Debat

Debat: Bliver vi snydt, så vandet driver?

Publiceret Senest opdateret

Lige nu er årets forhandlinger mellem kommune og stat om kommunernes økonomi for 2023 i fuld gang. Forhandlingerne skal resultere i en økonomiaftale, der igen skaber grundlaget for skolernes budgetter i 2024. Det er selvsagt afgørende for kommunernes, og dermed også for skolernes, muligheder for at sikre en lige adgang til undervisning for alle elever i folkeskolen.

I kommunerne er økonomien i høj grad presset og efter mere end et årti med hård økonomisk styring, har kommunerne ikke længere buffere eller rammer, der muliggør besparelser uden at det går hårdt ud over serviceniveauet og hermed også elevernes undervisning. Der er f.eks. talrige eksempler i medierne på elever, der ikke får den specialundervisning eller støtte, de har behov for.

Alligevel fortsætter vi ned af sparesporet, også selvom magtfulde politikere som formandskabet for KL, Martin Damm og Jakob Bundsgaard, angriber en af regeringsgrundlagets forudsætninger, nemlig en besparelse på 3. mia. på det administrative område i kommunerne med de opgaver og krav, der fra statens side stilles til kommunerne.

Konsekvenserne er ellers til at få øje på i medierne. Mængden af alvorlige enkeltsager, der beskriver manglende kræftbehandling, elevers mistrivsel og skolevægring grundet manglende specialundervisning og støtte er kraftigt stigende. Mediernes behandling af sagerne fører også til afsløringer og beskrivelse af de bagvedliggende udfordringer, men problemet er, at det ikke fører til løsningen af de afgørende og grundlæggende problemstillinger, at der mangler penge, og at der mangler ansatte.

Hvad hjælper ventelisteregler, behandlingsgarantier, lovgivning, eller det at finde den ansvarlige direktør eller leder, når den vigtigste styringsmekanisme i det offentlige bliver økonomisk balance i strukturer, der hele tiden skal forholde sig til nye besparelsesforslag?

I Silkeborg Kommune, hvor jeg kommer fra, drejer det sig lige nu om 78 millioner kroner for budgetåret 2024. Sidste år skulle vi forholde os til et tilsvarende tal, for bl.a. at få råd til en ældrepleje, der vokser grundet antallet af ældre medborgere eller de stigende udgifter til det specialiserede socialområde. Som I andre kommuner med tilsvarende udfordringer bliver folkeskolen den største bidragyder, når der skal spares.

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Læs folkeskolen.dk's debatregler

Resultatet er, at det bliver sværere og sværere at sikre den lige adgang til velfærd, skole, uddannelse osv.

Pengene siver lige så stille ud af de velfærdsopgaver, skole, sundhedsvæsen, ældrepleje, der skal sikre og skabe tryghed for os alle. Samtidig bruges der endda penge på at ansætte konsulenter, der kan lave analyser og økonomiske vurderinger på tværs af kommuner i Danmark – desværre ikke med det fokus at forbedre skolen, men med fokus på laveste fællesnævner for at spare penge.

Der bliver talt om velfærdsteknologi – f.eks. virtuel hjemmepleje, at frivillige skal løse flere opgaver i kommunerne, at de ansatte skal løbe hurtigere, læse flere undervisningstimer med basis i mål, færdigheder og portaler.

Det helt store problem er for mig at se, er at grundet den kraftige kontrol og styring af kommunernes økonomi, så bliver lederne tvunget til at gøre brug af ”de gode ideer”, også selvom konsekvensen bliver at samfundet forandrer sig uden den helt store debat.

Folk, der har råd, melder sig ud af samfundet, hopper af hamsterhjulet - og, man kan ikke bebrejde dem, når man f.eks. hører en historie om en skoleleder, der ikke længere vil stå på mål for beslutninger, denne føler sig tvunget til at tage, selvom det hverken matcher job eller lovgivning, eller når lærere gør det samme, fordi hastigheden på arbejdet, gør det umuligt at forene arbejdet med familielivet.

Men det er et sygdomstegn for samfundet. At man ikke skaber arbejdsliv, der gør, at der er balance mellem arbejds- og familieliv, og at der ikke kan sikres lige adgang til undervisning og skole.

Bliver vi alle snydt, så vandet driver af en omfattende masterplan for samfundsforandring. Eller er det os alle, der, fra politiker til ansat, er fanget i et system for økonomisk styring, der via budgetlov, sanktionsregler osv. i høj grad besværliggør de nødvendige investeringer i skolen? Jeg tror på det sidste.

Der er brug for en langt tydeligere demokratisk samfundsdebat om denne udvikling, sådan, at udviklingen ikke blot - langsomt fortsætter med store konsekvenser for skolen. Der er brug for at sætte retning for den folkeskole, der er politisk opbakning til jf. folkeskolens formål, og at sikre sammenhæng mellem ambitioner og ressourcer. Vi skal som Danmarks Lærerforening have politikerne i tale om denne dagsorden.

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning.

Powered by Labrador CMS