Der kan være 1,3 millioner på vej fra Aarhus Kommune til Undervisningsministeriet.
Der kan være 1,3 millioner på vej fra Aarhus Kommune til Undervisningsministeriet.

Aarhus Kommune erkender manglende tilsyn med prøverne i 2018 – er klar til at betale præmiesum tilbage

Der var ikke noget tilsyn med afgangsprøverne på Søndervangskolen i 2018, erkender Aarhus Kommune nu overfor Undervisningsministeriet. På den baggrund tilbyder kommunen at betale skolens karakterpræmie på 1,3 millioner til ministeriet.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I går havde Aarhus Kommune sidste frist til at vende tilbage til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (Stuk) under Børne- og Undervisningsministeriet med svar på de mange spørgsmål, som styrelsen har anmodet om svar på i kølvandet på de alvorlige anklager mod Søndervangskolen.

I svaret går forvaltningen i landets næststørste kommune slavisk igennem styrelsens mange spørgsmål. Alligevel er der dog ikke meget nyt at hente i kommunens svar, da de i flere tilfælde blot gengiver detaljer fra allerede offentliggjorte redegørelser og ellers flere gange henviser til den kommende uvildige undersøgelse.

Aarhus Kommune erkender dog nu, at man ikke førte tilsyn med skolens prøver i 2018, selvom det ellers var planen. Det skyldes ifølge kommunen en "udskiftning i Børn og Unges ledelse".

Indtil nu har kommunen kun erkendt, at man ikke kunne finde dokumentation for et eventuelt tilsyn.

I et andet svar henviser kommunen desuden til, at medarbejdere generelt har mulighed for at gøre opmærksom på uregelmæssigheder i "de årlige målinger af social kapital eller gennem Aarhus Kommunes whistleblowerordning".

Styrelsen har også spurgt til, hvad byrådet i Aarhus har gjort for at undersøge, om der er fundet snyd sted på andre af kommunens skoler.

Hertil svarer Aarhus Kommune, at "der har ikke været konkret anledning til mistanke om uregelmæssigheder i forhold til prøveafviklingen på andre skoler".

Dog vil man - om muligt - undersøge, om der også på andre skoler er givet uretmæssigt ekstra tid til elever.

"Med forbehold for tilgængeligheden af relevante data vil Børn og Unge på baggrund af sagen tage initiativ til at undersøge forholdene omkring tildeling af ekstra tid til læseprøven samt fritagelse af elever", skriver kommunen hertil.

Aarhus Kommune oplyser desuden, at sagen om Søndervangskolen giver anledning "til en præcisering af de gældende regler for folkeskolens prøveafholdelse".

Folkeskolen har tidligere afsløret, at flere nuværende lærere på skolen beskylder ledelsen for bevidst at manipulere eleverne til at svare særligt positivt i de nationale trivselsmålinger. Stuk har også bedt kommunen svare på disse anklager. Men heller ikke er der noget nyt at hente i kommunens svar. 

"Børn og Unge henviser til den kommende uvildige undersøgelse, idet dette forhold ikke tidligere er belyst internt", fremgår det af kommunens svar.

Aarhus: Risikoen er størst omkring prøverne i '16 og '17

Stuk har derudover bedt Aarhus Kommune fremsende et "samlet overblik eller en tidslinje over hvilke skoleår og med hvilke afgangsprøver, der kan være risiko for, at snyd fra skolens side/uregelmæssigheder har påvirket prøveafviklingen på Søndervangskolen".

Hertil svarer kommunen, at man forventer, at "risikoen primært" vedrører prøverne i 2016 og 2017,

"(...) idet daværende områdechef fulgte op og udtalte kritik i 2017 og idet Børn og Ungechefen i 2019 iværksatte en handlingsplan med opfølgning i 2020 og 2021".

Kommunen nævner, at tidligere medarbejdere desuden har påpeget, "at elever flere gange er blevet vejledt - ud over hvad retningslinjerne giver mulighed for - i tiden op til prøven i mundtlig dansk".

Tilsyn bygger på tillid

Aarhus Kommune skriver derudover, at tilsyn med kommunens skoler overordnet set bygger på "et princip om tillid til ledere og medarbejder i de enkelte tilbud, hvor alle ledere har en del af tilsynsforpligtigelsen, afstemt i forhold til deres ledelsesmæssige ansvar".

"Der er således en generel forventning om, at ledere løbende orienteres i linjen om problemstillinger som ikke kan løses på det pågældende niveau, ligesom det er forventningen at skoleleder søger rådgivning i forvaltningen, hvis der opstår tvivl om, hvordan regler skal fortolkes", lyder det videre fra Aarhus Kommune.

Powered by Labrador CMS