Serie/Hold på lærerne

23-årige Laura Voldby Madsen er i gang med sit fjerde semester på læreruddannelsen på UCN i Aalborg.

“Hvis jeg havde ti trin op til at blive lærer før, så har jeg i hvert fald kun fem nu”

Når der er for meget at tumle med i livet som lærerstuderende, er det godt, at man kan tale med en studiecoach. Laura Voldby Madsen har fået ny motivation og nye redskaber til at gennemføre sit studie på læreruddannelsen i Aalborg.

Publiceret Senest opdateret

En studiecoach gør det nemmere at klare studielivet og gennemføre uddannelsen. Det mener Laura Voldby Madsen, der er 23 år og går på fjerde semester på læreruddannelsen på UCN i Aalborg. Eller som hun siger:

“Hvis jeg havde ti trin op til at blive lærer før, så har jeg i hvert fald kun fem nu”.

Laura Voldby Madsen er ordblind og diagnosticeret med ADHD. Derfor har hun fået specialpædagogisk støtte (SPS), siden hun startede på uddannelsen. Først fra en underviser og siden sommerferien fra UCN’s studiecoach, Mette Marie Melgaard.

“Det første, hun sagde til mig, var, at hun faktisk ikke havde læst, hvilken diagnose jeg har, fordi hun ville høre min version, fordi der er en personlighed, før der er en diagnose. Hun har fokus på, hvordan min ADHD er, frem for hvordan ADHD er overall, og det er virkelig rart”, fortæller Laura Voldby Madsen.

Hun synes også, at det er en fordel, at studiecoachen er ansat til kun at tage sig af studerende, der får SPS.

“Det gør for eksempel, at jeg kan sende en besked til hende om, at nu brænder det på, og så ved jeg, at hun altid kan rykke rundt på nogle ting, så jeg kan komme ned til hende. Noget andet er, at det kan være svært at tale med en underviser, fordi de jo nogle gange er en del af problemet. Og hvis man har nogle udfordringer på holdet eller med en anden studerende, kan man heller ikke fortælle om det uden at være nervøs for, om underviseren er lærer for vedkommende”.

Serie/Hold på lærerne

Der er ikke lærermangel i Danmark. Men der er mangel på uddannede lærere, som vil arbejde i folkeskolen.

Læreruddannelsen er en af de mest søgte uddannelser, men frafaldet på læreruddannelsen er højt, og fire ud af ti nyuddannede lærere forlader folkeskolen inden for fem år.

I denne artikelserie undersøger Folkeskolen, hvad der får lærere til at forlade folkeskolen – og hvad der får dem til at blive.

Laura Voldby Madsen er sikker på, at coachingen også vil komme hende til gode, når hun efter endt uddannelse skal ud og arbejde som lærer.

Motivationen har fået et boost

Frafald på læreruddannelsen

Læreruddannelsen er en af Danmarks mest søgte uddannelser. I 2022 havde 2.586 ansøgere læreruddannelsen som deres 1.-prioritet. Heraf var 2.115 såkaldte kvalificerede ansøgere, det vil sige, at de kunne optages på deres gennemsnit alene. Det er et fald på 11 procent sammenlignet med 2019, hvor 2.373 kvalificerede ansøgere havde læreruddannelsen som 1.-prioritet.

Størstedelen af de studerende falder fra i løbet af det første år efter studiestart. Frafaldet på læreruddannelsen fortsætter dog med at stige i løbet af de fire år, som det tager at gennemføre studiet. I 2021 var frafaldet i løbet af det første studieår 15 procent. En anden undersøgelse viser, at for studerende, som begyndte i 2015, var det totale frafald 36 procent.

Frafaldet på læreruddannelsen er i gennemsnit fem procentpoint højere end gennemsnittet for alle professionsbacheloruddannelser.

Kilder: Danskeprofessionshøjskoler.dk, danskindustri.dk, folkeskolen.dk

Laura Voldby Madsen har især brug for hjælp til at få struktur i sin hverdag, og her er det rigtig vigtigt, at det ikke altid er det faglige på læreruddannelsen, der bliver fokuseret på.

SPS

Kommunen kan bevilge specialpædagogisk støtte (SPS) til en person, hvis man er diagnosticeret med en psykisk funktionsnedsættelse (ADHD, angst med flere) eller har sociale problemer.

I dag har cirka 11 procent af alle studerende på professionshøjskolen UCN en diagnose, der udløser specialpædagogisk støtte. Kønsfordelingen blandt de studerende på læreruddannelsen, der modtager SPS, er cirka fifty-fifty mænd og kvinder.

Der er en overvægt af studerende, som er diagnosticeret med ADHD, men også angst, personlighedsforstyrrelser og andre diagnoser findes i gruppen af SPS-modtagere på UCN.

“Hos Mette Marie bliver det faglige nogle gange lidt tilsidesat, for hun vil først være sikker på, at man er okay. Hun ved godt, at hvis jeg har haft en lorteweekend, så er det også en lortemandag, og så har jeg ikke fået læst lektier. Så skal vi lige finde ud af, hvad der skal til, for at det bliver en god tirsdag, for det vigtigste er, at jeg føler, at jeg selv er med, og så tager vi den derfra”.

Laura Voldby Madsen har både i tidligere skoleforløb og i starten af læreruddannelsen haft dage, hvor det har knebet med motivationen til at møde om morgenen, men sådan er det ikke længere.

“Jeg tror, vi er gået lidt i den anden grøft nu. Jeg har faktisk svært ved at blive i sengen”, griner hun og fortæller, at hun ikke kun deler de svære ting med studiecoachen. Også når det går godt, bliver Mette Marie Melgaard inddraget. Som da Laura Voldby Madsen fik en god karakter til sin tosprogseksamen, og de “jublede sammen”.

“Altså, man føler derfor ikke, at det er sådan et ... professionelt forhold, man har til sin SPS, for jeg lukker Mette Marie ind i alt, og lige meget hvad jeg siger, bliver jeg ikke dømt på noget som helst”.

Den struktur og de redskaber, som Laura Voldby Madsen tilegner sig nu, kommer til at række ud over studietiden. Hun er sikker på, at coachingen også vil komme hende til gode, når hun står ude i virkeligheden som færdiguddannet lærer:

“Jeg vil helt sikkert kunne bruge nogle af de ting, som jeg har lært om struktur, til at hjælpe både mig selv og de elever, jeg skal undervise.”