Hele praksisdelen på landets sosu-skoler er vanskelig at ændre til virtuel undervisning – blandt andet i forhold til medicinhåndtering, sårpleje, mødet med borgeren mv.

Sosu-underviser: "Svært at opbygge relationer virtuelt til nystartede elever"

En meget større flok elever end normalt er startet på landets 14 sosu-skoler i januar. Men virtuel undervisning er bestemt ikke optimalt for nystartede elever, mener Magne Dreyer, underviser på Sosu Nord i Aalborg.

Publiceret
Magne Dreyer, sosu-underviser på Sosu Nord i Aalborg, startede et nyt grundforløb 2 hold op i denne uge. Han er bekymret for, hvad der går tabt – både fagligt, socialt og personligt i det virtuelle rum.
”I nedlukningen i foråret oplevede vi sosu-skoler et øget frafald på grund af onlineundervisningen især på overgangen mellem grundforløb 2 og hovedforløbene, men helt nystartede elever, som skolerne har rigtig mange af lige nu, er i endnu højere risiko for at falde fra”, siger Lisbeth Nørgaard, formand for Danske Sosu-skoler.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Trods corona-nedlukningen vrimler det i disse uger ind med nye elever på sosu-skolerne. Landets 14 sosu-skoler oplever nemlig en markant stigende tilstrømning af elever - helt generelt og især til grundforløb 2 (GF2) for voksenelever. På Sosu Nord har man oplevet en stigning i antal elever på 30 procent, på Sosu Esbjerg lyder stigningen på 17 procent, og ifølge direktør på Sosu Esbjerg og formand for Danske Sosu-skoler, Lisbeth Nørgaard, opleves der tilsvarende stigninger i elevtal på alle skoler. En generelt god nyhed, der dog udfordrer såvel undervisere som elever. For hvordan starter man egentlig så mange nye elever op i et virtuelt rum? Nu hvor sosu-skolerne ligesom de øvrige ungdomsuddannelser er corona-nedlukket frem til foreløbig den 7. februar.

Farvel til lov 409: Lærerne på privat- og sosu-skoler får nu også arbejdstidsaftale

Opstart af elever uden fysisk fællesskab Magne Dreyer, sosu-underviser og tillidsrepræsentant for medlemmerne af Danmarks Lærerforening på Sosu Nord, startede selv et nyt elevhold op i denne uge. 31 GF2-elever på uddannelsen til pædagogisk assistent, som han underviser i de uddannelsesspecifikke fag arbejdsmiljø, kommunikation, hygiejne og børns udvikling. Senere i uddannelsen skal han også undervise holdet i dansk. "Normalt vil alle nystartede elever møde ind i et fysisk fællesskab på skolen med fælles velkomst, ugentlige morgensamlinger, fredagsbar og en masse socialt i pauserne, men hvordan får vi opbygget alt det i et virtuelt rum? Og hvordan får vi undervisere skabt den altafgørende relation i et virtuelt rum til elever, som vi ikke kender. Det er rigtig svært, så jeg håber ikke, at nedlukningen varer alt for længe", siger Magne Dreyer. Inden holdet startede op onsdag den 20. januar, havde alle eleverne været inde på skolen og få udleveret iPads, og via e-boks havde de modtaget informationer om de forskellige IT-programmer og platforme. "Alle var logget ind og klar, da jeg startede undervisning klokken 8. Teknikken drillede først senere på dagen, og teknik, der driller, kan gøre elever både opgivende og frustrerede", fortæller han.

Nyt forum for sosu-undervisere på folkeskolen.dk

Den personlige snak er sværere For at de nystartede elever kunne lære hinanden at kende, havde Magne Dreyer inddelt alle elever i grupper af fire på Microsoft Teams, hvor de i små grupper skulle interviewe hinanden, fortælle om, hvor de kommer fra, lave "to sandheder og en løgn" mv. "Jeg kunne så hoppe ind og ud af de små grupper, så det er også en måde for mig at lære de enkelte elever bedre at kende på. Normalt ville det foregå i det fysiske rum, hvor jeg som underviser nemmere kan gå rundt og også lige tage en personlig snak med den enkelte elev. Nogle fortæller måske, at de er ordblinde, og sådan noget er jeg bekymret for, om vi fanger i det virtuelle rum", siger Magne Dreyer.

Skal dine kollegaer på sosu-skolerne gå på arbejde, mens du strejker på grund af OK21?

Nystartede online-elever i særlig risiko for frafald Lisbeth Nørgaard, formand for Danske Sosu-skoler er enig. De mange nystartede elever er en særlig udfordring. "I det hele taget er det vanskeligt at lave sosu-skolerne om til virtuel undervisning, fordi vi mangler hele den praktiske del med medicinering, sårpleje, mødet med borgeren mv., men vi har en særlig læringsudfordring med de nystartede elever. For de kender ikke fagene, de kender ikke teknikken, de kender ikke underviserne, og måske er de heller ikke fuldt integreret i det danske sprog - og det bliver heller ikke nemmere i onlineundervisning", siger Lisbeth Nørgaard og fortsætter: "Samtidig er den personlige relation rigtig svær at opbygge online, så det er virkelig en udfordring. I nedlukningen i foråret oplevede vi sosu-skoler et øget frafald på grund af onlineundervisningen især på overgangen mellem grundforløb 2 og hovedforløbene, men helt nystartede elever, som skolerne har rigtig mange af lige nu, er i endnu højere risiko for at falde fra. Det har lærerne en særlig opmærksomhed, men vi må også erkende, at der også er noget, der ligger uden for lærernes rækkevidde", pointerer Lisbeth Nørgaard.

Sådan er corona-livet for sosu-underviserne

Brandbekæmpelse og førstehjælp er aflyst Ligesom Magne Dreyer håber Lisbeth Nørgaard heller ikke, at nedlukningen varer alt for længe. For ud over de mange nystartede elever er sosu-skolerne udfordrede på hele praksisdelen, som er vanskelig at overføre til et virtuelt rum.

Samtidig er certifikatfag som brandbekæmpelse og førstehjælp helt aflyst på grund af smittespredning.

"Det var de også i foråret. Jeg har ikke overblik over, om skolerne har fået alle med fra foråret i forhold til certifikatfagene, men er de ikke allerede afviklet, har skolerne i hvert fald tilrettelagt, hvornår det så sker. For eleverne skal have både brandbekæmpelse og førstehjælp, og jo længere nedlukningen varer, jo større bliver puklen i forhold til at få alle med", konstaterer Lisbeth Nørgaard.

Sosu-underviser: "Jeg glæder mig så meget til at skulle tilbage"

Fysisk fremmøde for særligt sårbare elever Selvom samtlige sosu-skoler er nedlukket foreløbigt frem til den 7. februar, så har skolerne, ifølge Lisbeth Nørgaard, pligt til at have fysisk fremmøde for "særligt sårbare elever". "Det er op til den enkelte skole at vurdere, hvem der har brug for fysisk fremmøde. Her i Esbjerg har vi vurderet, at nogle af vores tosprogede elever har brug for at møde ind et par gange om ugen. Samtidig har vi nogle unge elever, der har brug for noget ro, som de ikke kan få hjemme, og så har vi nogle socialt udsatte elever, som også er fysisk inde på skolen. Pt. gælder det for omkring 40 af vores i alt 500-600 elever, og jeg vil tro, at billedet er noget af det samme på de andre skoler", slutter Lisbeth Nørgaard.