Munkekærskolens PLC er kæmpestort og indeholder blandt andet et akvarium, hvor eleverne kan prøve at fodre fisk.

Fisk kan kodes og fodres på PLC'et

Alle elever på Munkekærskolen lærer at kode. På PLC’et har de Kirsten Dam Pedersen, som lærer dem ScratchJr fra børnehaveklassen. Hun arbejder tæt sammen med lærere og medievejleder om teknologiforståelsen.

Publiceret

Der er konstant liv på biblioteket på Munkekærskolen.

Det pædagogiske læringscenter (PLC) er kæmpestort og rummer bøger, store planter, lydisoleret boks, undervisningsområde med storskærm, kreative udstillinger og teknologiske vidundere i et helt nyindrettet makerspace.

Lige nu bryder en 1. klasse sammen i fnis og klapper, fordi PLC-medarbejderen Kirsten Dam Pedersen har kodet en frø til at lave kolbøtter på storskærmen.

De sidder ved runde borde i undervisningsafdelingen i PLC’et, og sammen med deres natur/teknologi-lærer Frederik Troulsen har de hele formiddagen sat af til at lære om dyrefamilier ved hjælp af programmet ScratchJr.

“Igen!” lyder det prompte fra en dreng.

Han får besked på at række hånden op, hvis han vil sige noget. Men Kirsten Dam Pedersen lover ham, at om et øjeblik vil han selv kunne finde ud af at få frøen til at hoppe og snurre.

“Kan den også hoppe i vandet?” spørger en anden elev.

Frøen, de taler om, er en af de mange grundfigurer, man kan vælge i kodeprogrammet ScratchJr og få til at bevæge sig omkring på forskellige scener.

Kirsten Dam Pedersen har fortalt dem om den svenske botaniker og zoolog Carl von Linné, som elskede naturen og udarbejdede et system for gruppering af planter og dyr, der var så godt, at vi stadig bruger det i dag 300 år senere.

“Måske er det en af jer, der skal opfinde et nyt system en dag”, siger hun.

Hun har også fortalt dem, at dyr hører sammen i seks familier med særlige kendetegn og ladet dem gætte på, hvilke dyr de kender fra hver familie, og hvor de bor.

“Firben bor hjemme hos Enes i en kasse”, fortæller en pige. “Det hedder et terrarium”, supplerer Enes med det samme.

HVIS DU VIL PRØVE AT KODE MED SCRATCH

Programmerne Scratch og ScratchJr er visuelle programmeringssprog, der er udviklet for at lære børn fra fem år og opefter at kode deres egne interaktive historier og spil.

Scratch er designet og udviklet af nonprofitorganisationen Scratch Foundation baseret på viden fra MiT (Massachusetts Institute of Technology).

Scratch er verdens største open source-kodningsnetværk for børn, hvor de kan dele de ting, de skaber, og lære af hinanden. Læs mere på scratchjr.org og scratch.mit.edu eller på Kirsten Dam Pedersens egen hjemmeside, hvor hun giver tips til undervisning med Scratch i indskolingen: scratch-paa-dansk.nu

Eleverne skal arbejde sammen to og to om en iPad, vælge en dyrefamilie, et dyr og en baggrund, og så guider Kirsten Dam Pedersen dem til, hvordan de kan få dyrene til at bevæge sig ved hjælp af små kodningsbrikker.

“Du skal starte med det grønne flag”, husker en af drengene fra sidste år.

Så er det bare spørgsmålet, om han kan finde en akvariumbaggrund til den fisk, han og makkeren har valgt.

Flere med it-interesse

DetS er nemlig ikke første gang, 1.-klasserne møder ScratchJr.

På Munkekærskolen i Solrød Kommune laver Kirsten Dam Pedersen forløb med programmering på PLC hvert år fra 0. til 5. årgang. Hun anbefaler ScratchJr til 0.-2. årgang og Scratch fra 3. årgang og opefter.

Inden forløbene bliver lærerne klædt på til at kunne følge med. Det betyder også, at de kan bruge det gratis kodningsværktøj løbende, hvis de har lyst, og det passer ind.

“Jeg har 30 timer om ugen her på PLC’et og til undervisning. Jeg disponerer selv over min tid, så nogle uger er der meget undervisning og andre ikke”, fortæller Kirsten Dam Pedersen.

Hun er uddannet folkebibliotekar, og kodningen har hun lært sig selv. Da hun søgte stillingen for to og et halvt år siden, var det bare til PLC’et – men det var, indtil de fandt ud af, hvad hun kunne.

Munkekærskolen var med i pilotforsøget om teknologiforståelse som fag eller fagområde i skolen, og der er stor opbakning fra ledelsen til at få den dimension ind i undervisningen.

Kirsten Dam Pedersens store entusiasme og viden om kodning kommer også lærer Frederik Troulsen til gode i hans naturfagsundervisning.

Hun er da heller ikke alene om interessen på skolen. Joan Jensen er medievejleder, og hun elsker, at Kirsten Dam Pedersen er kommet til skolen.

“Det er så fedt, at man ikke er alene med sin interesse. Det er jo ikke alle lærere, der er lige interesserede i at bruge ny teknologi i undervisningen, og jeg har da tit været i tvivl om, hvorvidt jeg gik den rigtige vej, for det er jo et kæmpe område at have styr på. Så betyder det meget, at Kirsten tager sig af alt med Scratch og sparrer med mig om en masse andet”.

Frederik Troulsen, som underviser i matematik og natur/teknologi, er også meget interesseret i ny teknologi, og han ville have brugt det i sin undervisning uanset.

“Men det betyder meget, at vi er flere, der har interessen. Og det giver jo mig andre muligheder, når eleverne kommer herned og får undervisning i kodning, som jeg så kan bygge videre på”, siger han.

Noget for de hurtige

Undervejs kommer eleverne på dyr, som de bliver i tvivl om, hvor hører til. For en hval, er det en fisk eller et pattedyr? Og en flagermus? Og hvad med næbdyr?

“Der er altid nogle, der er lidt specielle. Men det er der også i vores familier”, siger Kirsten Dam Pedersen.

Eleverne arbejder sammen to og to om en iPad. Det handler nemlig også om at samarbejde.
Eleverne får brugt det nye, de lige har lært om dyrefamilier, når de skal vælge dyr og leve-steder og få dem til at bevæge sig i ScratchJr.

Hendes undervisning er nem for eleverne af følge med i, og den største udfordring for eleverne er faktisk at blive enige om, hvem der skal styre iPad’en.

Efterhånden som de får dyrene i programmet til at bevæge sig, breder latterudbruddene sig som små eksplosioner fra bord til bord.

Det bliver sværere at kalde eleverne til samling med de traditionelle klap, men løfter om, at de kan lære flere tricks, hvis de hører efter, virker.

“Nu lærer jeg jer lige noget, som nogle af jer måske kan bruge. Hvis frøen skal hoppe ned i åen, skal I vide, hvor langt den skal bevæge sig. Hvis I trykker her, får I et gitter ind på scenen, og hver firkant svarer til et punkt, når I koder. Så kan I faktisk tælle, hvor mange skridt der er hen til åen. Det må I gerne prøve, hvis I har lyst. Men når man koder, må man også gerne bare prøve sig frem og gætte”, siger hun.

En del elever står af på gitteret, men et par stykker kigger opmærksomt og begynder at tælle.

Kan bruges i alle fag

Kirsten Dam Pedersen afholder også kurser i Scratch og ScratchJr i sin fritid og på mange niveauer. Så hun er vant til også at lade højdespringerne få noget at arbejde med.

“Som jeg ser det, kan man bruge Scratch i alle fag. Og vores ledelse ser det på samme måde, så jeg har tid til at samarbejde med lærerne om, hvordan jeg kan understøtte deres arbejde, og hvad der kan passe ind i deres forløb”.

Senere på året skal hun lave forløb med kodning i billedkunst, og endnu senere skal hun lave noget til musik.

Ved at koble Scratch sammen med et lille udbygningssæt af ledninger og en printplade – Makey Makey hedder det – kan man lave instrumenter af gulerødder og kartofler eller tegne tangenter med blyant på papir og spille på dem ved hjælp af kodning og simpel elektronik.

Som afslutning på skoleåret skal 4.-klasserne igennem et særligt forløb i dansk, som kombinerer læsning, skrivning og programmering, og hvor forældrene også bliver introduceret til Scratch.

Kirsten Dam Pedersen er klar, når lærerne får en ide:

“Jeg er lige blevet booket til at lave et forløb med julequiz og julespil til 7.-klasserne, hvor de kombinerer læsning, skrivning, programmering og digital dannelse. For mig at se går fagene og kodningen så fint hånd i hånd”.

Og så er det tid til en pause fra skærmene.

Hun tager eleverne med over til et 750-liters akvarium – det ene af to i PLC’et. Her svømmer fisk i alle farver og striber på størrelse med elevernes hænder omkring. Hun viser eleverne to slags fiskefoder og lader dem hjælpe med at fodre.

Begejstringen vil ingen ende tage, da fiskene vælter omkring og pisker vandet og elevernes stemmer op.

“I er velkomne hernede, når som helst I har lyst”, siger Kirsten Dam Pedersen.