SF om puljeskolernes eksamensfokus: ”Det var, hvad vi frygtede”

Det kommer ikke bag på SF’s Jacob Mark, at Lars Løkkes præmiepulje har ført til en hidtil uset grad af eksamensfokus.

Publiceret

Om undersøgelsen

Fagbladet Folkeskolen har udformet et spørgeskema, der er sendtud til skolelederne på alle 104 præmiepuljeskoler. Skolelederne harkunnet svare i løbet af august, og det har 51 skoler gjort. Detgiver en svarprocent på 49.

34 af skolerne svarer, at de ud fra egne beregninger forventerat modtage en pose præmiepenge for puljens første år - svarende til67 procent af skolerne, der har besvaret undersøgelsen. DaUndervisningsministeriet præsenterede et estimat over resultaternefra første puljeår, var meldingen, at 58 procent af skolerne stårtil at få sat mellem 1,3 og 1,5 millioner ind på kontoen.

Det endelige resultat har ministeriet klar i løbet afseptember.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Et skema med otte lektioners prøveundervisning, præcise dessiner om, hvilke opgaver eleverne skulle bruge kræfter på inde til prøverne, inddragede læseferier og intensive undervisning i brugen af prøvehjælpemidlerne.

Svage elever har øvet eksamen hver uge i et år

Mange af skolerne i statsminister Lars Løkkes præmiepuljeforsøg har i løbet af første skoleår haft et markant øget fokus på prøverne i dansk og matematik.

Resultaterne ved prøverne er nemlig dem, der afgør, om skolerne får del i statsministerens præmiepulje - og det ser ud til at indført et hidtil uset eksamensfokus.

Økonomiprofessor er positivt overrasket over puljeskolernes indsatser

 

I en undersøgelse foretaget af Folkeskolen fortæller mange af skolerne, at de har indført en række tiltag, der har haft til formål at optimere elevernes præstationer inde i eksamenslokalerne.

Tidslinje: Præmiepuljens korte og turbulente historie

SF: Driver skolepå samme måde som en privat virksomhed

Og det kommer langt fra bag på SF's undervisningsordfører Jacob Mark, som fra start har været stor modstander af præmiepuljen.

"Det var, hvad vi frygtede, da man indførte præmiepuljen. Det her er en helt anden måde at drive skole på, hvor man egentlig driver folkeskolen ud fra en privatiseringstankegang om, hvad der skal kunne betale sig, og hvad der ikke kan betale sig", siger han.

Da statsminister Lars Løkke Rasmussen præsenterede sin puljemodel, der kun giver skolerne penge, hvis de øger andelen af elever med 4 i snit i alle 9. klasseprøverne i dansk og matematik, var Jacob Mark hurtigt ude at kalde puljen for "helt vild" og "en meget usund præmiejagt".

Den opfattelse har han stadig.

"Vi har tidligere set, at en lignende model i for eksempel Englang også skabte teaching to the test, hvor man hele tiden øver sig på at gå op til prøven. Jeg tror ikke på, at børnene bliver dygtigere fagligt af kun at kunne det, der står i en test", siger han.