”Jeg synes, at den nuværende læreruddannelse mangler noget holdning til, hvordan man skal være lærer. Der er for meget fokus på formelle krav og for lidt på, hvad det er, at en lærer skal repræsentere overfor eleverne”, siger Kristian Jensen om en af årsagerne til, at han mener, at der er brug for et privat alternativ.

"Læreruddannelsen mangler noget holdning til, hvordan man skal være lærer"

Læreruddannelsen har for lidt holdning til, hvordan man bør være lærer og for meget fokus på formelle krav, siger Kristian Jensen, der står bag forslaget om at oprette en privat læreruddannelse i Herning.

Publiceret

beslutningsforslaget

"Uddannelsens formål er at uddanne lærere, der som forbillederfor skoleelever kan bidrage til dannelse, oplysning og åndsfrihed iDanmark. Uddannelsen på Den frie læreruddannelse kvalificerer tilet virke inden for folkeskolelovens formålsparagraf og inden forfrie skolers formål. Til opfyldelse af formålet lægges vægt påfølgende: - at bibringe læreren et højt fagligt niveau i lærerenslinjefag, forstået som viden om og fortrolighed med en givenfagtradition med udgangspunkt i den grundtvig-koldske tradition, -at understøtte lærerens selvstændighed og metodefrihed, - atudvikle lærerens sans for børns livlighed og deres personlige ogsociale udviklingsprocesser og - at fremme dannelse, åndsfrihed ogfolkestyre som centrale værdier og traditioner i voressamfund".

"Den frie læreruddannelse skal have faste grundtilskud ogaktivitetsbestemte tilskud på samme grundlag som de pro‐fessionshøjskoler, der udbyder læreruddannelsen. Den frielærerskole i Ollerup modtager p.t. 3,5 mio. kr. årligt. Den nyelæreruddannelse skal ses som et supplement til den eksisterendelæreruddannelse". 

Tilføjet kl. 9.24: I henhold til folkeskoleloven skalman have en læreruddannelse fra en professionshøjskole for atundervise i folkeskolen, mens den Den fri Lærerskole i Ollerupkvalificerer til at undervise på friskoler mv. Medbeslutningsforslaget vil gruppen altså oprette en frilæreruddannelse, der kvalificerer til uddannelse i folkeskolen,red.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Der er brug for et privat alternativ til den almindelige læreruddannelse på landets professionshøjskoler. Det mener Venstres tidligere næstformand, tidligere udenrigs- og finansminister Kristian Jensen (V).

Sammen med Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative og løsgænger Simon Emil Ammitzbøll-Bille fremsatte han kort før jul et beslutningsforslag, der vil tvinge regeringen til at åbne op for muligheden for at kunne oprette en privat læreruddannelse i Herning.

Årsagen er, at han mener, at det trods talrige politiske forsøg endnu ikke er lykkes at skabe en tilstrækkelig god læreruddannelse.

"Vi har politisk arbejdet rigtigt meget med læreruddannelsen i offentlig regi uden rigtigt at komme frem til en god model. Jeg er sikker på, at vi også fremadrettet vil arbejde på at styrke læreruddannelsen i offentlig regi, men nogle gange har vi brug for, at der er alternativer og steder, der prøver at gå andre veje. Det vil skabe inspiration, og uddannelserne vil gensidigt befrugte hinanden", siger Kristian Jensen.

Vil åbne alternativ læreruddannelse i Herning 

Interessante ideer fra arbejdsgruppen

Det er en arbejdsgruppe med valgmenighedspræsten Morten Kvist i spidsen, der står bag de konkrete planer for uddannelsens indhold.

"Arbejdsgruppen lægger vægt på, at uddannelsen skal inspirere til aktivt medborgerskab, national og global forståelse og det at kunne inspirere til at lede en foreningskultur. Og man vil fx arbejde sammen med den jyske sangskole, der også ligger i Herning. Det er nogle rigtigt interessante ideer", siger Kristian Jensen.

Hvad er det, at den nuværende læreruddannelse ikke gør godt nok?

"Jeg synes, at den nuværende læreruddannelse mangler noget holdning til, hvordan man skal være lærer. Der er for meget fokus på formelle krav og for lidt på, hvad det er, at en lærer skal repræsentere overfor eleverne".

Minister om ændringer af læreruddannelsen: De kan blive både små og store 

Kristian Jensen ser gerne, at fremtidens lærerstand får kraftigere holdninger til deres undervisning.  

"Jeg ved godt, at man skal passe på med at slå lærere over én kam. Jeg er selv søn af to friskolelærere og storebror til en læreruddannet, så jeg ved, at lærere er meget forskellige. Men jeg ønsker nogle lærere, som har en større grad af holdninger og dannelse med sig i det arbejde, de laver".

Ikke en lokal konkurrent

Ifølge Kristian Jensen vil en fri læreruddannelse i Herning ikke blot være en konkurrent til de lokale læreruddannelser i Silkeborg og Nørre Nissum. Han forventer, at uddannelsen vil kunne tiltrække ansøgere fra hele landet.

"Skolen skal ligge i Herning, fordi det er dér, at ideen er udsprunget, men jeg ser det ikke som en lokal skole, der skal konkurrere med Nørre Nissum og Silkeborg. Det er en skole, der skal tilbyde noget andet og tiltrække studerende fra hele Danmark. Derfor kan man godt sige, at det vil være en anden type studerende, der vælger at prioritere den frie læreruddannelse fremfor en professionshøjskole i offentlig regi".

Jensen: Flertal vil forpligte regeringen

Der er endnu ikke sat nogen dato for, hvornår beslutningsforslaget skal førstebehandles i Folketinget. Men allerede inden forslaget har nået folketingssalen, har Liberal Alliance meldt sig klar til at stemme for, og dermed ser forslaget ud til at kunne mønstre et flertal.

Hvorvidt et flertal uden om regeringen reelt vil forpligtige regeringen til at følge beslutningsforslaget, er dog uvist.

Flertal: Liberal Alliance støtter alternativ læreruddannelse 

Føler du dig overbevist om, at regeringen vil efterleve forslaget, hvis det bliver stemt igennem?

"Det gør jeg i høj grad. Det er meget sjældent, at man ser en regering sidde et beslutningsforslag overhørig. Jeg har selv gjort det en enkelt gang som finansminister, hvor jeg i slutningen af december blev pålagt at nå at bruge 1,7 milliarder inden nytår. Det kunne simpelthen ikke gøres fornuftigt. Så dér sagde jeg, at jeg skyldte skatteborgerne at lade være med at følge det. Men ellers er det sådan, at hvis der er et flertal for et beslutningsforslag, så vil det også blive udmøntet i lovgivning fra regeringens side".

Venstre og DF: Universiteter skal være med til at udvikle læreruddannelsen

Læs mere

Beslutningsforslaget