Ph.d og videnscenterleder Thomas Illum Hansen arbejdet med at kvalificere og udvikle et lærermiddelfagsprog. Han står i spidsen for demonstrationsskolerprojekterne, hvor man arbejder med at styrke elevernes kompetencer inden for informationsanalyse, kreativitet og problemløsning.
Ph.d og videnscenterleder Thomas Illum Hansen arbejdet med at kvalificere og udvikle et lærermiddelfagsprog. Han står i spidsen for demonstrationsskolerprojekterne, hvor man arbejder med at styrke elevernes kompetencer inden for informationsanalyse, kreativitet og problemløsning.

Nye docenter skal styrke læreruddannelsen

Leder af videncentret Læremiddel.dk Thomas Illum Hansen er netop blevet udnævnt til docent ved UC Lillebælt. Han er den seneste i en række nyudnævnte docenter på professionshøjskolerne. Thomas Illum mener, at hans og de andre docenters arbejde vil styrke forskningstilknytningen og det faglige miljø på læreruddannelsen.

Publiceret

HENSIGT MED NY STILLINGSSTRUKTUR

Stillingsstrukturen skal understøtte, at institutionerne

1) udvikler eksisterende og nye videregående uddannelser ogefter- og videreuddannelser i tilknytning hertil på etinternationalt fagligt niveau,

2) giver de bedste rammer for løbende at udvikle uddannelserne,så de kan matche fremtidens behov for kompetencer påarbejdsmarkedet og imødekomme behovet for kvalificeret arbejdskrafti såvel den private som den offentlige sektor,

3) øger kvaliteten i uddannelserne for at skabe etsammenhængende, dynamisk og fleksibelt videregåendeuddannelsessystem,

4) udfører forsknings- og udviklingsaktiviteter,

5) gennem nationalt og internationalt samarbejde og viden- ogkompetenceudvikling tillige bidrager til regional og nationaludvikling og vækst af erhverv og professioner, herunder iudkantsområder,

6) samarbejder strategisk og konkret og

7) samarbejder med relevante forskningsmiljøer og med de erhvervog professioner, som institutionernesuddannelser retter sigmod.

Kilde: Bekendtgørelsen om stillingsstruktur for undervisereved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- ogJournalisthøjskole

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"At ansætte docenter på professionshøjskolerne er helt klar et skridt i retning af, at vi får mere anvendelsesorienteret forskning. Docenterne kan stå i spidsen for faglig ledelse og forskningsledelse, så man kan styrke de faglige miljøer på professionshøjskolerne", siger Thomas Illum Hansen. 

I løbet af det seneste halve år er der blevet udnævnt en række docenter på professionshøjskolerne som led i en ny stillingsstruktur, der skal gøre uddannelserne mere forskningsbaserede. Strukturen blev indført med en bekendtgørelse, der trådte i kraft 1. april i år. Fremover vil der være både adjunkter, lektorer og docenter ansat. Docent betegner en stilling mellem en lektor og en professor, og skal derfor også både udvikle uddannelserne, skabe strategisk og internationalt samarbejde og bedrive forskning og udvikling.

"Det er en lidt anderledes type forskning, vi kommer til at bedrive på professionshøjskolerne i forhold til universiteterne. Vi prioriterer andre områder, fordi vi ikke kun skal leve op til de videnskabelige standarder, men også til, om vores resultater kan fungere i praksis. Det er en god måde at blive udfordret på, når man producerer viden", siger Thomas Illum Hansen.

Det er op til professionshøjskolerne, hvor mange docenter de ansætter, men der er typisk bliver slået omkring fem stillinger op i år. Nogle er erstatninger for lektorstillinger, mens andre er nye. Det er også i nogle tilfælde interne lektorer, der får stillingerne, mens det i andre tilfælde er eksterne ansøgere. Docenterne kan enten være tilknyttet en bestemt professionsuddannelse eller brede sig ud over flere uddannelser. 

Bedre kobling mellem forskning og praksis

Bedre kobling mellem forskning og praksis

For Thomas Illum selv, der de seneste syv år har været leder af Nationalt Videncenter for Læremidler, Læremiddel.dk, er docenttitlen i høj grad en synliggørelse af den anvendelsesbaserede viden, som han har været med til at producere. Og han mener, at de nye docenter generelt vil fungere som en styrkelse for uddannelserne.

"Ikke mindst på læreruddannelsen er det klart, at der skal være kobling mellem noget, der på den ene side har forskningshøjde og på den anden side er anvendelsesorienteret. Det er jo lige præcis det krydsfelt, der er afgørende for næste generation af lærere. Og det her kan også betyde, at man i højere grad vil kunne lave en målrettet satsning i forhold til nogle af de temaer, som er vigtige i forhold til folkeskolen - fx lærermidler, inklusion og undervisningsdifferentiering".

De nye docenter vil også kunne fungere som professionsvejledere for ph.d-studerende, hvilket betyder, at der bliver mulighed for at få flere ph.d-studerende tilknyttet professionshøjskolerne.

Læs mere

Læsher bekendtgørelsen om den nye stillingsstruktur

Powered by Labrador CMS