”Jeg synes, at den nuværende læreruddannelse mangler noget holdning til, hvordan man skal være lærer. Der er for meget fokus på formelle krav og for lidt på, hvad det er, at en lærer skal repræsentere overfor eleverne”, siger Kristian Jensen om en af årsagerne til, at han mener, at der er brug for et privat alternativ.
”Jeg synes, at den nuværende læreruddannelse mangler noget holdning til, hvordan man skal være lærer. Der er for meget fokus på formelle krav og for lidt på, hvad det er, at en lærer skal repræsentere overfor eleverne”, siger Kristian Jensen om en af årsagerne til, at han mener, at der er brug for et privat alternativ.

"Læreruddannelsen mangler noget holdning til, hvordan man skal være lærer"

Læreruddannelsen har for lidt holdning til, hvordan man bør være lærer og for meget fokus på formelle krav, siger Kristian Jensen, der står bag forslaget om at oprette en privat læreruddannelse i Herning.

Publiceret

beslutningsforslaget

"Uddannelsens formål er at uddanne lærere, der som forbillederfor skoleelever kan bidrage til dannelse, oplysning og åndsfrihed iDanmark. Uddannelsen på Den frie læreruddannelse kvalificerer tilet virke inden for folkeskolelovens formålsparagraf og inden forfrie skolers formål. Til opfyldelse af formålet lægges vægt påfølgende: - at bibringe læreren et højt fagligt niveau i lærerenslinjefag, forstået som viden om og fortrolighed med en givenfagtradition med udgangspunkt i den grundtvig-koldske tradition, -at understøtte lærerens selvstændighed og metodefrihed, - atudvikle lærerens sans for børns livlighed og deres personlige ogsociale udviklingsprocesser og - at fremme dannelse, åndsfrihed ogfolkestyre som centrale værdier og traditioner i voressamfund".

"Den frie læreruddannelse skal have faste grundtilskud ogaktivitetsbestemte tilskud på samme grundlag som de pro‐fessionshøjskoler, der udbyder læreruddannelsen. Den frielærerskole i Ollerup modtager p.t. 3,5 mio. kr. årligt. Den nyelæreruddannelse skal ses som et supplement til den eksisterendelæreruddannelse". 

Tilføjet kl. 9.24: I henhold til folkeskoleloven skalman have en læreruddannelse fra en professionshøjskole for atundervise i folkeskolen, mens den Den fri Lærerskole i Ollerupkvalificerer til at undervise på friskoler mv. Medbeslutningsforslaget vil gruppen altså oprette en frilæreruddannelse, der kvalificerer til uddannelse i folkeskolen,red.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Der er brug for et privat alternativ til den almindelige læreruddannelse på landets professionshøjskoler. Det mener Venstres tidligere næstformand, tidligere udenrigs- og finansminister Kristian Jensen (V).

Sammen med Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative og løsgænger Simon Emil Ammitzbøll-Bille fremsatte han kort før jul et beslutningsforslag, der vil tvinge regeringen til at åbne op for muligheden for at kunne oprette en privat læreruddannelse i Herning.

Årsagen er, at han mener, at det trods talrige politiske forsøg endnu ikke er lykkes at skabe en tilstrækkelig god læreruddannelse.

"Vi har politisk arbejdet rigtigt meget med læreruddannelsen i offentlig regi uden rigtigt at komme frem til en god model. Jeg er sikker på, at vi også fremadrettet vil arbejde på at styrke læreruddannelsen i offentlig regi, men nogle gange har vi brug for, at der er alternativer og steder, der prøver at gå andre veje. Det vil skabe inspiration, og uddannelserne vil gensidigt befrugte hinanden", siger Kristian Jensen.

Føler du dig overbevist om, at regeringen vil efterleve forslaget, hvis det bliver stemt igennem?

"Det gør jeg i høj grad. Det er meget sjældent, at man ser en regering sidde et beslutningsforslag overhørig. Jeg har selv gjort det en enkelt gang som finansminister, hvor jeg i slutningen af december blev pålagt at nå at bruge 1,7 milliarder inden nytår. Det kunne simpelthen ikke gøres fornuftigt. Så dér sagde jeg, at jeg skyldte skatteborgerne at lade være med at følge det. Men ellers er det sådan, at hvis der er et flertal for et beslutningsforslag, så vil det også blive udmøntet i lovgivning fra regeringens side".

Læs mere

Beslutningsforslaget

Powered by Labrador CMS