I aftalen om en ny læreruddannelse står der, at de lærerstuderende på det første år af deres uddannelse skal i udstrakt praktik. Bl.a. på UCL er man allerede begyndt at afprøve modellen.
I aftalen om en ny læreruddannelse står der, at de lærerstuderende på det første år af deres uddannelse skal i udstrakt praktik. Bl.a. på UCL er man allerede begyndt at afprøve modellen.

Praktiklærerne fortæller: Udstrakt praktik er en god ide

I aftalen om en ny læreruddannelse står der, at de studerende det første år skal i 'udstrakt' praktik. Rundt omkring i landet prøver praktiklærere og studerende modellen af. De fleste tilbagemeldinger er positive – men det kræver god koordinering mellem praktikskoler og uddannelsesstederne

Publiceret

Efter sommerferien kommer der lidt oftere til at være lærerstuderende ude på folkeskolerne. I aftalen om en ny læreruddannelse har de studerende nemlig fået en tredjedel mere praktik. Det betyder, at de også skal i praktik det fjerde år på uddannelsen.

Derudover skal alle lærerstuderende starte det første år med 'udstrakt' praktik. Udstrakt praktik betyder, at de lærerstuderende er på deres praktikskole én dag om ugen i en længere periode. Ofte vil det også være den skole, hvor de kommer i deres første sammenhængende praktik.

Det står der om praktik i aftalen om en ny læreruddannelse

De lærerstuderende får en tredjedel mere praktik, så de har praktik på alle fire år.


Praktikken integreres i fagene på læreruddannelsen, så sammenhængen mellem teori og praksis styrkes, herunder via tværgående praksiselementer med koblinger mellem undervisningsfag, grundfaglighed og praktik.


Den integrerede praktik tilrettelægges gerne som udstrakt praktik de første år, så de studerende får en længerevarende kontakt med praktikskolen.


Læs hele aftalen her

Ideen om udstrakt praktik er ikke grebet ud af den blå luft. Rundt omkring er professionshøjskolerne og praktikskolerne allerede i gang med at afprøve formen.

Det gør de blandt andet på Brobyskolerne på Fyn, hvor lærer Rasmus Engholm Pedersen arbejder. Lige nu har han tre førsteårsstuderende fra professionshøjskolen UCL, der siden september har besøgt skolen og deltaget i undervisningen om torsdagen.

”De kender allerede klassen godt – og de kender også vores årsplan. På grund af den udstrakte praktik får praktikanterne en meget bedre fornemmelse af årshjulet på en folkeskole. De når også at være med til andet end undervisningen. For eksempel deltog de i vores idrætsdage”, fortæller han.

Praktiklæreren er misundelig

Rasmus Engholm Pedersen blev selv færdiguddannet lærer i 2021. Derfor er de tre lærerstuderende det første hold, han har som praktiklærer – og han kan kun sammenligne deres praktik med sin egen.

”Jeg er misundelig på, at vores tre studerende får lov til at følge elevernes udvikling i længere tid. De kan nå at se, at de indsatser vi gør for at fremme trivslen eller fagligheden faktisk har en virkning. De får også et meget bedre forhold til eleverne, fordi de er her over længere tid”, siger han.

”Min fornemmelse er også, at vores studerende har en bedre mulighed for at koble teori med det, de oplever hos os. Da jeg var i min første praktik, skete der så meget, at jeg ikke kunne huske halvdelen, da jeg kom tilbage til uddannelsen. Med en enkelt dag kan de studerende nå at observere og gå tilbage til deres underviser og diskutere det, de har oplevet”.

Det er også en fordel for ham selv, at hans praktikanter får vendt deres oplevelser på læreruddannelsen, understreger han.

”Jeg har blandt andet valgt at blive praktiklærer, fordi jeg synes det er vigtigt at følge med i, hvad der rør sig indenfor faget. At være praktiklærer er den bedste måde at gøre det på, synes jeg. Derfor er jeg altid meget nysgerrig på at høre, hvad de studerende har lært eller diskuteret siden sidst”.

Praktikskolernes ønsker bliver ikke altid hørt

De tre lærerstuderende på Brobyskolerne har alle matematik som undervisningsfag. Men da UCL skulle koordinere deres praktikdage, fik man ikke taget højde for, om Rasmus Engholm Pedersen havde matematikundervisning den dag.

”Det kan være en udfordring at få fagfordeling og praktik til at gå op. Kommunikationen skal være helt i top. I vores tilfælde har jeg for eksempel slet ikke matematik på mit skema den dag, mine praktikanter er i udstrakt praktik”, fortæller han.

”Vi har løst det sådan, at de studerende i stedet er med i min kollegas matematiktimer i indskolingen. Og så følger de mig, når jeg har idræt og geografi. Det synes de til gengæld også er spændende. Det giver dem en bedre indsigt i, hvilket fag de kan vælge senere på uddannelsen”.

På Paradisbakkeskolen på Bornholm har man også udstrakt praktik for de lærerstuderende det første år – og her har de også oplevet, at det ikke er altid, at praktikskolens ønsker kan blive opfyldt, fortæller praktikkoordinator Justine Nexø.

”Vi ønskede at få vores to praktikanter enten mandag eller onsdag. Det er vores lange dage, hvor vi også afholder møder, og dem vil vi også rigtig gerne give de lærerstuderende et indblik i. I stedet er det blevet sådan, at de kommer hos os om fredagen”, fortæller hun.

Til gengæld er det nemt at koordinere praktikken, mener Justin Nexø.

”Fordi de er her en hel dag, er de ikke bundet til et fag, som før. I stedet handler praktikken om, at de skal opleve, hvad der sker på en almindelig hverdag hos os. På den måde får praktikanterne også bedre indblik i de forskellige fag”, siger hun.

Godt at holde fast i blokpraktik

På Paradisbakkeskolen skal praktikanterne have to ugers sammenhængende praktik i januar.

”Generelt synes jeg det er fantastisk, at de lærerstuderende får mere praktik. Da jeg selv læste til lærer, var praktikken klart den periode, der gav mig mest under uddannelsen", siger Justine Nexø.

På Brobyskolerne får Rasmus Engholm Pedersens praktikanter også et længere ophold på tre uger på skolen i januar. Før den udstrakte praktik var perioden på seks uger.

”For praktikanternes skyldes synes jeg, at den bedste løsning havde været, at man startede i udstrakt praktik og efterfølgende kom i praktik seks uger det samme sted, ligesom før. Det er lidt ærgerligt, at de ikke får den lange fordybelse ude på skolerne”, siger han.

”Hvis man vælger at forsætte med udstrakt praktik, er det også vigtigt at fortælle de studerende, at de kommer til at rejse mere i hverdagen, end før. For nogle bliver det måske også sværere at have et studiejob, fordi der en dag om ugen, hvor det ikke rigtig kan lade sig gøre”.

Powered by Labrador CMS