Riisager: Jeg kræver ikke, at I bruger læringsplatform

Måske er det slet ikke nødvendigt for Aarhus Kommune at søge dispensation fra læringsplatformene. Undervisningsminister Merete Riisager og medlem af forligskredsen Jacob Mark er i hvert fald enige om, at det ikke fra Christiansborgs side er et krav at bruge de omstridte læringsplatforme.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Efter at Aarhus Kommune har søgt dispensation fra læringsplatformene, er der nogen forvirring om, hvorvidt læringsplatformene er obligatoriske eller ej for de enkelte kommuner. SF's undervisningsordfører Jacob Mark opfordrer undervisningsminister Merete Riisager at løse fuldstændig op for kravet om læringsplatformen, men ministeren har faktisk allerede på Facebook skrevet "'Dispensation' hermed givet... "

"Det er nemlig allerede i dag sådan, at aftalen mellem den daværende regering og KL går på, at kommunerne er forpligtet til at anskaffe sig en læringsplatform - ikke til at benytte den på en helt bestemt måde", lyder det blandt andet fra ministeren, som tilføjer:

"Ansvaret for folkeskolens digitale infrastruktur ligger altså primært lokalt - i den enkelte kommune. Jeg skal derfor ikke bestemme, hvorvidt man i Aarhus Kommune - eller andre kommuner - ønsker at lægge ansvar og valgfrihed ud til den enkelte skole".

Obligatoriske eller ej?

Spørgsmålet er, om læringsplatformene overhovedet er obligatoriske at bruge i undervisningen - eller om kommunerne eller skoler blot oplever platformene som uomgængelige - måske fordi kommunerne har postet så meget prestige og kapital i dem?

Aarhus Kommune har i hvert fald fundet det nødvendigt at søge Undervisningsministeriet om dispensation til at gøre læringsplatformene frivillige. Rådmand for børn og unge i Aarhus Thomas Medom (SF) har på folkeskolen.dk skrevet, at han selv er i tvivl, men at Aarhus Kommune "går flere veje" for at nå frem til et mål, herunder at påvirke KL.

Jacob Mark: løs op

SF's undervisningsordfører på Christiansborg Jacob Mark opfordrer til at slippe skolerne fri fra læringsplatformene. Han har set på aftaleteksterne og siger:

"Der sker noget markant fra folkeskoleforligskredsens aftaletekst og så til den kommuneaftale, man lavede under den daværende SR-regering. Man går simpelthen markant længere end, man aftalte i folkeskoleforliget", siger Jacob Mark.

"Man laver den aftale om læringsplatformene, som i virkeligheden har ført til det morads vi har i dag - og jeg mener, man går meget ud over, hvad man havde aftalt. Vi havde aftalt at skolerne skulle have digitale platforme, hvor de fx kunne skrive årsplaner ind. I kommuneaftalen går man længere og stiller endnu flere mål op med krav om udfyldelse af konkrete læringsmål",  siger Jacob Mark.

"Nu er det Aarhus Kommune, der har søgt dispensation, men i virkeligheden kunne regeringen sende et signal om at løse fuldstændig op for det, hvis den ville".

Og det vil ministeren altså tilsyneladende gerne:

Ministeren: Kommunerne kan vælge

Undervisningsminister Merete Riisager understreger på Facebook, at folkeskolens digitale infrastruktur primært ligger hos den enkelte kommune.

"Jeg skal derfor ikke bestemme, hvorvidt man i Aarhus Kommune - eller andre kommuner - ønsker at lægge ansvar og valgfrihed ud til den enkelte skole.

Men jeg vil generelt anbefale, at man drøfter skolens digitale infrastruktur politisk i kommunerne - nøjagtigt som man drøfter veje, broer, bygninger og anden infrastruktur", hedder det blandt andet fra ministeren, der også opfordrer til at inddrage både lærere og forældre og lytte til dem under implementeringen af læringsplatformene".

Powered by Labrador CMS