Debat: Integreret praktik er godt - men kan ikke stå alene

Publiceret Senest opdateret

I disse uger og måneder sker arbejdet med implementeringen af den nye læreruddannelse. Som praktikvejleder glæder det mig, at vi får en ekstra praktik, så der igen er praktik på alle fire studieår.

Det er også glædeligt, at integrationen mellem professionshøjskolerne og folkeskolerne kommer i fokus.

Som praktikskole i Hovedstaden kan vi i hvert fald mærke positivt, at underviserne fra Københavns Professionshøjskole i år har mere tid og mulighed for at indgå aktivt i samarbejdet.

Der er ingen tvivl om, den løbende dialog mellem professionshøjskoleunderviserne og praktikskolerne er en central del af at udvikle praktikken i læreruddannelsen.

I integrationen mellem de to uddannelsessteder, folkeskolen og professionshøjskolen, er et af de store buzzwords integreret praktik.

Eksempelvis argumenterer ph.d. og docent ved Københavns Professionshøjskole Pia Rose Böwadt i Folkeskolen i august 2022 for, at det er vigtigt, at praktikforløbet “bygger bro mellem de to verdener” skolen og professionshøjskolen, frem for at være “socialisering ind i praksis”, som Böwadt mener, praktikken er i dag.

I aftalen om den kommende læreruddannelse fremgår det ligeledes, at praktikken skal være mere integreret.

Lad mig slå fast: Jeg er positiv omkring den integrerede praktik! Vi har i år førsteårsstuderende i integreret praktik.

De er på skolen én dag om ugen stort set hele skoleåret. Det fungerer generelt godt. Selvom der er en del planlægningsmæssige benspænd, er det min oplevelse, at både de studerende, praktiklærerne og eleverne trives med ordningen.

For de studerende styrkes den sammenhæng mellem teori og praksis, der er så gavnlig for deres læring, og som netop Böwadt også argumenterer for.

Vi kan tydeligt se, hvordan de udvikler sig. Deres fagsprog, deres didaktiske refleksioner og deres undervisningspraksis styrkes lige så stille, og de fortæller, at det også mærkes i undervisningen på uddannelsen.

Alle studerende - ikke kun dem med erfaring fra eksempelvis vikararbejde - kan næsten fra dag ét bidrage med relevante cases, praksiserfaringer og problemstillinger i undervisningen, og den anden vej rundt er der kort fra tanke til handling, når teorierne skal prøves af i praksis.

Men skal vi så ikke bare slagte den gammeldags blokpraktik, og indføre integrerede praktikker på alle fire studieår?

Nej, for der mangler noget. Og det er blevet tydeligt for mig efter de sidste par uger, hvor vores seks førsteårsstuderende netop har været i to ugers blokpraktik. Den integrerede praktik er rigtig god, men kan ikke stå alene - af flere årsager.

Lad mig gennemgå de fire væsentligste:

For det første, er jeg bekymret for, om de studerende i integreret praktik får erfaringen med at planlægge et helt undervisningsforløb, løbende justere det og følge det til dørs med evaluering og feedback.

Det er noget af det centrale i praktikken på 3. og 4. studieår: At kunne planlægge, gennemføre og evaluere undervisningsforløb snarere end blot sekvenser. At kunne indtænke faglig progression, differentiering og mål.

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Læs folkeskolen.dk's debatregler

Særligt i dansk og matematik bliver det svært at gøre sig disse erfaringer, når man er ugens gæst. Det er også nemmere at justere og udvikle praksis løbende, når det sker fra dag til dag, og ikke med en uges mellemrum.

For det andet er jeg ikke så bekymret for den socialisering ind i praksis, Böwadt kritiserer. Faktisk mener jeg, at netop socialisering ind i lærerpraksis er en forudsætning for at skabe robuste og langtidsholdbare lærere.

Vores studerende er tit godt og grundigt udmattede, fordi de sjældent virkelig skal knokle på deres uddannelse.

Det er krævende at undervise de 15-20 lektioner, vi forventer på 3. og 4. studieår, og samtidig være systematisk reflekterende omkring sin undervisningspraksis, deltage i relevante møder og samtaler mv.

Der er simpelthen en læring i at være fuld tid på skolen som arbejdsplads. De gør sig nogle værdifulde erfaringer omkring egen arbejdsproces.

Jeg fornemmer, at socialiseringen ind i praksis er ret mangelfuld på professionshøjskolen. Derfor er den vigtig, så de studerende ikke bliver fremmede fugle, når de lander i deres første lærerjob.

For det tredje må vi se på relationen til eleverne.

Her mener jeg det er bedst at kombinere den integrerede praktik med en kort blokpraktik på to eller tre uger, som tilfældet er for de studerende, vi har nu.

De fortæller mig, at de synes, de har lært klasserne meget bedre at kende i de to ugers blokpraktik, og det er en relation, de kan arbejde positivt og konstruktivt med i resten af den integrerede praktik.

De studerende bliver en naturlig og tryg del af skolehverdagen, og børnene opsøger dem mere.

Med andre ord: En integreret praktik på første og andet studieår er en god idé, men den skal brydes op af en blokpraktik, så de studerende bliver faste ansigter og kendte voksne for børnene.

Til sidst bliver vi nødt til at kigge på den praktiske implementering, når det gælder skolens små fag.

Implementering er irriterende og kedeligt, når man primært betragter skolen fra et teoretisk perspektiv.

Ikke desto mindre æder skemaer, bindinger og fagfordeling idealer og intentioner til morgenmad. Derfor er det nødvendigt at indtænke implementering fra starten.

Hvis al praktik bliver integreret, er jeg alvorligt bekymret for, om vi kan sikre kvaliteten af praktikken i småfagene, af flere årsager.

Dels står praktikhensyn langt nede i køen, når der skal laves skemaer. Det vigtigste er at eleverne får gode skemaer, faglokalekabalen skal gå op, og der skal tages hensyn til lærernes mødeaktiviteter, fælles og individuelle forberedelse, videreuddannelse mv.

Hvad skal vi stille op, hvis ingen kvalificerede praktiklærere har håndværk og design eller musik om torsdagen, når de studerende kommer?

Derudover bliver der et problem i udskolingen. Hvilke lærere vil give deres to ugentlige lektioners samfundsfag eller geografi væk til lærerstuderende et halvt eller trekvart år, når man i forvejen må hugge en hæl og klippe en tå for at nå omkring fagets mål inden afgangsprøven?

Hvis praktikken på 3. og 4. studieår gøres integreret, bliver det reelt umuligt at komme i meningsfuld praktik i de små fag i udskolingen.

Med andre ord: Jeg er faktisk ret vild med den integrerede praktik, vi har gang i med vores førsteårsstuderende. Men lad os nu undgå, at vi i al den buzz omkring integration mellem skole og professionshøjskole ender med at hælde blokpraktikkens fordele og potentialer ud med badevandet!

En integreret praktik på første og andet studieår er i mine øjne er en god måde at træne de studerende i samspillet mellem teori og praksis - især når en brydes op af en blokpraktik, hvor relationen mellem eleverne og de studerende styrkes.

Men hvis vi skal sikre en kvalificeret praktik i hele fagrækken, hvor de studerende får mulighed for at arbejde med faglig progression fra dag til dag, og gøre sig nogle trygge og stilladserede erfaringer med et lærerliv, mange desværre flygter fra, er blokpraktikken i mine øjne fortsat den eneste rigtige løsning på tredje og fjerde studieår.