Forældre kan få styr på reglerne om specialundervisning og deres muligheder for at klage over skolelederens afgørelse i den nye pjece fra Klagenævnet for Specialundervisning (arkivfoto).

Ny pjece om reglerne for specialundervisning skal hjælpe frustrerede forældre

Klagenævnet har oplevet en stigning i telefonopkald fra forældre, der ikke har en klagesag hos nævnet, men som efterlyser vejledning om reglerne for specialundervisning. Nu introducerer klagenævnet reglerne i en pjece, hvor forældre også kan læse om deres rettigheder.

Publiceret Senest opdateret

Forældrenes rettigheder

  • Du har ret til at blive hørt, før der træffes en beslutning omspecialundervisning.
  • Du skal derfor have en kopi af alle beskrivelser af ditbarn.
  • Afgørelsen skal du også have skriftligt.
  • Afgørelsen skal indeholde en begrundelse, hvis dit barn ikkefår den specialundervisning, som du ønsker.
  • Du skal have vejledning om dine klagemuligheder.

Kilde: Forældrepjece om specialundervisning til elever ifolkeskolen

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Vi kan ikke sætte et præcist tal på stigningen i telefoniske henvendelser, men vi får flere og flere opkald fra forældre, som føler de mangler vejledning om reglerne om specialundervisning. Derfor har vi lavet en forældrepjece", fortæller jurist Line Kürstein fra sekretariatet for Klagenævnet for Specialundervisning.

Pjecen har længe ligget på tegnebrættet, men er blevet udskudt på grund af strukturændringer og den nye lovgivning om specialundervisning, som trådte i kraft 1. maj 2012.

49.000 special-elever bliver normal-elever 

"Med den større efterspørgsel på vejledning synes vi, at tiden var inde til at tage pjecen op igen. Det skal også ses i sammenhæng med, at antallet af klagesager er faldet, og det på trods af, at vi havde forventet en stigning som følge af inklusion", siger Line Kürstein.

Forældre skal have skolelederens afgørelse på skrift

I pjecen kan forældre læse, at det kaldes specialundervisning, når en elev enten får støtte i mindst ni undervisningstimer om ugen i en almindelig klasse eller et undervisningstilbud i specialklasse eller på specialskole.

Det fremgår også, at forældre altid skal inddrages i alle beslutninger om specialundervisning til deres barn, at det er skolelederen, som beslutter, om barnet kan få specialundervisning på skolen, og at forældrene skal have afgørelsen på skrift. Afgørelsen skal indeholde en begrundelse, hvis barnet ikke får den specialundervisning, forældrene ønsker.

Mange skoler undlader at indberette årsagen til elevers specialundervisning

"I mange kommuner er flere af de kompetencer, som tidligere lå i forvaltningen, lagt ud til skolelederne, og der har været eksempler på skoleledere, som ikke har været opmærksomme på, at de træffer en afgørelse, som forældrene kan klage over, og at forældrene har krav på at få afgørelsen på skrift. Vi ser i hvert fald eksempler på forældre, som kun har fået den mundtligt", siger Line Kürstein.

Håber, at lærere vil printe pjecen til forældre med behov

Skolelederforeningen har udgivet to pjecer til skolelederne om at træffe afgørelser om specialundervisning til folkeskoleelever. Klagenævnets nye pjece er også sendt til landets skoleledere, men er målrettet forældrene.

Flest klager over afslag på specialskole eller specialklasse

"Undervisningsministeriet har hjulpet os med at sende pjecen ud til skolelederne for at give dem mulighed for at lægge den på både forældre- og lærerintra. Vi håber, at lærerne eventuelt vil hjælpe forældre med at printe pjecen ud, hvis de ikke selv har mulighed for det", siger Line Kürstein.

Klagenævnet har også gjort KL, DH, Skole og Forældre, DLF, Skolelederforeningen og Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet opmærksom på pjecen.

Handicap-organisationer: Færre klager ikke lig med vellykket inklusion

 

"Vi ved, at Den Uvildige Konsulentordning har lagt pjecen ud på sin hjemmeside, og at den allerede har fået mange hits", siger Line Kürstein.

Du kan læse pjecen via linket til højre for artiklen.

Læs mere

Forældrepjece om specialundervisning til elever ifolkeskolen