Debat

Maddannelse er mere end tilberedning og fællesspisning

Tag eleverne med ud af klasseværelset!

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Corona gør, at der særligt i det kommende efterår måske er nogle, der har lyst til at koble undervisningen til haver, landbrug, fødevareproducenter, dagligvarehandlen eller spisesteder i skolens lokalområdet.

Udfordringen er bare at det kræver en masse planlægning og mod! På Professionshøjskolen Absalon har vi sammen med tre skoler i Lejre Kommune taget udfordringen op under overskriften ”Maddannelse med Lokale rødder”. Målet er, at nye samarbejder mellem skoler og lokale fødevareproducenter kan inspirere og styrke fagligheden i faget madkundskab samt motivere og styrke elevernes fødevarebevidsthed og maddannelse.

Sammen med skolerne har vi været på besøg flere forskellige steder i Lejre kommune - alt fra urtehaver til landbrug og spisesteder. Det der var interessant var, at nogle af de workshops og besøg der lå i gå-eller cykelafstand fra skolen gjorde eleverne særligt interesserede i det omkringliggende lokalområde. Flere elever blev opmærksomme på hvordan det lokale madsted i praksis arbejdede med hygiejne og værtskab. Lærerne var særligt optaget af, at små ekskursioner til lokalområdets haver og madsteder har stor værdi for elevernes forståelse for sæson og forskellige dyrknings- og fremstillingsmetoder. Som et par af dem udtaler:

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

“Kommunen bugner af tilbud, vi kan bruge i faget madkundskab, og vi er mere end velkomne. Vi har opdaget, at der ligger en nyttehave 5-7 min gang fra skolen”

 og

”Vi er blevet mere modige- madkundskab er ikke bare er at finde en opskrift frem”.

Med inspiration fra besøg og i samarbejde med skolerne har vi udviklet et læremiddel ”Mit Madlandskab” til faget madkundskab, men materialet kan også bruges på tværs af øvrige læringsaktiviteter. Mit Madlandskab beskriver forløb med æbler, mælk og fisk- og materialet inspirerer til at arbejde med en hvilken som helst råvarer fra den enkelte skoles lokalområde.

Undervisningsforløbene er bygget op omkring før- under–efter besøg til lokale haver, producenter, supermarkeder eller spisesteder. Første trin i forløbet handler om at udarbejde et landkort over lokalområdet. Løbende designer eleverne et kort med billeder, historier, tips og tricks. Kortet fungerer gennem hele forløbet som portfolio-væg. Kortet udarbejdes enten fysisk med billeder og collager, eller der arbejdes med digitale værktøjer fra Skoletube.dk fx Thinglink eller ease.ly. 

Maddannelse som begreb er centralt for dette læremiddel og materialet indeholder en artikel med gennemgang af forskellige definitioner af begrebet maddannelse. Vores afsæt har været at involvere eleverne i egen læring, eget liv og i tæt tilknytning til lokalsamfundet. Målet har været at udvikle elevernes faglige kompetencer og evne til medbestemmelse og kritisk stillingtagen. Der er megen dannelse at hente gennem den mad vi spiser og producerer - og i den indsigt og forståelse vi får, når vi forholder os kritisk til, hvorfor vi spiser og producerer, som vi gør.

Materialerne, der er udviklet, ligger frit tilgængeligt, og kan bruges som inspiration, hvis du som madkundskabslærer kunne have lyst til at tage eleverne med ud af klasseværelset.

Professionshøjskolen Absalon hjemmeside: https://phabsalon.dk/cfu/dit-fag/madkundskab/  samt på Materialeplatformen.emu.dk

Projekt Maddannelse med Lokale Rødder er støttet af Undervisningsministeriet. Undervisningsmaterialerne er udviklet i tæt samarbejde med lærere og er afprøvet sammen med ”rødder” primært fra 6.-7. klasser,i faget madkundskab, men der er rig mulighed for at inddrage fagene natur og teknologi, dansk, matematik, historie eller håndværk og design i tværgående læringsaktiviteter i skolen. Læremidlet retter sig især til madkundskabsfagets kompetenceområde Fødevarebevidsthed med kompetencemålet: Eleven kan træffe begrundede madvalg i forhold til kvalitet, smag og bæredygtighed. Kompetenceområdet færdighed-vidensområder er: Råvare kendskab, Bæredygtighed og miljø, Madvaredeklarationer og fødevaremærkninger, kvalitetsforståelse og madforbrug.

Ud over Mit Madlandskab er der i læremidlerne inspiration til Skolehaven- et undervisningsrum, der sætter spor, Fælles måltider i skolen- et fælles ansvar samt til Måltidsformater.