Der er ikke noget i vejen for, at elev og forældre sige ja til et tilbud i ungdomsskolen, men de kan så ikke klage over indholdet.

Forældre behøver ikke tage imod specialundervisning i ungdomsskolen

En tendens til at visitere udskolingselever til undervisning i ungdomsskolen får klagenævn til at løfte pegefingeren overfor kommunerne. Nævnet understreger, at forældre har ret til at sige nej til et tilbud om specialundervisning i ungdomsskolen.

Publiceret Senest opdateret

Klagenævnet for Specialundervisning så sidste år en tendens til, at elever i udskolingen visiteres til et undervisningstilbud i ungdomsskolen. Det skriver nævnet et afsnit om i sin årsrapport, da ungdomsskolen ikke kan udgøre et tilbud efter folkeskolelovens regler om specialundervisning.

Med andre ord kan en kommune ikke henvise elever til en ungdomsskole, hvis de har behov for undervisning i specialskoler og specialklasser eller for støtte i mindst ni ugentlige timer i den almindelige undervisning.

”Kommunen har pligt til at give disse elever specialundervisning på en af de nævnte måder, og det kan ske mod eleven og forældrenes vilje, hvis det vurderes at være absolut påkrævet af hensyn til elevens udvikling”, skriver klagenævnet i årsrapporten for 2022.

Forældre skal give deres samtykke

Ungdomsskolen er et alternativ til folkeskolen, og elever og forældre skal altid aktivt vælge ungdomsskolen til. Det betyder, at kommunen skal have forældrenes samtykke til at kunne henvise en elev til et undervisningstilbud i ungdomsskolen, hvor det efter kommunens vurdering er muligt at imødekomme elevens behov for støtte.

”Kommunen skal samtidig oplyse elev og forældre fuldt ud om retten til specialundervisningstilbud efter folkeskoleloven, herunder hvilke rettigheder og rammer de fravælger ved at vælge ungdomsskolen”, skriver klagenævnet og nævner fuld fagrække, indhold af den specialpædagogiske bistand, procedure for fritagelse for fag og en pædagogisk-psykologisk vurdering efter folkeskoleloven som eksempler på, hvad elev og forældre måske vælger fra.

Tilsagn kræver oplysninger om rettigheder

Elever og forældre må altså ikke forpligtes til at tage imod tilbuddet i ungdomsskolen og kan klage over et eventuelt afslag på et specialundervisningstilbud i folkeskoleregi.

”Der er ikke noget i vejen for, at elev og forældre frivilligt kan vælge tilbuddet i ungdomsskolen, så længe de er fuldt oplyste om deres rettigheder”, skriver klagenævnet og tilføjer, at forældre ikke kan klage over indholdet til klagenævnet, hvis de har givet samtykke til, at deres barn må gå der som alternativ til folkeskolen.

Klagenævnet opfordrer kommunerne til grundigt at beskrive undervisningstilbuddet, de henviser til, herunder om det er oprettet i henhold til folkeskoleloven og blot er placeret på ungdomsskolen, eller om der er tale om et tilbud i ungdomsskoleregi.

Klagenævnet kan kun behandle sagen, hvis der er tale om et tilbud efter folkeskoleloven.