»DPU skal integreres i Aarhus Universitet«

14 forskere med speciale i it-didaktik i folkeskolen har samlet forladt Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), der i dag er en del af Aarhus Universitet. Det beklager dekan ved Aarhus Universitet Mette Thunø. Forskerne er i stedet blevet ansat på Aalborg Universitet, og DPU er nu tømt for it-didaktisk forskning.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

? Det virker mærkeligt, at man i 2012 kan have en pædagogisk forskningsinstitution som DPU, der er renset for it-didaktisk forskning?

! »Vi er ved at gøre det tidligere DPU til en mere integreret del af de samlede aktiviteter, som vi har på det nye hovedområde, vi kalder Arts, og som jeg er leder af. Jeg ville samle it-miljøet dér, hvor det er stærkest, og det er det på campus Aarhus«.

? Men det er jo ikke et miljø, der er specialiseret i folkeskolen?

! »Vi beskæftiger os med it-pædagogik i hele spektret fra grundskole til ungdomsuddannelser og universitet«.

? Kan du ikke høre fornuften i, at de 14 it-folkeskole-forskere hellere ville være i et forskningsmiljø, der er specialiseret i folkeskolen, nemlig DPU?

! »Det gav mening at samle kræfterne om it og pædagogik i Aarhus, hvor der er et kæmpestort forskningsmiljø omkring it, datalogi og medier i forvejen. DPU har jo også en afdeling i Aarhus, hvor op imod halvdelen af DPU's studerende nu bliver undervist, og hvor der naturligvis også findes forskning i folkeskolen. Jeg beklager meget, at de 14 it-didaktiske forskere har forladt Aarhus Universitet. Jeg havde håbet, at de ville være med til at gøre vores forskning i it-pædagogik endnu mere nuanceret«.

? Danmarks Lærerforening kalder det en katastrofe, at der ikke længere er it-didaktisk folkeskoleforskning på DPU?

! »Vi opruster jo på it-pædagogikken. Vi slår stillinger op nu. Det kan godt være, at stillingsbetegnelsen ikke bliver 'i folkeskolen', men der vil også fremover være it-pædagogisk forskning i forhold til folkeskolen. Det vil bare ikke være i Emdrup. Det vil komme til at foregå på campus Aarhus i krydsfeltet med andre fagligheder. Det har jeg svært ved at betegne som en katastrofe«.

? Det virker uklogt at skille it-didaktisk forskning i folkeskolen fra folkeskolens fag?

! »Vi ville samle den it-didaktiske forskning i Aarhus. Jeg havde meget gerne set, at DPU-forskerne kunne have været med til at forske på en mere tværdisciplinær måde i stedet for kun at forholde sig til it og folkeskolen«.

? Er I rent ud sagt ved at slagte det, som Bertel Haarder har kaldt lærernes universitet, altså DPU?

! »Overhovedet ikke. Vi laver den her udviklingsproces for at styrker forskning og uddannelse - også for lærerne. Og vi åbner jo nye muligheder for lærerne i det vestlige Danmark«.

? Er ledelsen på Aarhus Universitet egentlig sit ansvar for folkeskolen bevidst?

! »Vi tager ansvaret for at styrke uddannelserne og forskningen relateret til førskoleområdet og grundskolen meget alvorligt. Og lige netop derfor har Aarhus Universitet indgået en fusion med det tidligere DPU«.

? Regeringen har sat en halv milliard kroner af til it i folkeskolen blandt andet for at styrke kompetencer hos børn og unge, som landet skal leve af fremover. Men Aarhus Universitet vender det døve øre til?

! »Aarhus Universitet vender ikke det døve øre til. Vi vil gerne bidrage til udvikling af brugen af it i folkeskolen. Vi er naturligvis opmærksomme på de signaler, der kommer fra regeringen, og vi er i fuld gang. Det sker bare i en ny organisering«.

Powered by Labrador CMS