'Jeg ville ønske, at de ville lukke en kommunal skole, for at se hvad der ville ske. Det ville give ragnarok. Hvor skal børnene hen? Det ville boykotte det kommunale system. Det er en fuldstændig tom trussel”, siger Claus Hjortdal om den nye politisk aftale, der fastholder muligheden for, at staten kan lukke skoler, der underpræsterer år efter år.
"Jeg ville ønske, at de ville lukke en kommunal skole, for at se hvad der ville ske. Det ville give ragnarok. Hvor skal børnene hen? Det ville boykotte det kommunale system. Det er en fuldstændig tom trussel”, siger Claus Hjortdal om den nye politisk aftale, der fastholder muligheden for, at staten kan lukke skoler, der underpræsterer år efter år.

Ny liste: 10 procent af skolerne forventes at have bekymrende lav kvalitet

En ny såkaldt udviklingsliste over skoler, som ikke formår at tilbyde et "læringsmiljø af tilstrækkelig kvalitet", er en del af den nye skoleaftale, som folkeskoleforligskredsen præsenterede fredag. Forventningen er, at 10 procent af skolerne vil komme på listen.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"En god undervisning og et trygt og godt læringsmiljø på skolen er forudsætninger for, at eleverne lærer og trives. Derfor skal skoler med kvalitetsudfordringer opdages hurtigt, så der kan sættes ind med relevante tiltag tidligt for at vende udviklingen".

Sådan lyder begrundelsen for at sætte ind over for flere skoler med bekymrende kvalitet end i dag i den politiske aftale, som samtlige politiske partier i folkeskole-forligskredsen i fredags præsenterede på et pressemøde.

I dag er det Styrelsen for Undervisning og Kvalitet under Undervisningsministeriet (Stuk) som fører tilsyn med en skoler, som klarer sig dårligt på en række parametre enten inden for trivsel eller inden for faglige resultater eller begge dele. Den nye udviklingsliste skal ses som et supplement til det nuværende kvalitetstilsyn fra Stuk - og de skoler, som er under tilsyn fra Stuk, indgår i forventningen om op til 10 procent af landets skoler skal være på en udviklingsliste.

Staten kan lukke dårligt præsterende skoler

Han ærgrer sig dog over, at den nye liste er et supplement til de gamle tilsynsregler og ikke er en erstatning. Han hæfter sig ved, at man stadig med den nye aftale kan lukke en skole, som ikke når de mål, som er fastsat i den handlingsplan, som bliver indgået mellem kommunen og staten. Indtil nu har staten aldrig lukket en folkeskole, selv om flere skoler har været under tilsyn i mere end tre år.

"Det flytter ikke noget. De vil bibeholde den straf-tænkning. Jeg ville ønske, at de ville lukke en kommunal skole, for at se hvad der ville ske. Det ville give ragnarok. Hvor skal børnene hen? Det ville boycotte det kommunale system. Det er en fuldstændig tom trussel", siger Claus Hjortdal, som håber, at det i samarbejdet 'Sammen om skolen', lykkes at finde andre måder at hjælpe skoler, som har bekymrende kvalitet. 

"Vi må prøve at gøre det mere intelligent. Vi må prøve at bruge krudt og energi til at støtte de skoler. Man kunne laver netværk og kigge på, hvor meget de flytter sig. Hvad er det de kan, og hvor langt kan de komme. Hvis udfordringen er bosættelsespolitik og socioøkonomiskpolitik, så er der grundlæggende strukturelle problemer, som skolerne ikke kan lykkes med".

Han påpeger, at ser man statistisk på det, vil der altid være 10 procent af skolerne, der ligger i bunden, når man opgør, hvordan skolerne præsterer.

"Det vil betyde, at de nederste ikke gør det godt nok lige meget hvad", siger han.

Han håber, at man i samarbejdet 'Sammen om skolen' kan finde andre måder at hjælpe skolerne på.

Gør hjælpen simplere

"Jeg håber, vi i fællesskab kan nå frem til, hvad vi vil have i stedet for. Det kan godt være, at der er nogle skoler, som har brug for et større skub, hvor man har overset noget, men jeg tror, man gør sig umage der hvor man er, og gør det så godt man kan for eleverne".

Konkret peger han på, at der eksempelvis på skoler med mange tosprogede er mange puljer og midler at holde øje med.

"Nogle gange kan det godt være for mange. Nogle gange handler det om at forsimple mulighederne", siger han.

Til sidst i aftalens afsnit om kvalitetstilsyn står, at Børne- og Undervisningsministeriet vil igangsætte en undersøgelse af, hvad det er skoler, der klarer sig godt gør.

"Vi skal lære af de skoler, der er bedst til at løfte eleverne fagligt", står der og afsnittet slutter med:  "Undersøgelsens resulter skal bidrage til inspiration for andre skoler".

Læs mere

Se hele aftalen her

Powered by Labrador CMS