Nest light-projektet på de aarhusianske skoler handler for eksempel om, hvordan man ved hjælp af indretning og visuel støtte kan opfylde børns behov for overskuelige fysiske rammer, struktur og forudsigelighed.
Nest light-projektet på de aarhusianske skoler handler for eksempel om, hvordan man ved hjælp af indretning og visuel støtte kan opfylde børns behov for overskuelige fysiske rammer, struktur og forudsigelighed.


130 lærere uddannes i at styrke inklusionen med Nest

Aarhus Kommune satser massivt på, at elementer fra den amerikanske inklusionsmetode Nest kan forebygge, at sårbare børn i almene klasser mistrives. Forskere følger tiltaget for at se, om lærerne er på rette vej.

Publiceret
I begyndelsen kunne eleverne ikke lade være med at pille ved hinanden, men nu har de vænnet sig til at sidde tæt på trappen.
I begyndelsen kunne eleverne ikke lade være med at pille ved hinanden, men nu har de vænnet sig til at sidde tæt på trappen.

Det undersøger forskerne

TrygFondens Børneforskningscenter undersøger, om forløbet medco-læring og Nest-elementer i almenundervisningen i Aarhus har eneffekt på elevernes læring og trivsel, og om lærerne oplever, at demed deres nye kompetencer for eksempel:

• skaber mere ro i undervisningen

• forebygger stress og konflikter ved at understøtte elevernesoverblik og forståelse

• motiverer elever til at indgå i undervisningen

• regulerer elevernes opmærksomhed og følelser

• skaber gode relationer til eleverne.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Hvis det hjælper elever med særlige behov, vil det også være godt for klassens andre elever. I hvert fald er det ikke en ulempe for nogen elever, at der for eksempel altid er ryddet op i klasselokalet, eller at de kan se på et ur på tavlen, hvor lang tid de har tilbage af en opgave. Det er tanken i Aarhus Kommune, hvor 130 lærere på 17 skoler har været på kursus i, hvordan de kan styrke deres klasseledelse og relationelle tilgang til eleverne på 4. og 5. årgang.

De 130 lærere har fra august til februar i år været på kompetenceforløb i den amerikanske Nest-metode, og halvdelen har efter lodtrækning fået tilknyttet en inklusionsvejleder, en AKT-lærer (adfærd, kontakt, trivsel) eller en anden resurseperson som co-lærer. Co-lærerne har også deltaget i forløbets fem kursusdage, og i dette skoleår har makkerparrene to en halv klokketime om ugen til at forberede sig, undervise og evaluere sammen.

Powered by Labrador CMS