”Det ville være meget godt at have afklaret. Der er ganske hårdt pres på personaleresurser, og hvis vi pludselig skal lave erstatningsundervisning op til en sommerferie, så virker det som en opgave, der ikke kan løses”, siger Thomas Medom.

Aarhusrådmand ønsker afklaring: Udløser onlineundervisning krav om erstatningstimer?

Hvordan er reglerne for at sende elever hjem til onlineundervisning? Forvaltningen og skoleledere i Aarhus Kommune kom i tvivl efter undervisningsministeren i P1 understregede, at intet hindrer, at skoler sender elever hjem.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Kan man sende elever hjem til onlineundervisninge, uden at det senere får konsekvenser for skolen?

Det er der skabt tvivl om, efter børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theils (S) udmelding i fredags i P1 om, at skoler uden problemer kan sende elever hjem til onlineundervisning.

I Aarhus skabte udmeldingen så stor usikkerhed blandt skolelederne i kommunen, at man valgte at gennemgå regler for skolelederne på et møde i mandags, fortæller børn- og ungerådmand i Aarhus Thomas Medom. 

"Der har været noget uklarhed, siden ministerens udmelding, som lød meget klar. Men når man ser på ministeriets udmelding til kommunerne, så er det noget andet. Blandt andet når man ser på kravet om erstatningsundervisning, var der ikke så meget klarhed", siger Thomas Medom.

På Børne- og Undervisningsministeriets underside med spørgsmål og svar om coronasituationen har der siden fredag eftermiddag stået, at fjernundervisning ikke har "karakter af almindelig undervisning", og derfor kan kan fjernundervisningen ikke "medregnes ift. skolens forpligtelse til at efterleve minimumskravene for timetal eller undervisningstidens samlede varighed efter reglerne i folkeskoleloven".

Minister: Skoler må gerne sende elever hjem til onlineundervisning

Ønsker klar ministerudmelding

Han ønsker, at der kommer en klar melding fra ministeriet om, hvilke konsekvenser, det har at sende elever hjem til onlineundervisning.

"Det ville være meget godt at have afklaret. Der er ganske hårdt pres på personaleresurser, og hvis vi pludselig skal lave erstatningsundervisning op til en sommerferie, så virker det som en opgave, der ikke kan løses", siger han.

DLF, KL og skoleledere: Kræv ikke erstatningstimer for onlineundervisning 

Børn- og ungechef skal inddrages i beslutningen

Han fortæller, at også i Aarhus sker det, at skoler sender elever hjem til onlineundervisning på grund af mange fraværende elever og lærere.

I Aarhus har man valgt, at skolelederne skal inddrage en børn- og ungechef, før beslutningen om at sende elever hjem til onlineundervisning træffes.

"Det er en konkret dialog, som man tager. Det er en sparringsting. Det er skolelederens indstilling, der bliver fulgt. Men det er for at se, om der er andre løsninger. I virkeligheden kan man måske i en konkret situation låne en medarbejder et andet sted fra. Det giver muligheder, så det skal ses som en hjælpefunktion, at vi har en lederdialog med ind over".

Skoleleder har sendt elever hjem: "Vi er blevet enige om at lade den sunde fornuft råde" 

KL, Skolelederforenigen og Danmarks Lærerforening udtalte onsdag til folkeskolen.dk, at man ikke forventer, at skolerne vil blive tvunget til at erstatte timerne fra fjernundervisningen med fysiske timer på et senere tidspunkt.