Eleverne behøver ikke en kristendomskanon - det hele fremgår allerede af de fælles mål for faget, påpeger John Rydahl.
Eleverne behøver ikke en kristendomskanon - det hele fremgår allerede af de fælles mål for faget, påpeger John Rydahl.

Kristendomskanon skydes ned af religionslærernes formand

Kristendommens centrale betydning bør fylde mere i folkeskolen, mener de Konservatives Mai Mercado, som derfor foreslår en kristendomskanon til skolerne. Men det er en dårlig idé, lyder det fra formanden for Religionslærerforeningen, John Rydahl.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Det skal ikke være et forkyndelsesprojekt, men et dannelsesprojekt, som alle elever vil have glæde af at deltage i".

Sådan lød argumentet fra de Konservatives undervisningsordfører, Mai Mercado, da hun i weekenden i en kronik i Kristeligt Dagblad præsenterede forslaget om en kristendomskanon, som alle landets skoler, lærere og elever frit skal kunne bruge i undervisningen.

"Det handler om, at kristendommen kommer før andre religioner og nyder en særlig plads i Grundloven. Det handler om, at vores civilsamfund i høj grad er bygget på kristne værdier. Og så handler det om, at store tænkere som Kierkegaard og Grundtvig har præget vores kultur og samfund med afsæt i kristendom. Det har vi glemt, og derfor skal vi i højere grad tale om, hvad vi som danskere er rundet af, når det kommer til kristendommen", lød det bl.a. fra den konservative ordfører.

"Forfærdelig tekst"

Men forslaget møder mildest tal ikke megen begejstring hos formanden for Religionslærerforeningen, John Rydahl, hvis allerførste bemærkning lyder således:

"Det er en forfærdelig tekst".

Hvorfor?

"Fordi politikerne ikke på den måde skal blande sig i skolens konkrete undervisning. De lægger rammerne, og inden for dem er det op til lærerne at finde ud af, hvad der skal undervises i hvornår. Det her er virkelig utidig indblanding i lærernes arbejde. Det er en ret dårlig idé", siger John Rydahl.

Han påpeger samtidig, at den konservative Mai Mercado rent faktisk "løber åbne døre ind".

"Det indgår allerede i undervisningen"

"Det virker jo ikke, som om hun overhovedet har læst faghæftet - altså Fælles Mål - for kristendomskundskab. For der er jo ikke noget af det, hun skriver, der ikke allerede indgår i skolens undervisning. Det hun kommer med er sådan set allerede integreret i faget. Jeg er sådan set enig i det, hun skriver om dannelsesperspektivet, men alt det står jo i fagets fagformål og de overordnede formål for skolen", lyder det fra John Rydahl.

I sin kronik påpeger Mai Mercado, at folkeskoleeleverne skal lære, at kristendommen kommer før alt andet.

"Med det mener vi, at man må kunne forstå kristendommen, før man kan forstå andre trosretninger og måder at leve sit liv på. Derfor skal vores børn også lære om kristendom, før de kan lære om og forstå andre religioner. Det er i lyset af vores kristne historie, at vi kan sætte andre religioner i perspektiv", skriver Mai Mercado.

Men heller ikke her møder hun megen forståelse for sit forslag fra John Rydahl.

"Der er jo allerede nu en distinktion i skolens bestemmelser om religionsundervisningen, der går ud på, at der skal præsenteres en kvalitativ ligestilling af religionerne - altså de er i princippet lige gode - men en kvantitativ forskel. Og derfor bliver der undervist langt mere i, hvad kristendom er, end hvad andre religioner er", siger religionslærernes formand.

Men hvad tænker du om Mai Mercados begrundelse for at fremsætte forslaget - altså det her med, at eleverne skal have et bedre kendskab til kristendommen og deres egne rødder?

"Når hun skriver, at vi i vort lille land er blevet bange for at tale om det, som vi er rundet af, så er jeg sådan set enig. Der er ikke nogen i den offentlige debat, der tør - og det har vi ikke turdet i 50 år - sige, at der er noget, der er bedre end andet".

Paradoks

Men længere rækker enigheden altså ikke.

John Rydahl mener i øvrigt også, at der er et paradoks i at tale om en kristendomskanon og så samtidig sige, at lærerne kan bruge den, som de vil.

"De to ting hænger jo ikke sammen. En kanon betyder jo en fastsættelse af noget, der SKAL undervises i", siger John Rydahl.

Han trækker selv parallel til den nylige debat om brugen af Muhammedtegningerne i skolens undervisning.

Her markerede bl.a. Dansk Folkeparti og de Konservative sig med et krav om, at Muhammedtegningerne og Muhammedkrisen i det hele taget bør være obligatorisk i undervisningen.

"Men her gik Venstres formand, Jacob Ellemann-Jensen ud og sagde, at nu bevægede politikerne sig alt for langt ind i detailplanlægningen af, hvad lærerne skal. Lad os hellere fremhæve ham som et godt eksempel på en politiker, der kender forskellen på politikernes og lærernes rolle", siger John Rydahl.

Læs mere

Kronik i Kristeligt Dagblad
Powered by Labrador CMS