Martin Haaning fik i 2016 et gavekort på 2.000 kroner. I alt er der bogført køb af gavekort for 20.060 kroner på Søndervangskolen fra 2016 til starten af 2019.

Lærer: Ledelsen belønnede fifleri med gavekort

Tidligere lærer på Søndervangskolen i Aarhus Martin Haaning er sikker på, det var en belønning for at formulere eksamensklager på sine elevers vegne, at han fik et gavekort på 2.000 kroner. Skolen har bogført køb af et stort antal gavekort siden 2016, viser en redegørelse.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Opdateret den 7.10 kl. 20 med oplysninger om, hvem de mange gavekort er tildelt

Tidligere lærer på Søndervangskolen Martin Haaning fik sig lidt af en overraskelse, da han kort før sommerferien i 2016 fandt et restaurantgavekort på 2.000 kroner i sit dueslag.

Med gavekortet lå beskeden 'Tak for en god indsats' med den tilføjelse,  at gavekortet var til et 'madinspirationskursus' på trods af, at Martin Haaning ikke underviste i madkundskab.

Dengang tilbage i 2016 og den dag i dag er Martin Haaning ikke i tvivl om, at gavekortet blev givet som belønning for, at han imod reglerne det år fabrikerede elevklager for fem af sine elever for at få omgjort elevernes karakterer for deres skriftlig danskprøver.

Var ikke ene om at få gavekort

Martin Haaning fortalte om det til Børn og Unge-forvaltningen i Aarhus Kommune i 2019. Han fortalte også, at han ikke er den eneste ansatte på skolen, der har gavekort-belønning for at udføre "fifleri" for ledelsen, som han kalder det.

Af gårsdagens redegørelse om Søndervangskolen fra kommunens forvaltning fremgår det, at ledelsen til forvaltningen har forklaret, at gavekortet til Martin Haaning blev givet for hans "ekstraordinært gode indsats i forbindelse med systematisering og forberedelse af struktur for sine elever".

Folkeskolen er i besindelse af den fulde udgave af ledelsens forklaring.

Heri kan det læses, at ledelsen videre skriver:

"I lyset af udbedte redegørelse er det selvfølgelig meget beklageligt, hvis ellers tydeligt pointeret gældende retningslinjer for vejledning af elever ikke er blevet overholdt på trods af årlig gennemgang af gængs praksis for involverede medarbejdere".

Lærere på aarhusiansk successkole: Vi blev presset til at fuske 

Den udlægning fra ledelsen giver Martin Haaning intet for.

"Det er jo på aftale med skolelederen, at jeg laver elevklagerne, og det er hende, der får forældrene til at skrive under på, at det er dem, der har skevet klagerne for deres barn. Så jeg bliver forarget over, at ledelsen forsøger at tørre den af på mig", siger han.

Ikke bogført som madinspirationskursus

Forvaltningen skriver i sin redegørelse, at det pågældende gavekort i skolens system er kategoriseret som "repræsentation øvrige" og noterer, at "der står ikke noget med 'madinspirationskursus', som henvendelsen beskrev".

Lærere: Ledelsen styrer via frygt og belønning 

Det mener Martin Haaning ikke, at forvaltningen burde lægge noget i.

"Hvorfor skulle skolen dog bogføre det som et 'madsinspirationskursus', når det er givet til en lærer, der ikke har madkundskab?", siger han.

Gavekort til en samlet værdi à over 20.000 kroner

Det fremgår desuden, at skolen er blevet bedt om at redegøre for sin generelle praksis i forhold til uddeling af gavekort.

I redegørelsen kan man læse, at skolen angiver kun at have udleveret gavekort "i meget få tilfælde". Skolen fortæller, at man tidligere har uddelt gavekort til biografbilletter "for ca. 10 elever i skolepatruljen", og at der derudover "også været givet gavekort i forbindelse med tolkebistand udført af en nu pensioneret tidligere medarbejder", fremgår det.

Udover at spørge skolens ledelsen viser redegørelsen, at forvaltningen også på baggrund af Martin Haanings anklager har valgt at gennemgå skolens regnskaber fra 2016 og frem til starten af 2019.

Gennemgangen viser, at skolen i denne periode har bogført 51 gavekort til en samlet værdi af 20.060 kroner.

Lærere: Sådan hemmeligholdt Søndervangskolen snyd med ekstra tid 

Heraf fremgår det, at 19 gavekort à 200 kroner er bogført "Gavekort Skolepatruljen", og at der er tale om Magasin-gavekort købt i Coop.

Derudover er der i regnskabet 29 gavekort til indkøbscenteret Bruuns Galleri i Aarhus centrum på værdier mellem 1.000-200 kroner. 16 af dem er bogført til som "SP gavekort", mens de øvrige er bogført som 'Gavekort Ungmedarbejder SP'. Et enkelt gavekort er på 1.000 kroner bogført som "Gavekort til skakvindere". Ingen af teksterne ved bogføringen ser umiddelbart ud, som om gavekortene skulle været givet i forbindelse med tolkebistand.

Skole ønsker ikke at kommentere

Folkeskolen har spurgt ledelsen på Søndervangskolen, hvad forkortelsen 'SP' dækker over, samt hvilke af de 51 gavekort der har været tildelt den nu tidligere medarbejder, men skolens ledelse har ikke ønsket at svare på redaktionens spørgsmål.

I forvaltningens redegørelse fremgår det desuden, at Aarhus Kommune i foråret 2019 ændrede retningslinjer omkring gaver til kommunens medarbejdere.

Aarhus Kommune: Vi har fulgt Søndervangskolen tæt 

Forvaltningen skriver, at der kan gives gaver til ansatte, hvis det er "i kommunens interesse som arbejdsgiver", "at det er almindeligt på arbejdsmarkedet som helhed", at "udgiften er økonomisk forsvarlig og sædvanlig", og at "der er en sammenhæng med tjenesten/arbejdsforholdet".

Det fremgår, at alle fire forhold skal være opfyldt, og at "det konkrete skøn foretages af de enkelte afdelinger".

Det fremgår ikke i forvaltningens redegørelse, om forvaltningen vurderer, at gavekortet til Martin Haaning i 2016 levede op til kommunens daværende retningslinjer.

Tilføjet den 7.10. kl. 20.

Redaktionen er efter offentliggørelsen af artiklen blev kontaktet af Aarhus Kommune, som har tilsendt en yderligere redegørelse af, hvem de pågældende gavekort er tildelt.

Heri fremgår det, at SP dækker over skolepatrulje.

Forvaltningen fortæller, at Rani Hørlycks redegørelse bygger på, hvad hun i 2019 kunne huske om det indeværende år, mens forvaltningens gennemgang af gavekort alene forholder sig til 2016-2018.

Det oplyses, at de 19 Magasin-gavekort købt i Coop á 200 kr. under betegnelsen "Gavekort Skolepatrulje" er til skolepatruljer i 2018 og muligvis også skolepatruljen i 2017, da der ikke er bogført nogen i dette år.

Det oplyses også, at de 16 gavekort købt Bruuns Galleri på hver 400 kr. bogført under betegnelsen "SP gavekort, MBe" er gået til skolepatruljerne i 2016.

Gavekortet købt i Coop på en værdi af 1000 kr. under betegnelsen "Gavekort til Skakvindere" er gået til vinderen, da skolen havde fokus på skoleskak.

13 gavekort er bogført som "Gavekort Ungarbejder SP", og de oplyses at være anvendt i forbindelse med en indsats omkring fritidsjobs for unge, hvor skolen blandt andet hjalp med at formidle kontakt til lokale virksomheder som eksempelvis Føtex og Kvickly. Skolen oprettede derudoveregne fritidsjob til de ældste elever som eksempelvis legepatruljer og skolepatruljer.

Det oplyses også, at gavekortet i forbindelse med tolkebistand ikke fremgår af udtrækket fra forvaltningen, fordi det først er bogført efter, at udtrækket er foretaget. Gavekort var på en værdi af 1.500 kr., oplyses det.