Undervisningsminister Anna Ekström er klar til at ændre loven for igen at kunne offentliggøre de svenske skolers karakterer og prøveresultater.

Forretningshemmeligheder: Slut med at offentliggøre data om svenske skoler

I Sverige drives 17 % af grundskolerne privat, men for skattekroner. En domstol har afgjort, at aktieselskabsskolernes elevsammensætning og karakterer er forretningshemmeligheder, og derfor er det nu slut med offentlig skolestatistik i Sverige.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Den svenske myndighed Skolverket meldte op til sommerferien ud, at den fra 1. september ikke længere publicerer statistik om enkeltskoler. Det gælder skolernes afgangskarakterer, de nationale prøver, antallet af ansatte og andelen af dem, der er læreruddannede, elevantal osv. Beslutningen kom, efter at den svenske højesteret har afvist at behandle en tidligere afgørelse fra sidste år. Kammarretten gav det nationale svenske statistikbureau ret i, at oplysninger om elever, ansatte og karakterer på de 100 procent offentligt finansierede privatskoler er forretningshemmeligheder og derfor ikke må offentliggøres.

"Eftersom vilkårene for kommunale og fritstående skoler skal være lige, vil der heller ikke blive statistik tilgængelig om de kommunale skoler", forklarer Skolverket på sin hjemmeside som begrundelse for, at det nu er helt slut med skolestatistik for både grund- og gymnasieskoler.

2008: I Sverige er skolen big business 

Forarger

Dommen og dens konsekvenser har vakt forargelse i nabolandet.

"Det er på høje tid, at politikerne tager sig sammen og agerer hurtigt", skriver formanden for Lärarförbundet Johanna Jaara Åstrand i et debatindlæg. "Enten ved at genoplive forslaget om at indføre offentlighedsprincippet for friskoler eller ved at ændre de øvrige lovregler, som skal til, for at statistikken igen kan blive offentlig. Et offentligt skolevæsen med flere aktører kræver, at al relevant information er offentlig. Når det nu ikke er tilfældet, må skolevæsenet enten forandres radikalt eller information faktisk gøres offentlig". 

2014: Friskolelærere: Reformerne var en gevinst for den svenske skole

Fra grundskolechefen i Stockholms kommune Bosse Andersson lyder reaktionen ifølge det svenske lærermedie Skolvärlden:

"Det er en pris, vi betaler for verdens mest markedsorienterede skolesystem. Skolen er en kundskabsinstitution og ikke en forretning - eller sådan burde det være. Det er skræmmende, hvordan det er blevet. Al indsigt forsvinder". 

Undervisningsminister Anna Ekström (S) ærgrer sig over beslutningen: "Jeg synes, at det her er information, som skal være tilgængelig, og jeg arbejder på at sikre det. Derfor har regeringen givet Skolverket i opdrag at kortlægge, hvilke lovændringer eller andre handlinger, som skal gennemføres for, at Skolverket og Skolinspektionen skal kunne få tilgang til de oplysninger, de har brug for", siger hun til Skolvärlden. 

 

Læs mere

Skolvärlden

Skolverket.se