At lærerne planlægger, underviser og evaluerer sammen er et af de bærende principper i co-teaching, som Aalborg Kommune vil satse på.
At lærerne planlægger, underviser og evaluerer sammen er et af de bærende principper i co-teaching, som Aalborg Kommune vil satse på.

Aalborg om satsning på co-teaching: Vi har allerede lærere med specialpædagogiske kompetencer

Politikerne i Aalborg vil indføre co-teaching i indskolingen, men hvor finder man 50 nye lærere med specialpædagogiske kompetencer, som co-teaching kræver? Vi har dem allerede, lyder det fra både skolechef og lærerkreds. Ellers er de parate til at gå på kompromis.

Publiceret

Co-teaching

Co-teaching er en samarbejdsmetode, hvor medarbejdere medforskellige pædagogiske og didaktiske kompetencer inden forspecial- og almenpædagogikken planlægger, afvikler og evaluererundervisningen og elevernes læring og trivsel i et ligeværdigtsamarbejde.

Co-teaching opererer samtidig med seks former for undervisning,som kan anvendes i varierende grad:

  1. Stationsundervisning
  2. Parallelundervisning
  3. Alternativ undervisning
  4. Fællesundervisning
  5. En underviser, en observerer
  6. En underviser, en assisterer

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Den endelige beslutning er ikke taget endnu, men et enigt skoleudvalg i Aalborg Kommune står bag et forslag om at investere 92 millioner i flere lærere, så der kan indføres co-teaching i nogle af timerne i 1. til 3. klasser.

"Udfordringen er ikke at finde ledige lærere, men at skolerne skaber de rigtige konstellationer. Alle skoler har trivselslærere og inklusionsvejledere, og de kan indgå i co-teaching", siger skolechef Mads Jørgensen, som også peger på, at 38 af kommunens 52 skoler har specialklasser.

"Så der er masser af specialpædagogisk viden at trække på", siger han.

Vigtigt at begge undervisere har en lærerbaggrund

Vigtigt at begge undervisere har en lærerbaggrund

Skolechefen har en fortid som skoleleder, og når han tænker tilbage på sine 50 lærere, kan han få øje på flere med specialpædagogiske kompetencer.

"Vi har over 2.000 lærere i Aalborg Kommune, og mange har eftervidereuddannet sig og har kompetencer i specialpædagogik. Det er ikke den del, som bekymrer mig. Det afgørende er, at vi får lavet det rigtige set up og de rigtige konstellationer på skolerne. Det er vigtigt for os, at begge undervisere har en baggrund som lærere. Det kan så fint være en almenlærer og en speciallærer, men det afgørende er, at lærerne planlægger, gennemfører og evaluerer undervisningen sammen, for det får dem til at reflektere over undervisningen. Den videndeling gør den enkelte lærer bedre, og dermed bliver undervisningen også bedre", siger Mads Jørgensen.

Også lærerne skal have udviklet deres kompetencer, inden de skal i gang med co-teaching efter sommerferien.

"Jeg tænker ikke, at det bliver et løft på 20 timer, men et par eftermiddages undervisning vil give en forståelse af principperne i co-teaching".

Skoleudvalget forventer at kunne inkludere flere elever

Skoleudvalget forventer at kunne inkludere flere elever

Som mange andre kommuner har Aalborg stigende efterspørgsel efter specialundervisning. Den nordjyske kommune forventer en tilgang på 54 elever fra skoleåret 2022/2023, så der til den tid vil være visiteret 1.130 elever til et specialundervisningstilbud.

Med investeringen i blandt andet co-teaching forventer skoleudvalget, at der med årene vil kunne inkluderes flere elever i almenundervisningen. Den forhåbning deler Karsten Lynge Simonsen.

"Det vil stadig være behov for specialpædagogiske tilbud, men jeg er ret sikker på, at elever med særlige udfordringer får bedre støtte, når der er to lærere i almenklassen. Jeg kan ikke give en garanti, men i Aarhus har de gode erfaringer med opnormering af underviserne i Nest-klasserne, og det har vi også med vores tilsvarende Delta-klasser i Aalborg. Det bygger vi videre på", siger lærerformanden.

Powered by Labrador CMS