Regeringen har præsenteret en handlingsplan med 15 initiativer, der skal styrke kampen mod anti-semitisme.

Regeringen vil sætte Holocaust på historiekanonen for at bekæmpe antisemitisme

Den nazistiske masseudryddelse af jøder under Anden Verdenskrig skal være en obligatorisk del af undervisningen i både folkeskolen og på gymnasiet, lyder det i en ny handlingsplan fra regeringen.

Publiceret Senest opdateret

Initativerne på skoleområdet

Obligatorisk undervisning om Holocaust ifolkeskolen og på gymnasiale uddannelser

Der foretages en ændring i folkeskolenshistoriekanon, således at det eksisterende punkt Augustoprøret ogJødeaktionen 1943 omskrives til ligeledes at indeholde Holocaust.Ændringen vil bevirke, at det gøres obligatorisk at undervise omHolocaust i historiefaget i folkeskolen. Der foretages ændringer ilæreplanerne for historiefagene i de gymnasiale uddannelser,således at undervisning om Holocaust og andre folkedrab gøresobligatorisk.

Undervisning og erindring om Holocaust og andre folkedrabskal fremmes

Opgaven med at fremme undervisningsaktiviteter og erindring omHolocaust og andre folkedrab fortsættes og udvikles. Vægtningenflyttes fra udarbejdelse af materialer til udvikling afelevengagerende undervisningsaktiviteter (f.eks. besøgs- ogskoletjeneste, Auschwitz-dag mv.) og udvikling afunderviserkompetencer til at undervise i emnet. Indsatsen sigtermod såvel grundskolen som ungdomsuddannelserne.

Lærere skal klædes på til at undgå eksklusion iskolen

Arbejdet med at forebygge hadforbrydelser begynder i skolen.Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme ogProfessionshøjskolen Absalon har tidligere udviklet etinspirationskatalog til skoleledere og lærere; "Demokratiskefællesskaber - Forebyggelse af polarisering og eksklusion iskolen". Dette er sket i tæt samarbejde med Styrelsen forUndervisning og Kvalitet. Inspirationskataloget skal nu udbredesved at opkvalificere lærere og undervisere i de konkrete metoder,der fremgår i kataloget

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Som et led i en handlingsplan imod anti-semitisme vil regeringen øge børn og unges kendskab til holocaust. Derfor bør holocaust fremover være en obligatorisk del af historie-undervisningen, mener regeringen.

Det fremgår af en ny handlingsplan med i alt 15 initiativer, som justitsminister Nick Hækkerup (S) og kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) netop har præsenteret på et pressemøde i Det Jødiske Samfunds lokaler i København.

SF trækker støtten til blå bloks forslag om Muhammed-krise-forløb på Emu

Handleplanen er udarbejdet efter omfattende hærværk mod jødiske gravpladser flere steder i landet.

"Det kan og vil vi ikke acceptere. Derfor lancerer regeringen nu en handlingsplan, der skal forhindre, at antisemitismen slår rødder i Danmark. Handlingsplanen indebærer bl.a. fortsatte sikkerhedsindsatser for at beskytte danske jøder, en styrkelse af uddannelsen af vores politibetjente, mere forskning i antisemitisme og fokus på vejledning i forbindelse med antisemitiske hændelser på skoler og arbejdspladser", siger justitsminister Nick Hækkerup (S) i en pressemeddelelse

Rosenkrantz-Theil: Alle generationer lærer af historien

Rent teknisk vil regeringen ændre i folkeskolens historiekanon. Her er der allerede et punkt om Augustoprøret og Jødeaktionen af den nazistiske besættelsesmagt i Danmark.

Jødeaktionen er en betegnelse for, at den tyske besættelsesmagt mellem 1. og 2. oktober i 1943 iværksatte en operation for at pågribe alle jøder i Danmark.

Dette punkt i historiekanonen vil blive udvidet til også at omfatte hele holocaust. Når en historisk begivenhed er på folkeskolens historiekanon, skal der undervises i det.

DLF-formand: En glidebane, at politikere vil bestemme over undervisning om Muhammed-krisen

"Antisemitisme er helt uacceptabelt og hører ingen steder hjemme. Vi har i nyere tid for eksempel også oplevet, at der var hærværk mod en jødisk gravplads. Det er vigtigt, at alle generationer lærer af historien, så den ikke gentager sig. Skolen er naturligvis det oplagte sted at starte", siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

Handlingsplanen er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Justitsministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Børne- og Undervisningsministeriet, Kulturministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Udenrigsministeriet samt Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Læs mere

Handleplanen