Fra venstre mod højre ses videnskabelig assistent Jack Jalal Kallo, adjunkt Andreas Lindenskov Tamborg, adm. direktør i EdTalk Joel Haviv og faglig direktør i EdTalk Mathias Lund Schjøtz.

Når ChatGPT diskriminerer, handler det om matematik

Algoritmerne bag kunstige intelligenser kan indeholde bias, der kan få store konsekvenser i takt med, at AI fylder mere og mere i vores allesammens hverdag. Nyt forskningsprojekt skal klæde matematiklærerne på til at undervise i algoritmisk bias.

Publiceret Senest opdateret

Kunstig intelligens fylder mere og mere i vores liv. Den styrer, hvilken musik vi hører, hvilke annoncer vi eksponeres for, og hvilken behandling vi får i sundhedsvæsnet.

Men algoritmerne, der danner grundlag for de kunstige intelligenser, er langt fra ufejlbarlige. En algoritme er nemlig ikke bedre end det datasæt, den er trænet på.

Og hvis det datasæt indeholder bias, så kommer den samme bias til udtryk i det, algoritmen producerer.

I takt med at kunstig intelligens de seneste år er vundet frem, er netop algoritmisk bias blevet hot for dataloger at forske i. Og nu vil det storstilede forskningsprojekt Albatross sætte emnet på dagsordenen i grundskolen.

Det skal ske i matematikundervisningen, hvor lærerne i forvejen arbejder med emner, der udgør nogle af de mest fundamentale byggesten for avanceret kunstig intelligens.

”Didaktisering af frontforskning” kalder leder af forskningsprojektet og adjunkt ved Institut for Naturfagenes Didaktik ved Københavns Universitet Andreas Lindenskov Tamborg øvelsen med at bygge bro fra den exceptionelt avancerede matematik, dataloger anvender, til matematikundervisningen i 7. klasse.

”Kunsten bliver at reducere kompleksiteten på en måde, hvor man ikke fuldstændig mister greb om problemstillingen, men hvor man samtidig aktiverer de aspekter af grundskolens matematikcurriculum, der kan give en fornemmelse for den”, siger han.

Inviterer lærerne ind i maskinrummet

Og det med at bygge bro skal tages ret bogstaveligt. Som led i projektet vil forskerne nemlig interviewe dataloger om, hvilke typer matematik de bruger i deres forskning i algoritmisk bias.

Herefter laver forskerne et bud på, hvilke dele der egner sig til at blive læst ind i matematikundervisningen i udskolingen. Endelig bliver matematiklærere inviteret ind til debatarrangementer for at give deres besyv med.

Vil du med?

Der vil i alt blive afholdt fire debatarrangementer for matematiklærere i projektet. Det første løber af stablen fredag den 19. april på Københavns Universitet.

Du kan tilmelde dig her.

Projektet gennemføres i et partnerskab mellem Institut for Naturfagenes Didaktik og EdTalk med støtte fra Novo Nordisk Fonden.

Al undervisningsmateriale gøres offentligt tilgængelige efter projektets afslutning på EdTalk.dk og andre relevante platforme.

”Vi forestiller os ikke, at vi kan udvikle undervisningsmateriale heroppe på vores kontorer. Vi er nødt til at være i tæt dialog med eksperterne – og det er i denne sammenhæng lærerne. De spiller en nøglerolle i løbende at trykteste vores ideer”, siger Andreas Lindenskov Tamborg og tilføjer:

”Vi forsøger i virkeligheden at vende forskningsformidlingen om, så vi ikke bare fortæller, hvad vi har fundet ud af, og hvad lærerne på baggrund af det bør gå ud at gøre. I stedet deler vi vores tanker med dem løbende i processen og lade dem give input, der rent faktisk får betydning på alt fra indholdet af interview med datalogerne til, hvordan undervisningsmaterialet i sidst ende kommer til at blive udformet”.

Handler om digital myndiggørelse

Algoritmisk bias er, når beslutninger taget af en kunstig intelligens favoriserer på baggrund af køn, etnicitet eller alder, forklarer Andreas Lindenskov Tamborg.

Han giver et eksempel: Prøv at stille billedrobotten Midjourney opgaven at lave ti billeder af læger og se, hvor mange kvinder eller ikke-hvide, der på billederne.

Også inden for sundhedsområdet, hvor kunstig intelligens i stigende grad bliver brugt til screeninger af patienter, har algoritmer vist sig at have kønsmæssig slagside og i visse tilfælde være bedre til at opdage for eksempel leversygdomme hos mænd end hos kvinder

Projektet skriver sig derfor ind i den del af fagligheden teknologiforståelse, det netop er blevet vedtaget både bliver indført som valgfag og integreret i eksisterende fag, der handler om digital myndiggørelse.

Målet er at eleverne bliver i stand til at gennemskue konsekvenserne af algoritmisk bias på et samfundniveau, nærmere end at de selv bliver bedre til at kode algortimer, understreger Andreas Lindenskov Tamborg.

”De endelige forløb skal tage udgangspunkt i det, man kalder social scientific issues. De skal indledningsvist beskrive, hvilke udfordringer vi ser i virkeligheden med algoritmisk bias. Og så skal der være en indgang med en solid forankring i matematikken. Det handler langt henad vejen om modellering, repræsentation og statistik, som er emner man i forvejen beskæftiger sig med i matematik i udskolingen”, siger han.

Teknologiforståelse på matematikkens præmisser

I 2021 sluttede et toårigt forløb med teknologiforståelse på 46 forsøgsskoler. Halvdelen underviste i teknologiforståelse som selvstændigt fag, den anden halvdel integreret i andre fag.

På en skala på 1 til 5 vurderede matematiklærerne sammenhængen mellem matematik og teknologiforståelse til 3,4 i gennemsnit.

Matematik var et af de fag, hvor lærerne vurderede, at indholdsområdet computationel tænkning var lettest at integrere, mens de havde sværere ved netop digital myndiggørelse. 

Flertallet af lærere oplevede at måtte nedprioritere eksisterende områder i deres fag for at få plads til teknologiforståelse.

Målet for forskningsprojektet er at lave forløb, der integrerer digital myndiggørelse i matematik på matematikkens præmisser, pointerer Andreas Lindenskov Tamborg. 

”I forsøget definerede man en faglighed, der kunne stå alene som et fag; teknologiforståelse. Det havde i udgangspunktet ikke noget med de andre fag at gøre. Og måden, man så tænkte det ind i de andre fag, var ved at bryde det ned i mindre dele”, siger han og tilføjer:

”Matematik fik blandt andet brugsstudier, redesign og programmering, og de andre fag kunne så tage sig af noget andet. Det vil sige, man fik ukendte og for matematikkens perspektiv fremmede indholdsområder ind, som det så var op til lærerne at finde ud af, hvordan man kunne undervise i på en meningsfuld måde. Her tænker vi det som en naturlig udvikling af matematikfaget med afsæt i kendt stof”.

En atomiseret faglighed

Siden 2021 er forsøget med teknologiforståelse forlænget ad flere omgange, men med gradvist færre af de oprindelige forsøgsskoler med på vognen. Mange skoler arbejder med teknologiforståelse, men på hver deres måde.

Derfor ser Andreas Lindenskov Tamborg til debatarrangementerne med matematiklærerne særligt frem til at blive klogere på, hvordan teknologiforståelse ser ud på gulvet i klasseværelserne lige nu. 

”Vi har lavet nogle små surveystudier af, som tyder på, at der er rigtig mange, der faktisk gør noget, uagtet at fagligheden har befundet sig i et politisk vadested i flere år. Vi vil gerne vide, hvordan de arbejder med det, men ikke mindst hvorfor det giver mening for dem”, siger han.

Er det en fordel eller ulempe for jer, at teknologiforståelse har udviklet sig i forskellige retninger fra skole til skole?

”Både/og. Når der ikke er en koordineret indsats på læreplansniveau, er der en risiko for, at praksis kommer til at se meget forskellig ud. Der er behov for et fælles fodfæste, der også kan give forskere som os mulighed for at lave projekter, der kan bidrage til at udvikle faget”, siger Andreas Lindenskov Tamborg og tilføjer:

”Men at man har fortsat med at udvikle fagligheden lokalt trods manglende politisk udmelding viser, at der er en velvilje over for teknologiforståelse. Og det betyder, at der ligger en masse viden blandt lærerne rundt omkring på skolerne allerede. Den praksisviden vil vi virkelig gerne trække på i projektet, så den kan aktiveres, når der skal laves læreplaner for teknologiforståelse”.

Der vil i alt blive afholdt fire debatarrangementer i projektet. Det første løber af stablen fredag den 19. april på Københavns Universitet. Du kan tilmelde dig her

Projektet gennemføres i et partnerskab mellem Institut for Naturfagenes Didaktik og EdTalk med støtte fra Novo Nordisk Fonden.

Al undervisningsmateriale gøres offentligt tilgængelige efter projektets afslutning på EdTalk.dk og andre relevante platforme.