Fremover skal Holocaust være en del af den danske historiekanon for folkeskolen.

To lærere i nyt kanonudvalg om Holocaust

Fremover skal det være obligatorisk at undervise skoleelever om Holocaust. Et udvalg skal komme med forslag til udformningen af det nye punkt på historiekanon.

Publiceret Senest opdateret

Christian Arnth Jørgensen, Pilegårdsskolen i Kastrup og Jane Weyhe, Rasmus Rask skolen i Odense, er indstillet af Danmarks Lærerforening til at sidde i et nyt udvalg, sder skal foreslå udformningen af et nyt punkt på historiekanon i folkeskolen, der skal handle om Holocaust under Anden Verdenskrig.

Hidtil har Anden Verdenskrig været repræsenteret på historiekanon for folkeskolen med punktoverskriften 'Augustoprøret og jødeaktionen 1943'. Fremover skal nazisternes jødeforfølgelser og jødeudryddelser, Holocaust, være en del af kanonpunktet. Det er en del af den handlingsplan mod antisemitisme, som regeringen præsenterede i januar 2022.

Historiekanon

Der er 29 punkter på kanon, og kravet er, at alle 29 punkter undervejs i skoleforløbet skal inddrages i undervisningen.

Se den eksisterende kanon på emu.dk

I spidsen for det nye udvalg står cand.pæd. i historie og samfundsfag og lektor på UCL Jens Aage Poulsen og cand. mag. i historie med sidefag i samfundsfag. Han er indstillet af videnscentret Historielab, og det samme gælder udvalgets sidste medlem, cand.mag. i historie Astrid Marie Møller Danielsen, der arbejder på CFU Lillebælt. De får til opgave af udarbejde en anbefaling til, hvordan det eksisterende kanonpunkt vedrørende augustoprøret og jødeaktionen 1943 kan omskrives til også at indeholde Holocaust. Meningen er, at lærerne skal kunne undervise i emnet i 3. til 9. klasse.

"I forbindelse med justeringen af punktet er det væsentligt, at punktet lever op til det nuværende omfang og format for de øvrige kanonpunkter. Videre skal anbefalingen efterleve princippet for kanonpunkter om at præsentere væsentlige brud eller forandringer, der giver eleverne et kronologisk overblik og styrker deres sammenhængsforståelse. Kanonpunktet skal desuden kunne behandles som et afgrænset emne i kronologisk sammenhæng med andre begivenheder og kunne danne udgangspunkt for et længerevarende undervisningsforløb", hedder det i udvalgets kommissorium.