Leverandører kan løbende kvalificere sig til at byde på de udbud, skoler og kommuner lægger op i ny portal til indkøb af digitale læremidler.
Leverandører kan løbende kvalificere sig til at byde på de udbud, skoler og kommuner lægger op i ny portal til indkøb af digitale læremidler.

Forlag: Kommune misbruger ny indkøbsmodel, der skal sikre lærerne mere metodefrihed

To kommuner har indtil nu brugt et nyt system til indkøb af digitale læremidler. I Aarhus er man endt med 11 forskellige leverandører, mens Viborg har købt en samlet pakke til alle fag på alle skoler fra én leverandør. Det sidste er i modstrid med intentionen i modellen, lyder kritikken fra flere forlag.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Et nyt indkøbssystem, der skulle lette kommunernes udbudspligt, skabe større alsidighed i markedet for digitale læremidler og øge lærernes metodefrihed.

Sådan lød intentionen, da Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) i efteråret lancerede sin første dynamiske indkøbsaftale for digitale læremidler.

I det nye system kan skoler og kommuner foretage indkøb via miniudbud. I en såkaldt opfordringsskrivelse i en portal specificeres det, hvilke krav et læremiddel skal leve op til, og så kan alle tilmeldte leverandører byde ind, hvis de har et læremiddel, der lever op til kravene.

Otte måneder senere har to kommuner gjort brug af systemet - Aarhus og Viborg.

Mens Aarhus har lavet i alt 14 udbud, som 11 forskellige leverandører har vundet, så har Viborg lavet ét kæmpeudbud, der er stik imod intentionen med modellen.

Sådan lyder kritikken fra to forlag, Clio og Alinea, som begge undlod at byde ind på udbuddet i Viborg.

Væg-til-væg-aftale

Væg-til-væg-aftale

Ifølge forlagene søgte den midtjyske kommune én leverandør til at levere digitale læremidler til alle fag på alle skoler i hele kommunen.

Desuden indeholdt udbuddet som betingelse, at prisen fra ikke-nuværende leverandører teknisk blev vurderet højere end prisen fra allerede eksisterende leverandører.

"I vores øjne brugte man den nye indkøbsaftale til at gå målrettet efter at fastholde en eksisterende leverandør. Det anser vi for at være stik imod intentionen med indkøbsmodellen", siger direktør i Alinea Cliff Hansen.

"Det er ærgerligt, for vi troede, der var en fælles interesse i at skabe øget fleksibilitet, gennemsigtighed og alsidighed i markedet for digitale læremidler".

Opfattelsen deles af Clio, som er en anden stor leverandør af digitale læremidler til danske skoler.

"Udbuddet var designet sådan, at man skulle kunne levere til alle skoler i alle fag, og vi har ikke matematik til indskolingen, så vi var diskvalificeret fra start", siger markedschef Rune Larsen.

Alle regler overholdt

Cliff Hansen medgiver, at alle regler og love formentlig er overholdt. Men Alinea føler sig alligevel kaldet til at rejse advarselsflaget allerede nu.

"Vi er store tilhængere af åben konkurrence. Derfor er det også ærgerligt, hvis Viborgs måde at bruge modellen på danner skole", siger Cliff Hansen.

"Med en sådan brug opnår man i hvert fald ikke mere fleksibilitet, åbenhed og variation i markedet for digitale læremidler".

Diskussionen om manglende variation i de digitale læremidler, lærerne har til rådighed i undervisningen, tog for alvor fart i januar 2018, hvor en Deloitte-rapport udarbejdet for KL viste, at flere kommuner købte centralt ind fra én leverandør til alle fag på alle skoler.

Det fik daværende undervisningsminister Merete Riisager til at advare mod, at lokale monopoler på læremidler kunne føre til, at der blev indført en udansk curriculum-tradition ad bagvejen.

"Hvis SKI-aftalen stadig bliver brugt til centrale indkøb, går det jo imod minsterens udmelding, og så er det jo i sidste ende det samme som et 'traditionelt' centralt udbud", siger Rune Larsen.

Mange leverandører i Aarhus

Mange leverandører i Aarhus

Mens der er skuffelse over udbuddet i Viborg, er der større begejstring over, hvordan SKI-aftalen er blevet anvendt i Aarhus. Her er der foreløbig gennemført 14 udbud, som er vundet af 11 forskellige leverandører.

"Der må man sige, at det virker efter hensigten", siger Cliff Hansen.

Selvom der er indkøbt fra mange leverandører, så er alle udbuddene dog foretaget fra centralt hold i kommunen, og dermed lever ej heller Danmarks næststørste by helt op til intentionen med aftalen, mener Clio.

"Vi har endnu til gode at se, at SKI-aftalen kommer lærere og elever til gode på en ny måde, da der fortsat købes én udbyder ind til alle kommunens skoler fra centralt hold", siger Rune Larsen.

Når Aarhus Kommune laver indkøbene centralt, er det for at få mere for pengene, at have styr på databehandleraftaler, at lette skolerne for den administrative byrde, og for at sikre at undervisningsforløb kan deles på tværs af kommunens skoler.

Det forklarer konsulent Mette Hardis Jakobsen, der medgiver, at centrale indkøb til gengæld koster på den enkelte lærers direkte indflydelse.

"Det prøver vi at opveje ved at sørge for, at det didaktiske og pædagogiske vægter mere end pris, når vi køber digitale læremidler gennem SKI-aftalen. I stort set alle vores udbud har vægtningen heddet 70 procent kvalitet og 30 procent pris", siger hun.

Lærerne definerer kvalitet

Lærerne definerer kvalitet

Ifølge SKI-aftalen skal kvalitet altid vægte minimum 51 procent og prisen maksimalt 49 i udbuddene. Kvaliteten defineres ud fra seks parametre: Indholdskvalitet, brugervenlighed, differentiering, omfang, læringsniveau og lærerstøtte.

Man må som skole eller kommune ikke tilføje parametre, og man skal vælge mindst ét kriterium. Kommunen eller skolen har til gengæld ret frit spil til at definere, hvad man lægger vægt på under hvert kriterium.

I Aarhus har man inviteret en bred gruppe af faglærere fra alle kommunens skoler til at være med til både at udforme kvalitetskriterierne og at brugerteste læremidlerne.

"Det er 100 procent deres vurdering, der ligger til grund for vores kvalitetsvurdering", siger Mette Hardis Jakobsen.

"Jeg var spændt på at se, om der var lærere, der ville kæmpe for 'deres' læremiddel. Men de har været gode til at vurdere læremidlerne objektivt og professionelt op imod de krav, man i fællesskab havde formuleret til læremidlerne".

Drøftelsen skal fortsætte på skolen

Drøftelsen skal fortsætte på skolen

Resultatet er, at Aarhus har købt ind fra 11 forskellige leverandører. Desuden mener Mette Hardis Jakobsen at der i forhold til tidligere nu er mange flere pædagogiske overvejelser bag indkøbene af digitale læremidler.

"Den faglige debat vil vi opfordre til, at man tager med hjem og fortsætter i fagudvalgene på skolen", siger hun.

"På den måde kan man forhåbentlig sikre, at endnu flere lærere kommer med ind over overvejelserne, så vi alle bliver klogere på, hvor der for eksempel er huller i et givent digitalt læremiddel, så der skal suppleres med analoge læremidler eller selvudviklede forløb. Den løbende faglige kvalitetsdrøftelse ind i fagene er helt central".

"Vi tror på, at lærerne og eleverne får den bedste løsning, når der tages udgangspunkt i den enkelte skoles behov, og det kan jeg ikke se, at den nye udbudsform tager højde for".

Alle udbud i Aarhus har lydt på en periode for fire år med mulighed for forlængelse på yderligere to år.

"Det er en balance mellem, at lærerne ikke for ofte skal vænne sig til noget nyt, og så ikke at kunne skifte, hvis der kommer noget nyt og bedre", siger Mette Hardis Jakobsen.

Udbuddene i Aarhus Kommune er lavet i samarbejde med SKI, der har brugt kommunens udbud som et pilotforsøg.

Kontraktansvarlig i SKI Sisse Thorsbjerg forventer, at erfaringerne vil kunne bruges, når flere kommuner løbende forventes at tage systemet i brug.

"Deres erfaringer bruger vi på at optimere setup'et omkring aftalen, så det bliver lettere for de næste kommuner at indkøbe deres digitale læremidler via det dynamiske indkøbssystem", siger hun.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Viborg Kommune.

Powered by Labrador CMS