Serie/Hold på lærerne

Erik Mungsfeldt er glad for, at lønnen er bedre i folkeskolen end på privatskole. Men det var først og fremmest ønsket om en anden elevgruppe, som fik ham til at skifte job.

“Jeg vil hellere fløjte til og fra arbejde”

Rune Carlsen har forladt folkeskolen til fordel for en friskole. Erik Mungsfeldt sagde farvel til en privatskole og goddag til den kommunale. De er begge glade for deres valg, og begge er enige om, at frihed og tillid til lærerne er afgørende for arbejdsglæden.

Publiceret Senest opdateret

Næsten 28.400 læreruddannede i den erhvervsaktive alder arbejder lige nu uden for folkeskolen. 11.500 af dem har ikke forladt skoleverdenen, men er blevet ansat på en af landets frie grundskoler, og det tal stiger år for år. I modsætning til folkeskolen oplever de frie grundskoler ikke problemer med at rekruttere uddannede lærere, på trods af at lønnen som udgangspunkt er lidt lavere.

En af dem, der har taget turen fra folke- til friskole, er Rune Carlsen. Han er i dag viceleder på Poulstrup Friskole i Hjørring Kommune og har ingen planer om at vende tilbage til den offentlige grundskole – ikke medmindre der sker store forandringer i måden, folkeskolen drives på.

“Jeg var sindssygt glad for at være i folkeskolen i mange år”, fortæller Rune Carlsen. Han havde arbejdet syv år som lærer på Hedegårdsskolen i Brønderslev, da han blev lockoutet i april 2013.

“Jeg oplevede lockouten og reformen som et angreb mod min profession – at der blev sagt, at vi ikke var dygtige nok, og vi lavede ikke vores arbejde. Retorikken mod lærerne ødelagde min arbejdsglæde, jeg brændte ikke for at arbejde for nogen, som ikke havde tillid til mig. Jeg skulle væk fra folkeskolen, men jeg ville gerne stadig blive i skoleverdenen. Så var det jo nærliggende at prøve de frie grundskoler”.

Rune Carlsen skiftede fra en folkeskole til en friskole, da reformen blev vedtaget i 2013.

Rune Carlsen: Lønnen er ikke det vigtigste

I kølvandet på folkeskolereformen lukkede en del folkeskoler i Rune Carlsens kommune, og hvor de havde været, opstod nye friskoler. Det var på en af dem, Rune Carlsen fik job, først som almindelig lærer og senere souschef. Efterhånden som skolen voksede, blev der mere ledelsesmæssigt arbejde, som han påtog sig sammen med titlen som viceleder. Det har han ikke fortrudt.

“Her får jeg alt det bedste fra ‘den gamle folkeskole’ blandet med det bedste fra friskoleverdenen. Der er ikke langt fra top til bund på sådan en lille friskole, som jeg er på, der er højt til loftet, og lærerne har medbestemmelse. Vi kan gøre tingene sådan, som vi synes, det er bedst. Hvis vi vil bruge 10.000 kroner på et eller andet projekt, så finder vi pengene og gør det. Der er ikke fem led højere oppe, vi skal spørge først. Der er kort fra tanke til handling på sådan en lille friskole”.

På trods af at Poulstrup Friskole ikke kan matche lønnen i folkeskolen, har de ikke manglet ansøgere, når de har slået stillinger op. Ofte er der mellem 50 og 70 interesserede til hver ledige lærerstilling. Og Rune Carlsen selv vurderer, at han ville tjene 5.000-6.000 kroner mere om måneden som afdelingsleder på en folkeskole; men det lokker ikke.

“Jeg vil hellere fløjte til og fra arbejde end at tjene flere penge”, siger han.

Som viceleder har Rune Carlsen stor fleksibilitet på en fri grundskole.

Hvor arbejder de læreruddannede?

Omkring 28.400 læreruddannede i den erhvervsaktive alder arbejder uden for folkeskolen. Af dem har omkring 11.500 valgt et job på en af landets frie grundskoler. Resten, næsten 17.000 med en læreruddannelse, arbejder uden for grundskolen.

Antallet af læreruddannede på de frie grundskoler har været stigende over en årrække. Der var i 2020 cirka 1.500 flere læreruddannede i de frie grundskoler end for otte år siden, viser en analyse fra Danmarks Lærerforening og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. I samme periode faldt antallet af læreruddannede i folkeskolen med 5.500 personer.

Det er ikke, fordi der ikke er job i folkeskolen til de uddannede lærere. Faktisk er det så svært at få besat stillingerne, at hver tredje nyansatte i folkeskolen ikke har en læreruddannelse, viser en anden analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Og interessen for en karriere uden for skolen stiger. En ny rekrutteringsanalyse fra Folkeskolen og lærerjob.dk viser, at 62 procent af lærerne i dag ville søge et andet job end i grundskolen. I 2021 var der tale om 53 procent. Analysen bygger på svar fra 414 lærere i Folkeskolens Lærerpanel.

Erik Mungsfeldt gik fra privat- til folkeskole

Hold på lærerne

Der er ikke lærermangel i Danmark. Men der er mangel på uddannede lærere, som vil arbejde i folkeskolen. I denne artikelserie undersøger Folkeskolen, hvad der får lærere til at forlade folkeskolen – og hvad der får dem til at blive.

Tidligere bragt i serien:

Folkeskolen #05:

Folkeskolen #06:

Lærer Erik Mungsfeldt har taget turen den modsatte vej. Han startede sin lærerkarriere på Kvikmarkens Privatskole i Gladsaxe, som er en af Københavns omegnskommuner. For halvandet år siden skiftede han til Vadgård Skole, en folkeskole, som ligger mindre end en kilometer fra hans gamle arbejdsplads. Det har han ikke fortrudt.

“Jeg har i hvert fald ikke mindre arbejdsglæde nu, end før jeg skiftede, tværtimod”, understreger han.

Og heller ikke for Erik Mungsfeldt handler det om pengene, selv om han da ikke er ked af, at han i folkeskolen tjener omkring 1.000 kroner mere om måneden end i privatskolen.

“Når jeg gik efter en folkeskole, var det først og fremmest for at prøve noget nyt og anderledes. Jeg ville gerne have elever med større diversitet, som mere reelt afspejlede samfundet. Eleverne her har forskellig hudfarve, religion og socioøkonomisk baggrund”, fortæller Erik Mungsfeldt.

I den 6.-klasse, hvor Erik Mungsfeldt har de fleste af sine timer, er omkring 50 procent af eleverne tosprogede. Det giver nogle udfordringer i specielt dansk, men også andre fag. Udfordringer, som han ikke oplevede på privatskolen.

“Diversiteten blandt eleverne og det, at mange af dem ikke har dansk som modersmål, giver mig nogle faglige udfordringer, jeg ikke havde på privatskolen. Det er blandt andet, fordi mange elever ikke har mulighed for at få hjælp til for eksempel lektier af deres forældre. Der er flere forældrepar, som ikke taler dansk, og som jeg kommunikerer med på engelsk”, fortæller han.

På den anden side er der også ting, som går lettere i folkeskolen, oplever han:

“Jeg har en elev, som virkelig har brug for at få bevilget støtte i undervisningen, og det har eleven fået, siden jeg overtog klassen for halvandet år siden. Det er faktisk gået lettere, end det ville være gået på min gamle privatskole”.

Friskole eller folkeskole – det er relationen til eleverne, som giver jobbet mening.

Begge elsker fleksibilitet og frihed

Lavere løn hos de frie

En analyse, som den liberale tænketank Cepos offentliggjorde sidste efterår, viser, at lærerne på de frie grundskoler generelt har højere karakterer fra deres lærerstudium, ligesom de i gennemsnit er ældre og har længere anciennitet end deres kommunalt ansatte kollegaer. Til gengæld tjener de mindre.

Folkeskolelærere tjener ifølge Cepos’ analyse 2,1 procent mere end lærerne på de frie grundskoler, når der tages højde for forskelle i alder, anciennitet, karakterer, efter- og videreuddannelse samt forskelle i regionale forhold.

Det lyder måske ikke af meget, men i kroner og øre svarer det til, at en lærer i folkeskolen i løbet af en karriere på 40 år kan forvente at få cirka 13.000 kroner mere i løn årligt sammenlignet med en lærer på en fri grundskole, hvis man ser bort fra personlige tillæg.

I hverdagen oplever Erik Mungsfeldt ikke, at der er stor forskel på rammerne for arbejdstid mellem de to skoler, hvor han har været ansat, og der er ikke noget, han savner fra sin privatskoletid, siger han. Ud over sine “skønne kollegaer”, men han skynder sig at tilføje, at han også har gode kollegaer der, hvor han er nu. En ting kunne dog få ham til at overveje at søge tilbage til de frie grundskoler:

“Jeg sætter meget stor pris på den fleksibilitet, jeg har i forhold til min forberedelsestid. Hvis jeg af en eller anden grund mister den, vil jeg ikke udelukke, at jeg kan finde på at søge tilbage til de frie grundskoler, for det betyder meget for mig, at jeg selv får lov til at administrere min tid og arbejde, når det passer ind i mit liv. Og det kan jeg på den skole, hvor jeg er nu”, siger Erik Mungsfeldt.

Skulle Rune Carlsen lade sig lokke tilbage til folkeskolen – hvad han ikke afviser – handler det først og fremmest om frihed og tillid, for det motiverer ham som leder.

“Hvis folkeskolen bliver frisat, som jeg drømmer om, kunne jeg helt sikkert være interesseret i at vende tilbage til den. Der er kæmpestort udviklingspotentiale i folkeskolen, og mange af de ideer, vi har på friskolen, ville jeg virkelig godt forsøge at afprøve på en folkeskole. Men det kræver, at tilliden til lærerne og skolelederne bliver genetableret. Som det er nu, ville jeg føle mig som en marionetdukke, som bare udfører politikernes ordrer, og det er jeg ikke interesseret i”, siger Rune Carlsen.