Der er stor forskel på, hvor rundhåndede uddannelsesstederne er med pointene ved optagelsessamtalerne på landets læreruddannelser. På billedet er en ansøger i gang med at forbedre sig til sin samtale, som folkeskolen.dk fulgte sidste sommer.

Stor forskel på nåleøjets bredde på de forskellige læreruddannelses-steder

Hvis du ikke har et syv-tal med dig fra studentereksamen, men gerne vil være sikker på at komme ind på lærerstudiet, skal du måske kigge på, hvor i landet, du søger. Der er nemlig markante forskelle på, hvor mange point ansøgere får ved optagelsessamtalerne mellem de forskellige uddannelsessteder.

Publiceret

ansøgere får også point for deres karakterer

Ved siden af pointene fra optagelsessamtalerne får ansøgerne etantal point på baggrund af deres karaktergennemsnit fra denadgangsgivende uddannelse. Det udløser mellem 3 og 10,4 point forhenholdsvis 2 og 6,9 som adgangsgivende karakterer, som lægges tildet samlede pointtal for optagelsessamtalerne.

Kilde: Styrelsen for VideregåendeUddannelser 

Mange dropper samtalerne

Den største frasortering af ansøgere sker inden samtalerne, hvorhele 17,7 procent i 2015 ikke bookede eller mødte op til enoptagelsessamtale. I samtalerne blev 387 ansøgere (svarende til 18procent) afvist, da de opnåede en samlet score på under 30point. 

Kilde: Styrelsen for VideregåendeUddannelser 

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Der kan muligvis være en ide i at gå til optagelsessamtale i Hjørring, hvis man ønsker at optimere sine chancer for at blive optaget på lærerstudiet. I gennemsnit har Hjørring nemlig uddelt det højeste pointgennemsnit ved optagelsessamtalerne, siden reformen af læreruddannelsen indførte optagelsessamtale i 2013 for ansøgere med et karaktersnit under 7. Modsat er det tilsyneladende sværere at imponere underviserne ved en samtale på Metropol på Frederiksberg, hvor ansøgerne sidste år samlet set gik fra deres optagelsessamtale med et markant lavere pointsnit.

Det fremgår af et bilag til den årlige evaluering af optagelsessamtalerne til læreruddannelsen. Folkeskolen.dk har fået udleveret de præcise pointgennemsnit, og de viser en forskel på ansøgernes pointgennemsnit på hele syv point mellem de studerende, som har været til samtale i Hjørring og på Metropol.

Frafald på læreruddannelsen: Via indfører samtaler for alle 

Det er Styrelsen for Videregående Uddannelser og Professionshøjskolerne, som står bag evalueringen, der hvert år følger op på optagelsessamtalerne på læreruddannelsen. Dekan på UCC Tove Hvid, som er en del af den styregruppe, som følger optagelsessamtalerne, anser problemet for alvorligt.

"Det er en meget svær problemstilling, og det er også en problemstilling, vi tager meget alvorligt. Der må naturligvis ikke være forskel på, hvor man går til samtale", siger hun.

Styregruppen har siden optagelsessamtalerne blev introduceret i 2013 hvert år fulgt optaget gennem samtalerne. Og for andet år i træk konkluderer evalueringen, at det er selve stedet for optagelsessamtalerne, der er den væsentligste enkeltstående baggrundsvariabel for ansøgernes pointscore.

Svært at skabe en fælles forståelse af vurderingskriterierne

Professionshøjskolerne har derfor et stort fokus på at komme problemet til livs, lyder det fra Tove Hvid. 

"Det tager noget tid at få opbygget en fælles forståelse for, hvor niveauet ligger, når man laver noget, der er helt anderledes, end man har gjort tidligere med en masse helt nye vurderingskriterier. Vi forsøger at komme forskellene til livs ved, at alle der skal stå for optagelsessamtalerne kommer igennem kursusforløb om vurderingskriterierne", fortæller hun.

Ifølge Tove Hvid mærker professionshøjskolerne dog ikke forskel i det faglige niveau blandt de forskellige uddannelsessteder.

Evaluering: Markant flere dumper læreruddannelsens optagelsessamtale 

"Selvom spændet er stort, er det ikke stort nok til, at vi vurderer, at det har afgørende betydning for kvaliteten af de studerende. Så det er en problemstilling, vi vil rette op på, men det er ikke, fordi det faktisk er problematisk med de studerende, man for eksempel optager i Hjørring. Men det er selvfølgelig vigtigt, at der er lige vilkår for alle studerende", siger hun.

For at opnå adgang til lærerstudiet skal kvote-2-ansøgerne opnå en samlet pointscore på mindst 30 point ved optagelsessamtalerne. Såfremt der er flere, der opnår en score på over 30, end der er plads til, er det de ansøgere med de højeste pointantal, der kommer ind på studiet.

Hjørring: Vores ansøgere er ældre

Sidste år fik ansøgerne til Hjørring i gennemsnit 33,5 point, før pointene for de studerendes karaktergennemsnit bliver lagt oveni. Men selvom afdelingen under UC Nordjylland derfor var den institution, som i snit delt flest point ud, mener studieleder på læreruddannelsen i Hjørring Thorkild Donskov Rams ikke, at det er for let at komme ind i Hjørring.

"Vi er meget tilfredse med dem, vi får ind. Når vi sammenligner med vores anden afdeling i Aalborg, så er ansøgerne i Hjørring en anelse ældre, og derfor tager de nogle erfaringer med, som er vigtige for de vurderingskriterier, ansøgerne bliver vurderet på", fortæller han.

Lærerstuderende: For mange kommer for let igennem

Ifølge studielederen er der også en del fagligt dygtige, som tager optagelsessamtalen i Hjørring for herefter at bruge deres point på at komme ind på uddannelserne i København eller Aarhus. Og så er han enig i, at der kan være forskel på, hvordan de studerende bliver vurderet, alt efter hvem som står for samtalen.

Optagelsessamtalerne blev indført for ansøgere med et snit under syv for at sikre, at kun unge, der er i stand til at gennemføre studiet, lukkes ind. I Hjørring frygter man dog ikke, at man været for rundhåndede med pointene. 

"Når vi kigger på frafaldsprocenterne for de seneste to år, har vi nogle af de laveste tal i landet. Derfor tyder det på, at vi har ladet de rigtige komme ind på studiet", vurderer Thorkild Donskov Rams.

Landsgennemsnittet ligger langt over det forventede

Hjørring er langt fra alene om at ligge med høje pointtal. Samlet ligger landsgennemsnittet på 30,6 point. Det er et godt stykke over det, som ifølge rapporten er det forventede gennemsnit på 24 svarende til at opnå middelscoren 4 i de seks domæner, som de studerende bliver vurderet på. Selvom den gennemsnitlige pointscore altså ligger markant over det forventede, er der sket et løbende fald siden 2013, hvor gennemsnittet lå på hele 33 point. Det betød, at kun 10 procent af de ansøgere, der gik til samtale, blev afvist.

"Det fik os at gå ind og skrue lidt på pointgivningen, så det i år to blev sværere at nå frem til samme pointantal. For det er vigtigt, at vi har et system, som sorterer nogen fra, for ellers vil det være fuldstændig tåbeligt at have samtalerne", fortæller Tove Hvid.

Justeringen har ført til, at 13 og 18 procent blev afvist i henholdsvis 2014 og 2015. Og selvom pointscoren stadig ligger mere end syv point højere end det forventerede, er Tove Hvid tilfreds med det niveau, som optaget efterhånden har fundet.

Læreruddannelsen har stor stigning i kvote 2-ansøgere 

"Vi synes, at vi har fået en rimelig balance i år, hvor der stadig er nogen, der ikke dukker op til samtalerne, som viser, at der ligger en væsentlig selvregulering i bevidstheden om, at man skal til en samtale. Og når når vi kigger på dem, der sorterer sig selv fra, så er det også dem med de laveste karakterer. Så vi synes faktisk, at niveauet er fint. Så vi har ikke nogen planer om igen at gøre det teknisk sværere at komme ind", siger Tove Hvid.

I år har 2.029 kvote-2-ansøgere valgt læreruddannelsen som første prioritet. Det er det højeste antal, siden optagelsessamtalerne blev indført. Den nye læreruddannelse som introducerede en adgangsbegrænsning blev indført i 2012 for at tilføre uddannelsen mere anerkendelse og prestige. Det skulle blandt andet føre til et mindre frafald på uddannelsen.  

Optagelsessamtaler giver motiverede lærerstuderende