I gennemsnit går der 21,5 elever i klassen i folkeskolen.

Antallet af ulovligt store klasser bliver ved med at skrumpe

I en årrække viste tal år for år en stigning i antallet af ulovligt store skoleklasser. Sådan var det indtil 2017, hvor Danmarks Statistik opdagede, at tallene var fyldt med fejl. Siden er tallet blevet mindre og mindre.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Max 28 elever. Sådan lyder reglerne for, hvor mange elever skolerne må proppe ind i deres klasser.

Kommunerne kan i særlige tilfælde give deres skoler dispensationer til at proppe to ekstra elever i klasserne. Men ingen skoler må have klasser med flere end 30 elever.

Alligevel viste tal indtil 2017, at flere og flere elever gik i ulovligt store med flere end 30 klassekammerater. 

Danmarks Statistiks tal blev nedjusteret

Den fortælling ændredes imidlertid i foråret 2017. Her præsenterede Danmarks Statistik en fredag eftermiddag et notat, der rettede deres egne tal. 

Indtil da gik der ifølge Danmarks Statistiks tal 5.100 elever i en klasse med over 30 elever. Men det tal blev nedjusteret til 1.500 elever i kølvandet på, at Danmarks Statistik havde været i kontakt med de folkeskoler, der havde indberettet at have klasser med flere end 30 elever.

Danmarks Statistiks rundspørge viste, at de på papiret ulovligt store klasser i langt de fleste tilfælde var udtryk for, at mange skoler eksempelvis registrerede hele årgange som en enkelt klasse. 

(Ændret kl. 11.34)

Danmarks Statistik retter: Næsten ingen klasser med over 30 elever 

De seneste tre år har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet ført tilsyn med de klasser, der ifølge skolernes egne indberetninger består af mere end 30 elever. 

Max 853 elever i ulovligt store klasser - og formentlig færre

Tilsynene har siden vist, at problemet med de ulovligt store klasser slet ikke er så stort, som man en gang gik og troede. 

Senest viser et skriftligt svar fra Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil til SF's Jacob Mark, at antallet af ulovlige klasser igen er skrumpet. 

Ifølge de nyeste tal går 853 elever fordelt på 20 skoler i klasser med flere end 30 klassekammerater. 

Det tal kan imidlertid vise sig hurtigt at skrumpe ind på ny. Styrelsen har nemlig kontaktet de 20 skoler, og på baggrund af deres tilbagemeldinger kan tallet på ny vise sig at blive mindre.

Ubberud Skole: Vi overholder reglerne

Og det gør de med stor sandsynlighed. Folkeskolen.dk har i hvert fald været i kontakt med Ubberud Skole, der er en af skolerne på ministeriets liste over skoler med for store klasser.

Her fortæller skoleleder Pernille Madsen, at styrelsen har godkendt skolens klassestørrelse, selvom skolen er noteret for eksempelvis at have 44 elever i en 8. klasse.

"Der er to lærere i alle fag hos eleverne, og de har også alle sammen en fast plads i et lokale med skydedør, så vi kan dele gruppen op i to mindre hold. Derfor har jeg i sidste uge snakket med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, og de har efterfølgende godkendt vores måde at strukturere klasserne på", siger hun. 

Skydedøren gør forskellen på Ubberud Skole

Både SF og Enhedslisten ønsker at sænke det nuværende klasseloft fra 28 til 24 elever.

Hvor mange elever er der i klasselokalerne?

Kigger man på klassekvotienten på landsplan, går der i gennemsnit 21,5 elever i en dansk folkeskoleklasse. Det tal er - med undtagelse af et meget lille fald mellem 2017 og 2018 - steget hvert år siden 2009, hvor klassekvotienten var på 20,1.

I 2018 havde Rødovre Kommune den højeste klassekvotient på 23,4, mens økommunen Fanø har den laveste med et gennemsnit på 17,6 elever per klasse.

I kortet nedenunder kan du finde din egen kommunes klassekvotient.