Mange skoler har ikke fulgt anbefalingen om at vente med at sætte antallet af fransktimer i udskolingen ned.

Skolerne har også været for hurtige til at sløjfe timer i fransk

Det er ikke kun i tysk, at mange skoler har været for hurtige til at fjerne lektioner for de ældste elever. Det samme er sket i fransk, viser tal fra Undervisningsministeriet.

Publiceret

Sådan siger loven

"For elever, der i skoleåret 2014/15 begynder i 7., 8. eller 9.klasse, finder de hidtil gældende vejledende timetal fortilbudsfagene tysk eller fransk fortsat anvendelse".

Kilde: Folkeskoleloven

Så meget fransk bør eleverne have i dag

Fra indeværende skoleår ser det vejledende timetal i fransk udsådan her: én lektion om ugen i 5. klasse, to i 6. klasse og trelektioner i 7. til 9. klasse.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Folkeskolen.dk/tyskfransk kunne for nylig fortælle, at størstedelen af skolerne har været for hurtige til at sløjfe én lektions tysk fra skemaerne for de ældste elever efter skolereformen. En anbefaling i loven siger nemlig, at timen først skulle sløjfes fra i år, men mange skoler har været meget tidligere ude, viser tal fra Undervisningsministeriet.

Og indberetningerne til ministeriet om antallet af fransktimer viser, at det samme gør sig gældende her.

Mange skoler satte timetallet i tysk ned for hurtigt 

For da reformen indførte tysk og fransk fra 5. klasse, blev der samtidig fjernet én lektion om ugen for eleverne i 8. og 9. klasse.

Men for at elever som ikke har haft tidlig tysk og fransk, ikke skulle snydes for de timer, der er flyttet fra de ældste klasser ned i 5. og 6. klasse, har det været anbefalet at bibeholde timerne til og med sidste skoleår.

Men sådan har det ikke været på mange skoler. Folkeskolen.dk/tyskfransk har kigget på skolernes indberetninger til Undervisningsministeriet over deres planlagte timer i fransk i 9. klasse i skoleårene fra 2013/2014 til og med sidste skoleår.

Og ligesom med tysk havde omtrent halvdelen af skolerne med fransk sløjfet én lektion fra 9. klassernes skemaer allerede i reformens første år. Og i reformens tredje år havde færre end 3 ud af 10 skoler med fransk på skemaet bibeholdt de anbefalede fire lektioner.

Lærer om færre timer: Jeg kan ikke nå igennem det samme

En af de skoler, som har ventet med at skære en time fra de ældste elever, er Skårup Skole på sydfyn. Faktisk har skolen valgt først fra næste år at reducere antallet af fransklektioner til tre.

"De nuværende 9.-klasser startede i 6. klasse, da reformen blev indført, så de har jo ikke haft den ugentlige time, som man får i 5. klasse. Så det er først fra næste år, at vi kører med tre lektioner i 9. klasse", fortæller fransklærer på skolen Viola Bang.

Tysklærerforeningen har tidligere beklaget sig over, at der har været få for skoler, som har kendt til lovens anbefaling.

Anbefalingen ingen kender: Tysk/fransk bør beholde timetal

Selv kendte Viola Bang ikke til anbefalingen, før hun for få uger siden fik fortalt, at 9.-klasserne på skolen fremover skal have tre lektioner. Meldingen ærgrer hende.

"Det er rigtigt trist. Vi kommer jo til at mangle en fjerdedel af vores lektioner i 9. klasse. Så det betyder, at jeg fremover kommer til at køre med det minimum af emner, man skal opgive. Så i stedet for fire emner, bliver det kun tre. For ellers kan vi ikke nå at arbejde ordentligt med dem", fortæller hun.

Lærer: Timerne i 5. klasse er spild

Hun har kke meget fidus til den enkelte lektion, som eleverne har fået med reformen i 5. klasse.

"Det er spild af tid. Det lyder flot, at man tilbyder tysk og fransk i 5. klasse, men jeg synes ikke, at man får nok ud af det. Man kan kun lige nå at komme i gang. Og bliver læreren syg, eller skal klassen noget ude af huset, så går der pludselig meget langt mellem timerne", siger Viola Bang.

Hun foreslår i stedet, at eleverne kun har de to sprogfag det sidste halve år af 5. klasse, så de i stedet kan få to lektioner om ugen.

"Eller også kunne man gemme lektionen til 9. klasse. For lige nu gør den ikke meget gavn", siger hun.

Folkeskolen.dk/tyskfransk's gennemgang af ministeriets tal over planlagte timer viser også, at otte skoler sidste skoleår havde færre end tre ugentlige lektioners fransk i 9. klasse, mens én enkelt skole havde flere end fire lektioner om ugen.