Lærer til lærer
0   1223

At skrive sig til læsning, lyst og motivation på iPad

På Specialskolen Tejbjerg (43 elever i alderen 6-13 år med ADHD, autisme og relationelle forstyrrelser) i Kalundborg Kommune har et 8-ugers udviklingsprojekt med iPads og læringsapp’en "Skriv og Læs" vist sig at have en stor effekt på børnenes lyst og evne til at anvende skriftsproget. Som en sidegevinst har børnene også fået større mod på at står frem, fortælle og læse højt af de bøger, som de har skrevet i app’en.

Af speciallærer Marianne Juul Glud, specialskolen Tejbjerg og lektor Helga Borgbjerg Hansen, University College Sjælland

Projekt ”Skriv og Læs” på Specialskolen Tejbjerg bygger på inddragelse af app’en af samme navn udviklet af lærer Janus Madsen.

Projektet er gennemført i otte uger i efteråret 2013 med deltagelse af 6 elever mellem 6 og 10 år fra henholdsvis 1. 2. 3. og 4. kl., samt lærer Jimmy Davidsen, pædagogmedhjælper Morten Krogh, pædagog Susanne Hoogendoorn og speciallærer Marianne Juul Glud.

Specialskolen Tejbjerg ligger i Kalundborg kommune og er berammet til elever, hvis udvikling kræver særlig hensyntagen eller støtte, og hvor det ikke er muligt at tilgodese de særlige behov inden for den almindelige undervisning. Holdningen til eleverne er, at undervisningen tager udgangspunkt i det, eleven kan og det, eleverne kan bruge til at lære mere af. Elever har forskellige forudsætninger, som kommer til udtryk gennem kompetencer og potentialer.

Artiklen fortsætter under banneret

Afdelingsleder på Specialskolen Tejbjerg, Jacob Thorsted, udtrykker holdningen til undervisningen på Specialskolen Tejbjerg på følgende måde: ”I læringssituationer bliver vores gruppe af elever, som blandt andet er kendetegnet ved diagnoserne ADHD og autisme ofte forvirrede, hvis der ikke er en tydelig struktur for undervisningen. Strukturen skal derfor være tilrettelagt i forhold til den enkelte elev. En del apps kan være til stor hjælp, hvis de benyttes som stilladsering af elevernes læreprocesser, blandt andet appen FTVS HD, og aktuelt i dette projekt appen ”Læs og Skriv”. http://tejbjergit.wordpress.com/apps-til-struktur/

Lærer Jimmy Davidsen, som har været primus motor i projektet, har kunnet konstatere, at elevernes motivation til at lære at skrive har været markant større, end før appen ”Skriv og læs” blev benyttet. Det kan ifølge Jimmy Davidsen skyldes flere forhold blandt andet:

- at det skrevne indhold er personligt

- at billederne til teksten er taget af eleverne selv

- at appen er let og enkel i sin opbygning

- at eleverne får umiddelbar feedback på det skrevne

Ifølge Jimmy Davidsen er der god grund til at benytte appen i undervisningen på en specialskole, idet eleverne i projektet på Tejbjerg alle har udtrykt stor glæde og stolthed over deres skriftlige produktion. Ud over elevernes umiddelbare motivation for at arbejde med skriftsproget, har Jimmy Davidsen noteret, at elevernes sproglige opmærksomhed har udviklet sig markant.

App’en ”Skriv og Læs” er skabt af folkeskolelærer Janus Madsen, som gennem de sidste 15 år har udviklet forskellige undervisningsmaterialer. Udviklingen af app’en ”Skriv og Læs” er støttet af Forsknings- og Innovationsstyrelsen, som har muliggjort et tæt samarbejde med et hold forskere fra Danmarks Pædagogiske Universitet. Projektet blev ledet af lektor og ph.d. Jeppe Bundsgaard med speciale i it, dansk og didaktik og resulterede i en positiv evaluering af app’en og den praksis, der kan udvikle sig omkring brugen af den.

Formålet med projektet ”Skriv og Læs” på Specialskolen Tejbjerg er, at eleverne får lyst til at arbejde med skriftsproget.

De konkrete mål for projektet er, at eleverne lærer:

1.     at kende bogstavernes form

2.     at kende bogstavernes lyd

3.     at kende læseretningen

4.     at en tekst er opbygget af bogstaver, ord og sætninger

5.     at afskrive ord

6.     at skrive små ord selv

I forhold til målene for projektet, viser elevprodukterne, at der er stor forskel på elevernes udbytte af brugen af appen, hvilket både kan skyldes den enkelte elevs skriftsproglige forudsætninger og den enkelte elevs motivation for at arbejde med skriftsproget.

Der er dog for samtlige elevers vedkommende tegn på, at de i arbejdet med appen er motiverede for at skrive, og at de skriver hele sætninger til forskel fra tidligere, hvor de fortrinsvis skrev enkelte bogstaver eller enkelte ord.

Når elevernes fremskridt i form af en øget motivation og en øget produktion holdes op mod til opstillede formelle skriftsproglige mål, punkt 1-6, bør det give anledning til overvejelser om at ”give afkald” på en Phonics-tradition til fordel for en Whole-language tradition i relation til de fremtidige didaktiske overvejelser (Frost, 1998).  Elevernes fremskridt skyldes blandt andet, at undervisningen har været tilrettelagt ud fra et funktionelt princip, og derfor bør de konkrete mål for undervisningen i skiftsproget fremover være i overensstemmelse med dette princip, så eleverne ikke mister motivationen og dermed grundlaget for skriftsproglige fremskridt, hvad angår både formelle og funktionelle.

Projektgruppen på Specialskolen Tejbjerg anbefaler, at app’en ”Skriv og Læs” både  inddrages i en speciel tilrettelagt undervisning og i en undervisning i indskoling, hvor princippet om undervisningsdifferentiering vægtes højt.

Appen ”Skriv og læs” indfrier via sin lette adgang, sine understøttende visuelle og auditive muligheder og de hurtigt fremkaldte resultater de forventninger lærere og pædagoger har til en tidsvarende app inden for skriftsprogsundervisningen. Appen kan derfor skabe muligheder for at stilladsere elevernes motivation for læring af skriftsproget. 

Litteraturhenvisninger

Frost, Jørgen (1998): Læsepraksis på et teoretisk grundlag. Dansk psykologisk Forlag.

Glud, M.J., Thorsted, J. (2013): Hvorfor og hvordan kan Ipads fremme motivationen for at lære at læse og skrive, når eleverne har særlige behov?. Landsforeningen af Læsepædagoger

Hansen, Helga (2009): Hvordan kan it bruges i undervisningen af elever med læse- og skrivevanskeligheder? Landsforeningen af Læsepædagoger.

Labuz, N., Bundsgaard, J., Kjertmann, K., Jensen, A.S.(2012): Rapport fra projektet ”At skrive sig til læsning” Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet 

Links

http://writereader.com/da/om-writereader

http://www.tejbjerg.skoleintra.dk/Infoweb/Designskabelon9/Rammeside.asp?Action=&Side=&Klasse=&Id=&Startside=&ForumID=

http://tejbjergit.files.wordpress.com/2014/02/evalueringsrapport-til-projekt-skriv-og-lc3a6s.pdf


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet

MERE OM EMNET

Når du er logget ind, kan du vælge de emner du ønsker at abonnere på, og få nyt direkte på email. Login

LÆS OGSÅ

Specialpædagogiknetværket er for alle, der interesserer sig for eller arbejder med undervisning af børn og voksne med særlige behov. I samarbejde med Tidsskriftet specialpædagogik

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
2.461 andre er allerede tilmeldt

It-netværket er for alle, der underviser i eller interesserer sig for it i folkeskolen. 

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
2.021 andre er allerede tilmeldt