Debat

De mindre læreruddannelser har ikke et ordentligt økonomisk fundament og en bæredygtig fremtid, når ansøgertallene er faldene og ungdomsårgangene fremover bliver mindre, skriver Anneline Larsen fra Lærerstuderendes Landskreds.

Debat: Selvom Skive bliver reddet på målstregen, er de små læreruddannelser stadig lukningstruet

Hvis vi i fremtiden skal undgå flere seminarieredninger, er politikerne nødt til at tage et opgør med, hvordan økonomien fordeles mellem læreruddannelserne og sikre nok penge til, at man kan blive lærer i hele Danmark.

Publiceret Senest opdateret

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning.

Alarmklokkerne bimlede hos os i Lærerstuderendes Landskreds, da Via University College i april udsendte en pressemeddelelse om, at de ville lukke læreruddannelsen i Skive og Nørre Nissum.

I 2030 vil Danmark nemlig mangle over 13.000 lærere, og derfor er uddannelseslukninger den helt forkerte vej at gå. 

Seminariet i Skive spiller en afgørende rolle i at sikre, at flere får en læreruddannelse på tværs af Danmark. Både skoler og kommende studerende fra oplandet er afhængige af en stærk lokal uddannelsesinstitution, der kan uddanne fremtidens lærere.

Derfor stod vi - både lokalsamfund og lærerstuderende - sammen for at vise, hvorfor seminariet i Skive er så vigtig at bevare. Vi viste stolt, hvordan stedet har rammerne til at udbyde læreruddannelse i højeste kvalitet.

Vores fælles indsats bar frugt. Den 14. maj tog Mette Frederiksen ordet i folketingssalen og fastslog, at regeringen vil finde en løsning, så der også er en læreruddannelse i Skive i de kommende år.

Langt mere end en enkeltsag

Selvom vi stadig venter på den endelige redningsplan, er vi er glade for, at regeringen går ind i kampen for uddannelse i alle dele af Danmark. Dermed håber vi også, at politikerne vil sørge for, at vi i fremtiden ikke vil se flere forslag om uddannelseslukninger.

For os i Lærerstuderendes Landskreds er denne sag nemlig ikke kun et spørgsmål om at slukke en konkret ildebrand og redde en specifik læreruddannelse eller to. Situationen er langt mere end en enkeltsag.

De mindre uddannelsessteder, vi har i dag, har ganske enkelt ikke et ordentligt økonomisk fundament og har dermed ikke en bæredygtig fremtid, når ansøgertallene er faldene og ungdomsårgangene fremover bliver mindre.

Hvis regeringen ikke skaber en grundlæggende anderledes økonomisk struktur omkring læreruddannelserne, vil vi kun opleve mere centralisering i fremtiden. Og så er det bare et spørgsmål om tid, før flere læreruddannelser i mindre byer vil blive lukket, eller skal reddes på ny.

Derfor opfordrer vi regeringen til at gentænke læreruddannelsernes økonomi, så de stemmer bedre overens med visionerne for, at det skal være muligt at uddanne sig i hele Danmark.

Der skal tages et opgør med både omfanget af økonomien, men også med måden økonomien fordeles på. Lige nu er den bundet op på antallet af studerende, hvilket aldrig vil tilgodese de små og stærke uddannelsessteder. Det skal laves om.

Læreruddannelser er ikke butikker

Vi ønsker ligesom regeringen uddannede lærere i alle landets folkeskoler. Det kræver, at der er læreruddannelser i både små og store byer, men også at læreruddannelserne appellerer bredt i forhold til geografi, alder, campusmiljø, foreningsliv og meget andet. Et bredt udbud af læreruddannelser vil sikre et land med bedre sammenhængskraft.

Vi skal derfor væk fra tankegangen om, at læreruddannelserne skal drives som en butik, der er underlagt de frie markedskræfter. I stedet skal vi begynde at tænke på dem som de værdiskabende institutioner, de er.

De er nemlig med til at opretholde kvaliteten i vores fælles velfærdssamfund, og de er i sidste ende er med til at opfylde ambitionerne om et Danmark i balance. Skal det blive ved med at være sådan i fremtiden, kræver det en økonomi, der understøtter læreruddannelser i hele landet.

Vi lærerstuderende er klar til at kæmpe for de nødvendige forandringer, og vi håber, at regeringen og Folketinget vil være med.

Deltag i debatten - send dit indlæg på 400-600 ord til debat@folkeskolen.dk