Forskning

En mere sikker måde at vurdere en elevs skriftlige kompetencer på er ved at bedømme eleven på baggrund af flere forskellige tekster skrevet i løbet af skoleåret, fortæller Solveig Troelsen.
En mere sikker måde at vurdere en elevs skriftlige kompetencer på er ved at bedømme eleven på baggrund af flere forskellige tekster skrevet i løbet af skoleåret, fortæller Solveig Troelsen.

Alt for usikker eksamensbedømmelse

Censorernes bedømmelser ved folkeskolens skriftlige afgangsprøver i dansk er ikke pålidelige nok. Ph.d.-afhandling viser, at samme opgave kan blive bedømt vidt forskelligt. Forslag om bedre vejledning af censorer, bedømmelse af flere elevtekster eller flere censorer på opgaven er i spil til nye vurderingskriterier og prøvevejledning.

Publiceret

OM FORSKEREN

Solveig Troelsen er uddannet cand.mag. idansk og filmvidenskab og ph.d. i uddannelsesvidenskab. Hendesph.d., "Forkastet eller anerkendt? Et eksplorativt studie ifolkeskoleelevers afgangseksamen i 'Dansk, skriftligfremstilling'", er et tekstetnografisk casestudie af den skriftligeafgangseksamen i 9. klasse i kontekst.

Solveig Troelsen forsker i skrivning og skriveudvikling og idanskfaglige emner og er lektor på læreruddannelsen Via i Aarhus.Hun er desuden tidligere formand for opgavekommissionen forlæreruddannelsens danskfag. Solveig Troelsen er også projektlederpå Lærerprofession.dk.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Overraskelsen i ansigterne er ikke til at tage fejl af, da de seks beskikkede censorer bliver præsenteret for de bedømmelser, de hver især har givet af syv forskellige elevtekster fra folkeskolens afgangsprøve i skriftlig fremstilling i dansk.

Flere af bedømmelserne befinder sig helt forskellige steder på karakterskalaen. Én elevtekst er af en censor vurderet til 12, hvor en anden har givet den karakteren 4. Ja, og så er der den fagligt svage elevs tekst, der af to af de beskikkede censorer er blevet vurderet til at være ikkebestået - altså 00. Dumpet. Andre censorer har givet eleven 02, og en enkelt har vurderet elevens tekst til et 4-tal.

Tallene siger det sort på hvidt - nogle af elevteksterne har de bedømt for forskelligt.

Den nye indsigt skaber dyb forundring og tydelig frustration, og censorerne er skiftevis tavse og kommer med selvransagende ytringer som: "Jeg troede, jeg var så omhyggelig og præcis …" og "Er vi mon uddannet godt nok?"

Alle elever skal være stillet lige

Scenen ovenfor udspillede sig under udarbejdelsen af lektor Solveig Troelsens ph.d.-afhandling "Forkastet eller anerkendt? Et eksplorativt studie i folkeskoleelevers afgangseksamen i 'dansk, skriftlig fremstilling'", som blev udgivet i november 2020.

Situationen, der illustrerer censorers meget forskellige vurderinger, stemmer overens med resultatet af rapporten "Rapport fra Følgegruppen for én bedømmer ved folkeskolens prøver" fra marts 2018. Rapporten, som blev bestilt af Børne- og Undervisningsministeriet, skulle følge og undersøge en ny bedømmerordning, der blev indført i 2016 af daværende undervisningsminister Christine Antorini (Socialdemokratiet). Fra 1. januar 2016 gik afgangselevernes skriftlige eksamener fra at blive bedømt af en statsligt beskikket censor og elevens egen faglærer til kun at blive bedømt af én statsligt beskikket censor. Altså fra to til én bedømmer.

Solveig Troelsen taler ligeledes varmt om den norske forskning. Hun fortæller, at den mest sikre måde at vurdere en elevs skriftlige kompetencer på indebærer, at eleven bliver vurderet på flere forskellige tekster skrevet i løbet af skoleåret, sådan som den norske forskning anbefaler.

"Man kan simpelthen ikke vurdere elevernes skrivekompetencer på baggrund af én tekst, som det er tilfældet i den nuværende danske eksamensordning. Simpelthen fordi det er så situationsbundet og er bundet op på én genre og én opgaveformulering", slår hun fast.

Ud fra de norske anbefalinger afleverer eleven i slutningen af skoleåret en portefølje med alle tekster fra året, som så skal bedømmes samlet. Solveig Troelsen tilføjer, at der dog skal mere til for at nå op på en bedømmerpålidelighed omkring 0,8: Teksterne skal også vurderes af helt op til tre censorer og elevens lærer, der går i dialog og bliver enige om en bedømmelse af elevens tekster.

Det samlede udvalg, som Nikolaj Frydensbjerg Elf har været formand for, har anbefalet Børne- og Undervisningsministeriet et mere gennemgribende arbejde inspireret af den norske forskning for at bedre bedømmerpålideligheden.

Udvalgets forslag ligger for øjeblikket i høring hos Børne- og Undervisningsministeriet, som oplyser i en mail, at man ikke har mulighed for at svare på, hvilke ændringer der vil blive foretaget på baggrund af udvalgets arbejde, da det afhænger af høringssvarene og politiske beslutninger, der ikke er taget endnu. De nye prøvevejledninger er planlagt til efteråret.

Læs mere

Ph.d.-afhandlingen på ucviden.dk

Powered by Labrador CMS