Man kan blive medlem af Nota, når man har et dokumenteretlæsehandicap som eksempelvis ordblindhed, synshandicap ellerADHD.
  • Medlemskab er gratis.
  • Medlemmer af Nota har adgang til en stor mængde materiale,herunder e-bøger og lydbøger. Nota producerer tillige forskelligeformer for specialmateriale til studie- og eksamensbrug.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I de første syv måneder af det forgangne skoleår blev under hver fjerde af Notas nye ordblinde medlemmer meldt ind via den indmeldelsesportal, Nota åbnede i foråret 2019. Flertallet benyttede sig stadig af analoge indmeldelsesblanketter.

"Nu er vi spændt på, om det holder sig på dette niveau, eller om lærere og læsevejledere vender tilbage til blanketterne på papir", siger Michael Karvø.

Han understreger, at det er en fordel for eleverne, at de bliver tilmeldt digitalt.

"At blive meldt ind i Nota er ikke bare som at tegne et almindeligt abonnement. Både lærer eller læsevejleder og elevens forældre skal skrive under på tilmeldingen, og der skal vedlægges dokumentation på, at eleven er berettiget til at få adgang til Nota. Nogle synes, det er nemmere at lave tilmeldingen på papir, men hvis blanketten ikke er korrekt udfyldt, går der tid med at sende den frem og tilbage for at få den rettet til, mens eleven tror, at han skal i gang med at bruge Nota. Ved digital indmeldelse kan eleven komme i gang med det samme", siger Michael Karvø. 

Portalen er nu åben for elever med en række andre diagnoser

Portalen er nu åben for elever med en række andre diagnoser

Ordblinde er den klart største målgruppe hos Nota, men det har hele tiden været planen, at biblioteket også ville åbne for digital tilmelding for andre medlemsgrupper i løbet af i år.

Det har Nota nu fremskyndet, så elever med diagnoser som generel udviklingsforstyrrelse, specifik udviklingsforstyrrelse, for eksempel ADHD, gennemgribende udviklingsforstyrrelse, for eksempel autisme, apopleksi, cerebral parese, sklerose og hørehandicap slipper for papirblanketter og andre forsinkende led, når de skal have adgang til Notas undervisningsmaterialer.

"Stigningen i digitale tilmeldinger af ordblinde elever gav os blod på tanden i forhold til at rykke hurtigt med at digitalisere adgangen for de øvrige diagnosetyper. Vi kan se, at folk har let ved at tage det nye til sig, når det gælder, og da vores it-afdeling mente, at vi var klar til at åbne for digital tilmelding af andre medlemsgrupper, besluttede vi at gøre det", siger Michael Karvø om tilmeldingsportalen, som har været åben for disse medlemsgrupper siden 1. juli.

Blandt de mange læsebegrænsende diagnoser, der fremover giver adgang til digital indmeldelse i Nota, er ADHD den hyppigste. Ifølge Socialstyrelsen estimeres det at dreje sig om tre til fem procent af en børneårgang.

Forældre oplever, at det er svært at komme i gang med Nota

Forældre oplever, at det er svært at komme i gang med Nota

I forbindelse med Lars Løkke Rasmussen-regeringens udflytning af statslige arbejdspladser til provinsen blev Nota rykket fra København til Nakskov. I år valgte Michael Karvø at holde sommerferie i et lejet hus på Lolland, og her fik han en ahaoplevelse, når husets naboer spurgte til hans job.

"Det viste sig, at flere af naboerne har ordblinde børn, som er tilmeldt Nota, men forældrene synes, det er svært at komme i gang med at bruge vores website. Vi skal være brugervenlige, så måske er det tid til at kigge indvortes. Det vil jeg tale med vores it-afdeling om", siger økonomi- og kommunikationschefen.

Powered by Labrador CMS