Lars Qvortrup står i spidsen for det nye laboratorium.

Nyt laboratorium skal forske i LP-modellen

Skoleudvikling og forskning i LP-modellen er basis for et nyt Laboratorium, der er åbnet som et samarbejde mellem Aalborg Universitet og UC Nordjylland. Tidligere projektchef for LP-modellen Ole Hansen og Thomas Nordahl er ansat under ledelse af Lars Qvortrup.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, LSP, blev oprettet i november 2011.

"Både Aalborg Universitet og UC Nordjylland (UCN) har skudt penge i laboratoriet, fordi man ønsker brobygning mellem de to institutioner. Det skal være et ligeværdigt samarbejde mellem læreruddannelsen og universiteterne, sådan som evalueringen af læreruddannelsen for nylig netop foreslog", forklarer Lars Qvortrup, der er leder af laboratoriet og professor på Aalborg Universitet.

Han fremhæver, at laboratoriet allerede har seks ph.d'er i gang om folkeskolens praksis. For eksempel om ledelse af undervisningskommunikation, om feedback og læring i danskfaget i udskolingen og om elevmotivation og læringsadfærd. En ph.d handler om inklusion - flere elever inkluderes i normalundervisningen, men er de også reelt inkluderet i fællesskabet?

"Men vi producerer ikke bare ph.d'er, vi beskæftiger os også med anvendt forskning og samarbejder med 4-5 kommuner om at udvikle skolepolitik. Vi vil være brobyggere mellem praksis og forskning, se på hvor noget går godt og undersøge profilskoler. Meget skolepolitik står i nedskæringens tegn for tiden, men vi ønsker at være med til at sætte en offensiv politik. Hvad er det vi vil med vores skolepolitik", siger Lars Qvortrup.

Han fortæller, at LSP blandt andet har samarbejder i gang i Randers og Morsø.

LP-forskning med Thomas Nordahl

Data fra LP-modellen og de skoler, der arbejder med den, indgår i forskningen på LSP. Professor Thomas Nordahl, der er manden bag LP-modellen, er tilknyttet Laboratoriet i en 20 procent stilling.

"Han skal blandt andet vejlede de ph.d studerende, ligesom han arbejder med årsrapporter om effekten af LP-modellen", siger Lars Qvortrup.

Professor i pædagogik Thomas Nordahl fra Høgskolen i Hedmark siger, at han skal se på datamaterialet, der er indsamlet fra LP-skolerne.

"Men der er andre, der i større grad end mig skal stå for selve forskningen", forklarer han.

Projektleder på LP-modellen har sagt op

LP-modellen bliver på UCN

Tidligere projektchef for LP-modellen Ole Hansen blev i november 2011 fyret fra UCN på grund af besparelser, men allerede få dage efter blev han ansat på LSP under Lars Qvortrup.

"Ole Hansen har et enestående netværk fra skoler og daginstitutioner fra sit arbejde med LP-modellen, så han er ansat som en netværksresurse og planlægger blandt andet konferencer", siger Lars Qvortrup.

Han afviser, at LP-modellen skal lægges ind under LSP.

"UCN står for LP-modellen på glimrende vis og vil fortsætte med det", siger Lars Qvortrup.