Ny Nordisk skole er endnu vigtigere end regeringens egen folkeskolereform, sagde Christine Antorini ved åbningen af årets Sorømøde.

Antorini: Vi skal sætte en skolerevolution i gang indefra

Sorø-mødet skal sætte en revolution i gang, sagde børne- og undervisningsminister Christine Antorini, da hun åbnede årets Sorø-møde om Ny Nordisk Skole.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Ny Nordisk Skole er en revolution indefra, sagde en  Christine Antorini, der gik direkte til sagen i sin velkomsttale, da hun åbnede det traditionsrige Sorø-møde.

"Vi skal i fællesskab sætte ikke mindre end en revolution i gang. Det er det, der er opgave her i de næste to dage. At finde ud af: Kan det lade sig gøre at revolutionere institutionerne indefra? Hvis I har lyst", sagde børne- og undervisningsministeren.

Revolution indefra

Det er det, der er meningen med projektet Ny Nordisk Skole, forklarede Antorini: At forny skolerne indefra. "Vi har blandede erfaringer med revolutioner udefra".

Regeringen fremlægger ganske vist til foråret et forslag til en skolereform, der skal løfte såvel de svageste elever som de dygtigste, men Ny Nordisk Skole er endnu vigtigere, mener ministeren. For forandringer og forbedringer, der skabes af de professionelle selv, flytter meget mere end lovgivning fra Christiansborg.

Den nuværende nordiske skole

Hun fremhævede de nordiske uddannelsesværdier, som fornyelsen skal stå på skulderen af: Fællesskab - udelt enhedsskole - leg og læring, der ikke er modsætninger, men hinandens forudsætninger - lighed - anvendelsesorienteret undervisning, hvor teori og praksis går hånd i hånd.

"Vi har skyhøje faglige ambitioner med Ny Nordisk Skole. Det er en styrkelse af fagligheden, der er det overordnede mål for projektet. Men det er et bredt faglighedsbegreb, der også indbefatter de sociale og personlige kompetencer", fastslog ministeren.

Svagheder i den danske folkeskole

Hun opremsede, hvad den danske folkeskole ikke er god nok til. Den er ikke god nok til at få alle elever med, den er ikke god nok til at få elever med anden etnisk herkomst med, og så er der for mange drenge i den danske skole, der halter bagefter.

Det er disse svage punkter i den danske folkeskole, som Ny Nordisk Skole skal rette op på, sagde ministeren.

"Vi skal tænke uddannelse lidt anderledes, men det skal ske indefra. Det er det, der er ideen. At institutionerne skal revolutioneres indefra. Ny Nordisk Skole er et forandringsprojekt", pointerede Christine Antorini.

Ministeren på roadshow

Skoler kan blive en del af Ny Nordisk Skole og derved få vejledning og inspiration. Men det kræver, at de forpligter sig på de værdier og målsætninger, som fremgår af det manifest for Ny Nordisk Skole, som mødedeltagerne får diskuteret sig frem til under gruppearbejdet på Sorø-mødet.   Ministeren vil rejse rundt med på landets skoler og børneinstitutioner med manifestet i efteråret. Med hende vil være formandskabet for den dialoggruppe, som ministeren nedsatte i foråret, og som har skrevet et oplæg til et manifest - Dorte Lange, næstformand i Danmarks Lærerforening, og Lars Goldschmidt, der er direktør i Dansk Industri.

Sorø-mødet skal vedtage et manifest for Ny Nordisk Skole