Oui til fransk

Over halvdelen af eleverne i 7. klasse på Peder Lykke Skolen på Amager har valgt at lære fransk

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

John Travolta, Naomi Campbell og Jean Claude Van Damme bliver klippet ud af franske magasiner som 'Paris Match' og sat alternativt sammen på små plancher.

Nogle af eleverne bruger lang tid til at finde det helt rigtige hoved til den udklippede krops figur for at udskyde næste problem - at skrive en beskrivelse af figuren på fransk. Og hvad værre er - når beskrivelsen er færdig, kommer en ung fransk lærerstuderende og interviewer eleven om Travoltas eller Van Dammes alder, familieforhold og bopæl - på fransk. Men efterhånden får alle eleverne i 7. klasse på Peder Lykke Skolen fortalt de to gæster fra lærerstudiet i Grenoble lidt om deres figurer, og de fleste af pigerne må undrende konstatere, at deres nøje ordbogsfundne ord 'modèle' bliver rettet til 'model', fordi det i Frankrig er et engelsk låneord.

'Jeg har valgt fransk, fordi jeg synes, tysk er et grimt sprog - og for at provokere min mor, som er meget god til tysk. Så kan hun godt nok ikke hjælpe mig, men så lærer jeg det bare på min egen måde', fortæller Tanja Brosø. Sidekammeraten Cecilie Dvoracek siger:

'Fransk er et flottere sprog, og jeg tror også, man kommer til at kunne bruge det meget mere i fremtiden. Og så kan jeg lære spansk i gymnasiet'. Der er kun seks i denne 7. klasse, der har valgt tysk - i den anden er der lidt flere, men på hele årgangen har over halvdelen af eleverne valgt fransk som andet fremmedsprog.

'Min mor er fransklærer på VUC, så hun ville jo gerne have, at jeg tog det, og så kan jeg jo også få hjælp hjemme. Men hun vil altid have, at jeg skal lave tre gange så mange lektier, som vi har for, fordi hun siger, at jeg ikke skal nøjes med minimum!', fortæller Andreas Bondo Aaberg. Ved siden af sidder André Sidibe Markmann, hvis far er fra Guinea. Han håber, at han til sommer for første gang kan komme med sin far til Guinea og møde sine onkler og tanter, fætre og kusiner - og der vil franskkundskaber være en kæmpe fordel.

Bæres af ildsjæle

Peder Lykke Skolen skiller sig ud fra de fleste andre folkeskoler ved at have hele fire fransklærere:

'Vi sørger for at skiftes pænt til at have klasserne, sådan at jeg har fået 7. i år, fordi jeg er klasselærer på den årgang', fortæller lærer og formand for Fransklærerforeningens folkeskolefraktion Dorte Lykkegaard. Hun mener, fagets største problem er, at det i det store og hele bæres af ildsjælene. Folkeskoleloven stiller ikke krav om, at faget skal oprettes - det beror oftest på, om skolen har en kvalificeret lærer, og om vedkommende orker at kæmpe for faget.

'Der går mange rundt med en gammel linjefagsudddannelse fra dengang, fransk kun var et fag i 10. klasse, så kræver det virkelig engagement, hvis de skal kunne påtage sig opgaven'.

Hvor en del børn fra det sydligere Danmark har et baggrundskendskab til tysk fra tv, så mener Dorte Lykkegaard, at for københavnerbørn er de to sprog lige svære og lige nye at lære. Hendes kollega Jens Clausen, der underviser i tysk, vil da heller ikke afvise, at han har fordel af fransk i sin tyskundervisning, i kraft af at eleverne aktivt har valgt tysk:

'Men deres valg afhænger jo ofte af, hvilken lærer de helst vil have, og jeg tror, at når jeg faktisk oplever, at tysk er blevet mere populært hos eleverne, så er det, fordi der endelig er blevet udgivet en lang række gode materialer til tysk. Det var virkelig dødens pølse før!'

De to franske lærerstuderende Peggy Cipro og Cécile Trousse er i Danmark på tre måneders praktikophold, mest på Zahles Skole og i børnehaver, for de uddanner sig til lærere for to- til 11-årige. Men når franske udvekslingsstuderende besøger Dorte Lykkegaard og Peder Lykke Skolen, så sørger hun for at udnytte dem i undervisningen. Eleverne i 7. klasse har forberedt en lille dialog om sig selv og deres udklippede figurer, og i 8. klasse er det de franske gæster, der guider eleverne gennem den næste tekst i lærebogen og interviewer eleverne på fransk om deres søskende, sportsinteresser, om de har været i Frankrig og så videre. Men flere af eleverne har meget svært ved at forstå de to franskmænd:

'Der er mange af eleverne, der ikke åbner en bog hjemme', erkender 8. klasses lærer Jette Brøgger.

'Jeg prøver at tilrettelægge undervisningen, så de dygtige og engagerede kommer videre, uden at de andre bliver hægtet af'.

Peder Lykke Skolen har den politik, at alle skal lære to fremmedsprog, medmindre de har virkelig svært ved dansk og engelsk. Og hvis en elev ønsker fransk eller tysk imod lærerens råd, så skal eleven have lov.

I 8. klasse sidder flere elever, som har fortrudt, at de valgte fransk - de syntes, tysk lød grimt, men nu har de indtryk af, at det havde været nemmere at lære. Men Marwan Margoun fra Marokko er ikke i tvivl:

'Jeg kan bruge fransk i Marokko og alle mulige andre steder i verden. Og så er det et smukt sprog - det har stil. Altså tysk, hvad kan man bruge det til?'

FS5200-16Franskunderisning

Vestager: Nej til sprogforsøg

Undervisningsminister Margrethe Vestager afviser i første omgang forsøg med tidligere start på fremmedsprog i folkeskolen. Som omtalt i Folkeskolen nummer 46 har det rådgivende organ Folkeskolerådet foreslået ministeren, at man igen lukker op for, at skoler forsøger med engelsk tidligere end 4. klasse og tysk eller fransk tidligere end 7. klasse. Margrethe Vestager sagde i den forløbne uge til Berlingske Tidende, at det vil give problemer på ungdomsuddannelserne, hvis elever på nogle skoler har haft engelsk fra 1. klasse og andre steder fra 4. klasse. Hun konstaterer samtidig, at hun også er blevet mødt med ønsker om mere tid til historie, idræt, matematik, medieundervisning og så videre, og hun vil derfor først gennem en diskussion om, hvorvidt eleverne skal have flere skoletimer, eller andre fag skal ud af skemaet.

Powered by Labrador CMS