Trappen i klassen er en af tre stationer, hvor eleverne arbejder med en opgave i 20 minutter. Derefter skifter de station og opgave. Den faste struktur er med til at skabe ro i 4.-klassen på Risskov Skole.
Trappen i klassen er en af tre stationer, hvor eleverne arbejder med en opgave i 20 minutter. Derefter skifter de station og opgave. Den faste struktur er med til at skabe ro i 4.-klassen på Risskov Skole.

Lærerne får specialpædagogiske værktøjer – eleverne får gode vaner

Aarhus spreder en lightudgave af metoden Nest ud til alle kommunens klasser på 4. og 5. årgang. Nest er beregnet til at inkludere elever med autisme i almenklasser, men redskaberne gavner også en helt almindelig klasse, oplever to lærere på Risskov Skole.

Publiceret

Den fulde Nest-metode

• Nest er en metode til at skabe veltilrettelagt undervisning,så normaltbegavede børn med autisme kan inkluderes i klasser medalmene børn. Nøgleordene er vedvarende brug af struktur, tydelighedog visuel støtte, så eleverne hele tiden ved, hvad de skal. Detskal give dem overskud til at lære.

• Nest er udviklet i New York, hvor programmet har kørt i overti år. Her går 4.000 børn i dag i en Nest-klasse, og eleverne medautisme klarer sig lige så godt som de almene elever. Begge grupperløftes fagligt, socialt og følelsesmæssigt.

• I 2016 begyndte Aarhus Kommune som den første uden for NewYork at implementere Nest i to børnehaveklasser påKatrinebjergskolen og har siden fulgt op med yderligere tobørnehaveklasser i både 2017 og 2018. Hver klasse består af 16elever, heraf fire med autisme. Der er to undervisere i allelektioner. På Katrinebjergskolen finansieres den ekstra voksne afde fire elever med autisme, da det i Aarhus koster skolerne cirka150.000 kroner om året at få en elev i specialklasse.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

»Velkommen tilbage. Vi er fuldtallige. Nej, Sofie er her ikke«, korrekser klasselærer Sanne Schjelde Agersnap sig selv.

Eleverne har været til svømning og sidder nu klar til dansk på en høj, bred trappe med tre trin. Trappen står foran tavlen og er et nyt element i 4.c på Risskov Skole. Det samme er stemmeskalaen og time-timeren ved siden af smartboardet. Dansklæreren bruger uret til at vise eleverne, hvor lang tid de skal arbejde med en opgave.

»I bliver delt i tre stationer. Nogle skal arbejde med dobbeltkonsonanter sammen med Ann Sofie. Andre ser på stumme bogstaver sammen med mig, og resten bliver på trappen og læser eller skriver historier. Vi kører to runder, og I er 20 minutter på hver station«, instruerer Sanne Schjelde Agersnap og betoner, at eleverne på trappen skal være stille, mens de arbejder.

Powered by Labrador CMS