Serie/Hold på lærerne

Studiecoach Mette Marie Melgaard (th) er til rådighed for de lærerstuderende alle hverdage mellem klokken 7.30 og 15.30.

Sårbare studerende får akut hjælp

Antallet af studerende med behov for specialpædagogisk støtte på professionshøjskolen UCN er mangedoblet. Derfor har læreruddannelsen ansat en studiecoach, der skal lette livet for studerende med ADHD, angst og andre diagnoser. Målet er at få flere til at gennemføre uddannelsen.

Publiceret Senest opdateret

Siden sommerferien har lærerstuderende i Nordjylland med psykiske udfordringer kunnet få hjælp og støtte hos studiecoach Mette Marie Melgaard. Håbet er, at det vil give de studerende bedre mulighed for at gennemføre uddannelsen til lærer.

Ansættelsen af en studiecoach på professionshøjskolen UCN er blandt andet en følge af, at uddannelsesleder Jeanette Schmith som relativt nyansat bemærkede, at der var “temmelig mange” studerende med behov for specialpædagogisk støtte (SPS). På hele UCN var antallet steget med hele 69 procent i løbet af fire år. Samtidig kunne hun se, at de timer, der var afsat til støtten, langtfra blev brugt.

“Tidligere varetog forskellige undervisere støttefunktionen, men da det ikke er deres primære opgave og måske heller ikke spidskompetencen hos dem alle, kan det meget vel være forklaringen på, at timerne ikke blev brugt”, siger Jeanette Schmith.

Mette Marie Melgaard, der er uddannet socialrådgiver og coach, er studiecoach på fuld tid. Hun står til rådighed for de studerende alle ugens hverdage, hvad enten de har brug for at læsse af, få et par opmuntrende ord eller konkrete råd og vejledning vedrørende faglige udfordringer.

“Nogle gange taler vi om hardcore struktur. Sådan noget som notatteknik, studieteknik og at få styr på lektier og afleveringer. Andre gange handler det bare om, hvordan de har det. Det er meget vigtigt for mig at tage mig af det hele menneske, for hvis der er andre ting end det faglige, der fylder, har det indflydelse på studiet”.

Hver studerende har ret til en time om ugen i selskab med Mette Marie Melgaard. Aftalerne er skemalagte, men det er også muligt at få en akut samtale, hvis der er behov for det.

“Hvis verden lige vælter, er det bare rigtig godt givet ud at sætte ind hurtigt”, siger studiecoachen, der synes, at det hårdeste ved jobbet er, når de studerende oplever nederlag.

“Så handler det om at få samlet dem op og hjælpe dem med at få selvtilliden tilbage. Og til gengæld er det fantastisk at se, hvor meget de udvikler sig, og hvor meget potentiale de har, når det bliver sat i spil”.

Studerende strømmer til studiecoachen

Tiltaget er endnu ikke evalueret, men antallet af studerende, der har søgt og fået SPS, siden Mette Marie Melgaard blev ansat, kunne tyde på, at ordningen allerede er en succes. I august var der 26 studerende, der benyttede tilbuddet. Det tal er siden steget til 43.

“Vi oplever et boom nu, og vi tror, det er, fordi de studerende er begyndt at tale om det som værende et fint tilbud og noget, de gerne vil dele med hinanden. Det er vi rigtig glade for. For vi har fra starten gerne villet nedtone det her med, at det er noget særligt at få støtte. Det skal ikke være ekskluderende”, siger Jeanette Schmith og tilføjer:

“Jeg håber, at vi om et år eller to kan se af evalueringerne, at det her faktisk gør en forskel”.

Den store tilstrømning har betydet, at uddannelsesstedet har måttet bede to undervisere med spidskompetence inden for området om at træde til, og Jeanette Schmith udelukker ikke, at de på et tidspunkt måske vil ansætte en studiecoach mere, fordi det optimale antal studerende per coach er cirka 24.

“Vi kan godt lide mottoet, at ingen skal gå forgæves. Udgangspunktet er, at hvis man har behov for støtte, skal man også have mulighed for at få det”, siger hun.

Det var uddannelsesleder Jeanette Schmith (th), der som relativt nyansat bemærkede, at der var en del lærerstuderende på UCN med behov for specialpædagogisk støtte. Derfor fik hun ideen til en studiecoach, og sidste sommer blev Mette Marie Melgaard ansat.

Kan man blive lærer med ADHD eller autisme?

Uddannelseslederen og studiecoachen får ofte spørgsmålet, om man overhovedet kan blive lærer i folkeskolen, hvis man har ADHD, angst, autisme eller andre psykiske funktionsnedsættelser. Men det er ikke deres opgave at vurdere, understreger de.

“Det handler også om, at vi som samfund kigger ind i en fremtid, hvor der er for få hænder til de job, vi er helt afhængige af, så vi har ikke råd til at tabe nogen på gulvet. Vi er nødt til at klæde alle studerende rigtig godt på til at kunne blive på studiet og siden i faget”, siger Jeanette Schmith og henviser til, at cirka 30 procent af de nyuddannede lærere forlader lærerfaget inden for de første to år.

SÅDAN ARBEJDER STUDIECOACHEN

Uddannelsesleder Jeanette Schmith bad HR-afdelingen om at regne på, om det var økonomisk muligt at ansætte en studiecoach. UCN søgte derefter en person, som var ”dedikeret relationsskaber” og havde kendskab til uddannelsesområdet, men særligt til det specialpædagogiske område.

Studiecoach Mette Marie Melgaard er til rådighed for de lærerstuderende alle hverdage mellem klokken 7.30 og 15.30. Hendes kerneopgaver er blandt andet at tilbyde individuel støtte til studerende med særlige behov, at fastholde og motivere studerende gennem uddannelsen og at udvikle og gennemføre gruppeforløb for studerende - ikke bare til gavn for studerende med SPS, men også alle andre.

Studiecoachen skal også holde workshops for underviserne på læreruddannelsen, for eksempel i stilladsering af undervisning for elever med særlige behov, ligesom hun sparrer med underviserne omkring specialpædagogiske greb i undervisningen.

Arbejdet med SPS følges og kvalificeres løbende af en gruppe bestående af ansatte, som har berøring med området, herunder studievejlederen, to psykologer, som er ansat på UCN, en praktikkoordinator og uddannelseslederen.

Mette Marie Melgaard supplerer:

“Studerende med diagnoser, der kommer ud i folkeskolen og underviser, lærer ikke bare børnene, at man kan, hvis man vil. De viser det også. Og det er også vigtigt at sige, at de studerende, jeg har, simpelthen er megaseje. De kommer ud og bliver fantastiske lærere, der lærer børn at tænke på en anden måde og lærer dem matematik og dansk på en anden måde. Det bliver da megaspændende”.

Jeanette Schmith understreger, at Mette Marie Melgaard ikke står helt alene med opgaven. Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af ansatte på UCN, som har med området at gøre.

“Vi arbejder tæt sammen for at sætte retning for indsatsen, fordi vi virkelig vil noget med det”, siger Jeanette Schmith.

Hverken hun eller Mette Marie Melgaard er i tvivl om, hvad de vil råde de andre læreruddannelser til:

“Hvis de har studerende nok med SPS-behov, skal de bare se at komme i gang og ansætte en studiecoach”, siger de i munden på hinanden.

“Det handler også om menneskesyn. At alle skal have lige muligheder. På UCN er vi i det hele taget meget optagede af at udvikle nogle løsninger, der sikrer deltagelsesmuligheder for alle, og der er en studiecoach en ret fin vej, synes vi”, siger Jeanette Schmith.