Socialstyrelsen er klar med 10 millioner kroner til fire-fem kommuner, som vil arbejde med inklusion af elever med voldsom adfærd.
Socialstyrelsen er klar med 10 millioner kroner til fire-fem kommuner, som vil arbejde med inklusion af elever med voldsom adfærd.

Pulje på 10 millioner til inklusion af voldsomme elever venter på ansøgere

Socialstyrelsen fik kun en ansøger i første hug til en pulje, som skal styrke inklusionen af ni til 14-årige elever med voldsom eller aggressiv adfærd. Der skal fire-fem kommuner med i indsatsen, og derfor har Socialstyrelsen forlænget ansøgningsfristen.

Publiceret Senest opdateret

Udadreagerende adfærd hos børn kan være en udfordring både i skolen og hjemmet og vil også kunne have sociale konsekvenser for barn og familie. Adfærden medfører ofte et stigende antal konflikter mellem eleverne i klassen og i relationen til lærere, pædagoger og forældrene.

En tidlig indsats med fokus på både samspil i skole og i hjemmet kan forebygge den udadreagerende adfærd og hindre, at den udvikler sig. På den baggrund har Socialstyrelsen udmeldt en pulje på 10 millioner kroner til at udvikle og evaluere en målrettet tværfaglig indsats for inklusion i skolen af børn med udadreagerende adfærd.

Socialstyrelsen havde kun modtaget en ansøgning, da fristen udløb den 1. november. Derfor har styrelsen genudmeldt puljen med det fulde beløb og forlænget fristen med en måned.

”Én kommune er ikke nok til, at vi kan sætte projektet i gang. Vi skal have fire-fem kommuner med”, siger teamleder Andreas Benediktson fra pulje og sagsbehandling.

Socialstyrelsen har ikke noget bud på, hvorfor der kun kom en ansøgning i første omgang. Men Andreas Benediktson er fortrøstningsfuld i forhold til at få flere med.

”Flere kommuner har vist interesse for puljen, og vi har holdt infomøde om den. Vi har så forlænget ansøgningsfristen for at give kommunerne en chance for at komme med i indsatsen”, siger teamlederen.

Lærerne skal arbejde med seks kerneområder

Indsatsen består af otte kerneelementer, som omsættes til forløb, hvor klasseteam og barnets forældre klædes på til at iværksætte tiltag i henholdsvis klassen og i hjemmet, så trivslen blandt børn, der udviser udadreagerende adfærd, fremmes, og de bevarer tilknytningen til almenklassen.

De involverede lærere skal arbejde med kerneområderne ligeværdigt og involverende skole-hjem-samarbejde, tillidsfulde og positive relationer mellem børn og voksne, ros og opmuntring, tydelighed og forudsigelighed, differentieret læringsmiljø og samhørighed i klassefællesskabet. Det skal ske i tæt samarbejde med skolens AKT- eller inklusionsvejleder.

Imens modtager forældrene rådgivning og støtte fra en gruppeleder. Det kan være en familiebehandler eller en fremskudt sagsbehandler fra socialforvaltningen.

Det er ikke et krav, at kommunerne forud for opstart skal have etableret projektets forståelsesramme og forudsætninger. Det afgørende er, at de er indstillede på at skabe de rammer, der skal til for at arbejde med den samlede model.

Deltagere vil komme styrket ud på fire områder

En evaluering skal dokumentere, hvorvidt indsatsen viser lovende resultater i forhold til at styrke indsatsen for elever med en udadreagerende adfærd.

Hvis det går som forventet, vil der på langt sigt ses disse resultater på borgerniveau og organisatorisk niveau:

  • En udsat børnegruppe vil opnå øgede sociale kompetencer, opleve at være inkluderet i et fællesskab og have øgede forudsætninger for styrkede skolefaglige færdigheder.
  • En gruppe udsatte forældre vil opnå styrkede kompetencer i at håndtere deres børns adfærdsproblematikker og styrke familiens trivsel.
  • Skolen vil organisatorisk, ledelsesmæssigt og kompetencemæssigt have en styrket kapacitet til at håndtere udadreagerende adfærdsproblematikker.
  • Samarbejdet mellem skoleforvaltningen og børne- og familieforvaltningen vil være styrket på organisatorisk niveau og i den faglige praksis.

Der er ansøgningsfrist til puljen torsdag den 1. december kl. 12.

Powered by Labrador CMS