Ung-til-Ung fortæller 8.klasses elever om den gymnasiale vej.

Unge hjælper andre unge til uddannelsesvalg

Med erhvervsskolereformen er det blevet forældrenes ansvar at hjælpe de uddannelsesparate elever i 9. og 10. klasse med at vælge ungdomsuddannelse. Det har fået UUV Køge Bugt til at afholde uddannelsesaftener, som klæder 8.-klasseelever og deres forældre på til at vælge.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

For andet år i træk arrangerer UUV Køge Bugt til uddannelsesarrangementer rettet mod de cirka 2000 elever og deres forældre, som bor i Køge, Stevns, Solrød og Greve Kommune. Arrangementet kalder de 'ung til ung'. Her møder elever i 8. klasse og deres forældre unge elever fra både gymnasiale og erhvervsuddannelser, som fortæller om deres uddannelsesvalg, drømme og hverdag på uddannelsen.

Statsministerens åbningstale: Overgangen fra skole til ungdoms-uddannelse skal forbedres

Inspirationen kommer oprindeligt fra UU Lillebælt, som afholder noget lignende. Afdelingsleder på UUV Køge Bugt Pia Hegner fortæller, at arrangementerne er en stor succes med positiv respons fra deltagerne både i år og sidste år.

"Det er vigtigt for os at holde arrangementerne, så elever og forældre kan få information om de ungdomsuddannelser, eleverne kan vælge imellem. Det tilgodeser også, at forældrene i dag skal involveres mere og tidligere i elevernes valg af uddannelse, så de kan hjælpe dem på rette vej", siger Pia Hegner.

Eleverne kan identificere sig med de unge

I går var 300 elever og forældre samlet på Solrød Gymnasium med seks UU-vejledere og 18 elever fra ungdomsuddannelser - de såkaldte uddannelsesguider. Efter en kort velkomsttale begyndte aftenens program, hvor 8. klasseeleverne og deres forældre skulle igennem to runder - én med elever fra det almene gymnasium, handelsgymnasiet og det tekniske gymnasium, og én med tre elever fra erhvervsskoler og EUX.

Med oplæg fra vejledere og de unge uddannelsesguider kunne eleverne og deres forældre blive klogere på uddannelsesmulighederne efter 9. og 10. klasse. Og det er en fordel, forklarer Pia Hegner.

"Det virker rigtig godt at få unge elever fra de forskellige ungdomsuddannelser til at fortælle om deres uddannelser. Det giver folkeskoleeleverne et andet syn på uddannelser, end de får fra UU-vejlederne", fortæller Pia Hegner.

Ny undersøgelse: Færre føler sig hjulpet af UU-vejledningen

Det kan Louise, som er elev i 8.a. på Holmeagerskolen i Greve og deltog i arrangementet, sagtens nikke genkendende til: 

"Det hjælper vildt meget, at der står en uddannelsesguide, fordi jeg ser deres perspektiv, og fordi de er i det lige nu. Jeg tror, det havde været rigtig tungt, hvis det var en vejleder, der havde stået og snakket i mange timer".

Louise hælder mest til at vælge en erhvervsuddannelse efter folkeskolen, fordi hun godt kan lide at arbejde med hænderne. Men hun er lidt bekymret over, om hendes venner, som stiler mod en gymnasial uddannelse, vil tænke, at hun vælger den lette vej og ikke er lige så klog som dem. Og det er netop de fordomme, aftenen kan være med til at nedbryde, mener Pia Hegner.

Frivillige Uddannelsesguider

UUV Køge Bugt har et korps på 61 frivillige uddannelsesguider, som er fordelt ud over de ti arrangementer med 18 pr. gang. Uddannelsesguiderne får et lille tilskud til at dække omkostninger ved deltagelsen, og de fleste uddannelsessteder giver også madbilletter eller lignende for deres indsats. De unge kan også skrive det på CV'et - og hvis de er guider to år i træk, skriver UUV Køge Bugt en udtalelse til deres CV.

Nye værktøjer til 8.-9.-klasseelevers uddannelsesvalg

"Uddannelsesguiderne rykker sig også meget ved at deltage - det lærer dem blandt andet at tale foran et publikum", forklarer Pia Hegner.

Jonas Mølvig, som er elev på Solrød Gymnasium og en af uddannelsesguiderne, fortæller:

"Når jeg står her og fortæller, ung til ung, kan 8.klasse-eleverne bedre relatere sig til virkeligheden og den pågældende uddannelse, end hvis en 50-årig vejleder stod her. Vi oplever også, at elever kommer hen til os og stiller spørgsmål i stedet for til deres vejledere. Vi kan jo også fortælle om alt det sociale, festerne, lektierne og så videre."

Også blandt forældrene var der begejstring over Uddannelsesguiderne:

"Det er en super god ide, fordi de kan give et indblik i hverdagen, skolegangen og det sociale - sådan nogle ting, som en vejleder ikke kan", siger Peter Hastrup, far til en 8. klasseelev.