H&D-forening: Skolerne får brug for flere penge til håndværk og design

Håndværk og design-foreningen glæder sig meget over de nye praktiske valgfag, og at faget fra sommeren 2020 starter i 3. klasse. Men de peger på store udfordringer med lokaler, efteruddannelse og materialeudgifter.

Publiceret

Med justeringerne af folkeskoleloven, som forligskredsen er blevet enige om, bliver håndværk og design flyttet ned i 3. klassse, fordi man har indført det nye obligatoriske praktiske valgfag, hvor håndværk og design skal udbydes.

Justeringerne er i øjeblikket i høring, og den faglige forening for Håndværk og Design peger i et høringssvar på en række spørgsmål og udfordringer.

De peger også på, at indretningen af faglokalerne vil kræve ændringer, når alt maskinel skal tilpasses elever med så stor aldersspredning.
"Derfor foreslås herfra, at der bør tilføres midler til værkstedsindretning og daglig drift i både indskoling og udskoling, for at lokalelogistik og drift ikke bliver en hindring for en god implementering af det ellers udmærkede tiltag".

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Læs mere

Høringssvar

Powered by Labrador CMS