Pisa: Ingen ændring i danske elevers digitale færdigheder

Skolerne i OECD-landene mangler stadig at høste de læringsmæssige frugter af massive investeringer i it. Det viser en Pisa-måling af elevernes digitale færdigheder. Selv lande, der har investeret kraftigt i it ser ikke nogen fremgang i elevernes Pisa-resultater i læsning, matematik og naturfag. Danmark topper listen over gennemsnitligt antal minutter brugt på internettet i skoletiden.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

For at måle elevernes digitale færdigheder, skulle eleverne i 31 lande i forbindelse med Pisa 2012 ud over opgaverne på papir bruge keyboard og mus til at navigere rundt i tekster blandt andet ved at trykke på links for at finde information, lave en graf ud fra et datasæt og bruge lommeregner på computer.

Danmark ligger på OECD-gennemsnit en 18.-plads i digital læsning side om side med Italien, Norge, Sverige og Portugal. Det er en stort set uændret placering i forhold til 2009, dog er andelen af svage digitale læsere mindsket.

Singapore, Korea, Hong Kong, Japan, Canada og Shanghai topper i digital læsning, og disse lande ligger også i top i de traditionelle læsetest.

Det tyder på, konkluderer rapporten, at mange af de færdigheder, der er essentielle for at kunne navigere on-line, også kan læres ved at bruge analoge læreteknikker.

Dog scorer Korea, Singapore, Australien, Canada, Hong Kong, Japan og USA væsentligt bedre i digitale færdigheder end lande, de ligger side om side med i de traditionelle læsetest, mens Polen og Shanghai-Kina har svært ved at overføre deres læseresultater på print til digitale medier.

Singapore, Shanghai-Kina, Korea, Hong Kong, Macao, Japan og Taipei topper i digitale matematiske færdigheder, hvor Danmark ligeledes kommer ind på en 18. plads meget tæt på OECD-gennemsnittet.

I 2012 havde 96 pct. af alle skolelever i OECD-området adgang til en computer derhjemme, og 72 pct. brugte én i skolen.

I alle lande er skellet i adgang til en computer mellem elever fra høj og lav socioøkonomisk baggrund mindsket. Lande, der har investeret heftigt i it i skolerne kan ikke fremvise forbedrede resultater i læsning, matematik og naturfag.

Elever, der har et vist it-brug i skolen klarer sig bedre, end dem, der sjældent anvender computer til skolebrug - men elever, der meget tit bruger it, klarer sig dårligere, også efter der er korrigeret for social baggrund.

Lande, hvor det er mindre udbredt, at eleverne bruger internet til at løse opgaver i skolen, oplevede en mere markant forbedring i læsning end lande, hvor det er meget udbredt. Danmark topper i tid brugt på internettet i skoletiden.

Læs hele rapporten "Students, Computers and Learning: Making The Connection" ved at følge linket til højre for artiklen.