Forskning

Opråb til lærere og ledere: Skolen skal gøre meget mere for at forhindre fravær

Registrer og se efter tidlige tegn på, at der er noget galt, siger Nordens førende forsker i skolefravær, Trude Havik. I et interview med fagbladet Folkeskolen opfordrer hun skoler og lærere til at samarbejde tættere med forældrene, når elever har for højt fravær.

Publiceret

HVORNÅR ER FRAVÆR FOR MEGET?

Trude Havik definerer skolefravær som et problem, der skalgribes ind over for, når en elev har enten:

➊ mere end 25 procent fravær i skoletiden i mindst to uger,

➋ store problemer med at deltage i timerne i mindst to uger ogbetydelige problemer med sine eller familiens daglige rutiner,

➌ mindst ti fraværsdage i løbet af 15 uger af et skoleår.

DET KAN DU GØRE SOM LÆRER

Hvis en elev får ondt i maven, virker nervøs eller bekymret oggiver udtryk for, at han/hun gerne vil hjem, kan læreren bedeeleven om at drikke et glas vand, gå på toilettet eller gå en lilletur i stedet for straks at gå hjem.

Læreren kan også foreslå eleven at lægge sig og hvile lidt. Prøvi den forbindelse at få mulighed for at tale med eleven. »Måske erdet ikke faget idræt, der er elevens problem, men mere noget, dersker i omklædningsrummet. Ligesom nogle af de kreative fag eller endags udeskole kan være en stor udfordring for nogle«, siger TrudeHavik.

En lærer eller pædagog, som eleven har en god relation til, kanfor eksempel også gå en tur og tale med den elev, man er bekymretfor. »Fyld relationskontoen op hver dag, så du har noget at brugeaf i skoletiden. Det betyder meget for en elev at blive set. Atnogle bekymrer sig og opdager, at der måske er noget galt«, sigerTrude Havik.

Et godt redskab er sociogrammer over klassens elever - hvem ersammen med hvem? Også på de ældre klassetrin kan et sociogram giveen indikator for et problem.

Kilde: Trude Havik: »Skolefravær - at forstå og håndtereskolefravær og skolevægring«, forlaget Dafolo.

 

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Skolen og lærerne kan gøre meget for at forhindre skolefravær fra elevernes side. Og de skal gøre mere, end de allerede gør. Sådan lyder budskabet fra Nordens førende forsker i skolefravær og skolevægring, Trude Havik. Hun har skrevet doktorafhandling om skolefravær og skolens rolle i forhold til skolevægring og er til daglig førsteamanuensis i pædagogisk psykologi ved Læringsmiljøcentret ved Universitetet i Stavanger.

»Vi må bruge flere resurser på at forebygge fravær. Vi skal se efter tidlige tegn på, at der er noget galt. Det kan være, at eleven klager over ondt i hovedet eller i maven, har modvilje mod skolen, tit kommer for sent eller slet ikke møder op i skolen eller til bestemte timer, fag eller aktiviteter. Nogle falder helt ud, andre mister gradvist deres engagement, og alt dette kan være tegn på, at der er problemer«, fortæller Trude Havik. Hun taler i næste uge til en konference arrangeret af forlaget Dafolo, der tidligere i år udgav hendes bog »Skolefravær - at forstå og håndtere skolefravær og skolevægring«.

Ofte kan man tidligt se tegn på et senere frafald i skolen. Ifølge forskeren kan det begynde allerede i børnehaven. Det viser de norske studier.

»Vi blev undervejs i projektet overrasket over de mange diffuse sygdomsgrunde, som eleverne fortalte om - småondt i hovedet eller maven, trætte eller uoplagte. De fylder klart mest, når man skal se et mønster. Forældres holdning til 'mandagssyge' smitter af på børnene, og man skal som lærer sørge for at tale med forældrene om, at børnene ikke må være på nettet hele natten. Desuden skal man forklare, at det er vigtigt at være i skolen. Ikke kun af faglige grunde, men også på grund af de sociale relationer. Man skal fortælle, at når en elev er væk, så påvirker det læringsmiljøet«, siger Trude Havik.

Lærerne skal i samarbejde med forældrene se på, om der eventuelt er problemer mellem nogle elever, om der er problemer i hjemmet, eller om en elev måske bliver mobbet på de sociale medier. Ingen har jo lyst til at gå i skole, hvis man aftenen før modtog en besked på sociale medier, hvor nogle skriver »Du skal dø« eller noget tilsvarende. Det handler om at bygge bedre relationer til eleverne og til forældre, påpeger Trude Havik.

Fravær er en ledelsesopgave

Det handler om at vende hver en sten og at tage fravær meget alvorligt. Kortlæg og registrer, anbefaler hun skolelederne og kalder registrering af fravær for en vigtig ledelsesopgave.

Powered by Labrador CMS